Hlavy českých pánů po staroměstské exekuci: kde jsou dodnes ukryty

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 6. 10. 2023

Mostecká pražská věž měla po celé desetiletí hrůzostrašnou výzdobu v podobě jedenácti lebek. Porážka stavovského povstání na Bílé hoře nesla své děsivé ovoce, ale kde jsou ukryty dnes?

Původně tam lebek bylo dvanáct, ale nad hraběnkou Šlikovou se císař nakonec smiloval a po roce od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí svolil, aby hlavu manžela mohla pohřbít k jeho tělu. V listopadu 1631 pak svitla českým evangelíkům jiskřička naděje. Do Prahy vtrhla saská vojska kurfiřta Jana Jiřího. S vojáky se do Prahy vrátili i někteří příbuzní a přátelé popravených. Atmosféra se zde poněkud uvolnila, vojáci měli dokonce příkaz chovat se na své poměry pokud možno slušně.

Příbuzní popravených českých pánů zde měli úkol prvořadé důležitosti. Lebky z věže přece už konečně musí zmizet a je potřeba, aby se jim dostalo patřičné úcty a důstojného pohřbu. Snad celá Praha se poslední listopadový den toho roku sešla ke staroměstské věži. Lebky byly sňaty z kovových klecí a v budově bývalé celnice na Křižovnickém náměstí uloženy do označených skvostných dřevěných krabic, a to každá zvlášť, navíc s pečlivými popisky. Následně byly tyto krabice v jediné rakvi, pokryté černou látkou se stříbrným křížem, v mohutném průvodu za zpěvu kněží a hlaholu zvonů odneseny do Týnského chrámu u Staroměstského náměstí, kde důstojně proběhly všechny potřebné církevní pohřební obřady.

Kde jsou lebky ukryty?

Jakmile večer všechno skončilo a lidé se opět rozešli do svých domovů, staroměstský kostel byl uzamčen a zůstalo v něm jen pohřební bratrstvo, které se mělo postarat o důkladné ukrytí těchto cenných národních ostatků. A to se jim povedlo naprosto dokonale. Tento důležitý úkol byl splněn na výbornou, neboť od té doby již lebky popravených českých pánů nikdo nikdy neviděl. Jako kdyby se po nich doslova slehla zem.

Sasové a s nimi opět i exulanti však po půl roce znovu odešli a katolické úřady obrátily Prahu vzhůru nohama, aby lebky českých pánů objevily, avšak zcela marně. Zbyla jim tak tedy pouze zuřivost. Nikdo o ukrytých ostatcích nic nevěděl. Bezpečnostní opatření byla onoho posledního listopadového dne skutečně absolutní.

Neodhalené tajemství ukrytých lebek popravených českých pánů tak i nadále zůstává oblíbeným a vděčným tématem řady milovníků záhad. Kde by tak mohly být? Naskýtají se jedinečné možnosti, kde by mohly být ukryty. Jednou z pravděpodobných variant je prý sklepení pod věží evangelického kostela U Salvátora nedaleko Staroměstského náměstí. Ovšem co když si lebky nakonec s sebou příbuzní odvezli do exilu? Nebo jsou snad doposud zazděny v nějakém románském či gotickém sklepení někde pod pražskou dlažbou? A spatří vůbec ještě někdy světlo světa?

autor: Petr Matura
foto: Freepik


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit