Tip na výlet: Prameny Panny Marie se svatováclavskou tradicí

ARCHIV / BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 21. 9. 2022

Oční studánka (německy Augenbrünnel) se nachází na severním svahu vrchu Svince, asi 1,3 kilometru jihovýchodně od obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Jde o prameny, nacházející se v nadmořské výšce 380 metrů.

Existuje mnoho legend a pověstí, podle kterých je voda ve studánce zázračná. Údajně prameny uzdravily již mnoha lidem oči, když si je ve vodě smočili. Okolí studánky je tvořeno smíšeným lesem. V její bezprostřední blízkosti se nacházejí dvě kapličky s posezením a přístřeškem k odpočinku. Prostor je pravidelně udržován v dokonalé čistotě. Denně si sem pro vodu jezdí mnoho lidí, což svědčí o její jedinečné kvalitě i chuti.

Toto místo je a v minulosti vždy bylo častým cílem procházek nejen místních obyvatel, ale i zastávkou turistů navštěvujících a objevujících další zajímavá místa v blízkém okolí. Každoročně se zde první neděli v srpnu konají mše svaté při příležitosti zahájení poutního období na Starém Jičíně. Na slavnost svatého Václava, který je patronem Starého Jičína, se z tohoto místa zahajuje i tradiční Svatováclavský běh.

Původně se v prostoru Oční studánky nacházel jen upravený výtok pramene vody s obrázkem Panny Marie na dřevěném sloupu. Nyní zde najdeme uměle vytvořenou jeskyni se sochou Panny Marie Lurdské, postavenou Johannem Stieberem roku 1889. Dále pak další kapličku Panny Marie Svatohostýnské, vybudovanou starojičínskými farníky po skončení 2. světové války.

Slib je slib

Johann Stieber (1828–1906) byl novojičínský cestovatel a kostelník Španělské kaple. Na popud zjevení Panny Marie se v jihofrancouzských Lurdech rozhodl jako i mnoho jiných navštívit toto poutní místo. Při návštěvě učinil slib, že ve své rodné vlasti zřídí tři lurdské jeskyně k poctě Panny Marie. Svůj slib dodržel, a to stavbou lurdských jeskyní právě u Oční studánky (asi 100 metrů vlevo od studánky ve svahu) na úpatí vrchu Svince, další v Petřkovicích u Starého Jičína pod Petřkovskou horou a v Zašové u Valašského Meziříčí v místě zvaném Stračka. K vysvěcení kaple u Oční studánky došlo dne 6. října 1889 ve svátek Panny Marie Růžencové. Této významné slavnosti se zúčastnilo až 7 000 lidí.

Kapličku Panny Marie Svatohostýnské, která se nachází přímo u Oční studánky, údajně nechal postavit v letech 1946 až 1948 na své náklady pan Antonín Jakůbek z Loučky za spolupráce pana P. Františka Janíka, faráře ze Starého Jičína, zedníka Antonína Trefila z Jičiny, Karla Váni a Jana Orlity z Loučky a Jaroslava Korčáka z Jičiny. Pan Antonín Jakůbek byl údajně v mládí těžce nemocen a slíbil, že pokud se uzdraví, nechá postavit kapličku zasvěcenou právě Panně Marii Svatohostýnské, což se také stalo.

Pramen pod kopcem

Svatý Hostýn, který najdeme rovněž v tomto kraji, je u nás považován za jedno z nejenergičtějších míst vůbec. Původní stavba zdejšího barokního chrámu, pocházející z let 1721–1748, byla obnovena po požáru roku 1769 a zrekonstruována v 1. polovině 19. století. Pod vrcholem kopce vyvěrá pramen, kterému se taktéž připisují léčivé účinky. Podle legend tyto prameny zázračně uzdravují. Jmenuje se Vodní kaple a od chrámu je vzdálen asi 300 metrů. Podle pověsti vytryskl na západním svahu kopce Hostýn při zázračné záchraně křesťanů Pannou Marií, jež bleskem zapálila ležení nájezdných Tatarů, kteří v roce 1241 vpadli na Moravu, kde drancovali a vraždili. Odtud tedy její přídomek Svatohostýnská.

 

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com, commons.wikimedia.org
(Author: Daniel Baránek, license: CC BY-SA 4.0, source: Wikimedia Commons)


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit