Tip na výlet: Zřícenina zámku Kuncberk a magický vrch Chotuc

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 14. 1. 2022

Ve Středočeském kraji se u obce Křinec nachází zarostlé pozůstatky zámku Kuncberk. Ruiny působí i za hezkého počasí poněkud ponurým dojmem.

Třeba je to tím, že se na tomto místě nacházelo slovanské hradiště, obklopené kdysi hlubokým valem. Na jeho místě pak vyrostla tvrz a v druhé polovině 15. století středověký hrad, jehož stavitelem byl Jan Křinecký z Ronova.

Badatele možná překvapí, že ač byl hrad postaven v době, kdy již šlechta začala dávat přednost pohodlnějšímu bydlení, měl na svoji dobu masivní opevnění. V té době jedno z nejsilnějších u nás. Celý hrad byl obklopen hradním příkopem a valem, avšak přesná podoba hradu dnes není známa. Vypadá to, jako kdyby měl stavitel hradu strach a chystal se ve svém sídle opevnit.

Do hradu údajně vedla i podzemní chodba. K té se váže děsivá pověst. Zdejší hradní pán byl zlým a krutým člověkem. Netrápil jen své poddané, ale i svou rodinu. Vymstilo se mu to – musel žít v neustálých obavách z pomsty lidí, kterým tak či onak uškodil.

Tajná chodba a přízraky

Rozhodl se tedy nechat vykopat únikovou tajnou chodbu a najal si na to dělníky až z Itálie. Jakmile práci dokončili, vyplatil jim slíbenou odměnu. Navíc jim vystrojil v dřevěné chatrči, kterou v lese pod hradem vystavěl pro jejich přebývání, bohatou hostinu. Jakmile se mu podařilo pracanty opít, chatrč zapálil. Všichni uvnitř uhořeli. Po smrti hradního pána zde jeho žena nechala postavit kapli, a to na památku promarněných lidských životů. Přesto se na tomto místě začaly objevovat přízraky uhořelých mužů.

Jednou tudy procházel tesař spěchající do Nymburka. Aby se na místo dostal včas, musel cestovat přes noc. Pod Kuncberkem náhle spatřil záři, a ta se k němu začala neúprosně blížit. Raději se schoval do křoví. Udělal dobře, neboť se mu naskytl obraz, na který až do smrti nezapomněl. Uviděl zástup mužů ve starodávných šatech, a všichni hořeli. Muži šli mlčky, ale jejich tváře byly zkroucené bolestí. Vyděšený tesař dlouho čekal ve své skrýši, než se odvážil vylézt ven. Přibývali další svědci, kteří viděli stejné přízraky těchto mrtvých mužů.

Spojení Kuncberku a vrchu Chotuc?

Cesta na Chotuc

Místní hradní tajná chodba údajně spojovala Kuncberk s nedalekým vrchem Chotuc. Měla vést až ke kapli sv. Jana Nepomuckého u silnice na Pojedy. Potomkům pana Jana patřil hrad až do roku 1575, kdy jej koupil Jindřich z Valdštejna. Roku 1638 se Kuncberk uvádí už jako pobořený. V letech 1659 – 1680 byl pak na místě hradu postaven osmiboký zámeček, obklopený gloriety, besídkami a visutými verandami v korunách lip. Kompletně zbouraný byl v roce 1891 a dnes by na tomto opuštěném místě nikdo romantické sídlo nehledal.

Má snad místní tísnivá atmosféra spojitost se slovanským hradištěm, které zde bylo, a s blízkým magickým vrchem Chotuc? Právě Keltové na tomto vrchu založili místo využívané zejména k duchovním účelům. K jakým rituálům tady docházelo, to se asi již nedozvíme, avšak silná magická přitažlivost tohoto místa nezmizela ani s jejich odchodem. Podle archeologických výzkumů z roku 2005 totiž oppidum zničil velký požár a záhady se místu nevyhýbají ani dnes.

Psychotronici totiž tvrdí, že se zde nachází jakási časová anomálie. V roce 1999 se dokonce na úpatí kopce objevily kruhy v obilí. Existuje tedy nějaké magické spojení mezi Chotucí a Kuncberkem? Pravděpodobně ano. A magie těchto míst přitahuje novodobé vyznavače pohanství i dnes, jak můžeme vidět podle nejrůznějších stop.

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit