Tip na výlet: Medjugorje, místo zjevování Panny Marie

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 19. 8. 2022

Mariánská zjevení jsou zajímavým fenoménem. Dochází k nim téměř po celém světě, ale některá z nich získala větší publicitu, a tak na ně dnes míří davy poutníků a badatelů. Jedním z takových míst je zcela jistě Medjugorje.

Medjugorje se dnes nachází na území Bosny a Hercegoviny. Než se proslavila zázrakem, šlo o malou vesničku, obydlenou většinou chorvatským obyvatelstvem s katolickým vyznáním. K prvnímu zázračnému zjevení zde došlo na kopci Podbrdo, jemuž se dnes říká Kopec zjevení. K samotnému místu zjevení vede strmá cesta, podél níž byly v roce 1989 postaveny bronzové reliéfy radostných a žalostných tajemství růžence.

Místo prvního zjevení

Panna Marie poprvé

K prvnímu zjevení došlo 24. června 1981 okolo 18. hodiny, kdy skupina mladých lidí (Ivanka Ivanovičová, Mirjana Dragovičová, Vicka Ivankovičová, Ivan Dragevič, Ivan Ivanovič a Milka Pavlovičová) spatřila na úpatí kamenitého kopce Crnica, nacházejícího se v oblasti Podbrdo, mladou a překrásnou ženu s dítětem v náručí. Dáma mlčela, ale pokynula, aby se k ní děti přiblížily. Skupinka se však neodvážila přijít blíže a raději odešla.

Druhého dne jim to však nedalo, a tak se opět všichni vydali na kopec v naději, že zjevení opět uvidí. Nakonec se tak skutečné stalo, děti náhle v jasném světle spatřily usmívající se ženu, tentokrát bez dítka. Mladá skupinka padla na kolena a začala se modlit. Poté se Ivanka zeptala Panny Marie na svoji nedávno zemřelou maminku, Mirjana zase Pannu požádala, aby jim dala znamení. Na jejich dotaz, zda se zjeví i dalšího dne, odpověděla Panna Marie pokývnutím hlavy.

Třetí den se partička vydala znovu na stejné místo. Už během výšlapu údajně všichni třikrát viděli jasné světlo. Samotná Panna Marie se tentokrát ukázala asi o 50 metrů výše na kopci. Děti si před cestou na vrchol (na základě rady starších) s sebou vzaly svěcenou vodu. Zjevení Vicka touto tekutinou pokropila, navíc posypala i solí. Panna se však jen usmívala a na vymítání nereagovala.

Následně se jedna z dívek zeptala zjevení na jméno. Odpověď zněla: „Já jsem blahoslavená Panna Marie.” Téhož dne se žena ukázala ještě jednou a pravila: „Mír, mír a zase jen mír.” Za ní se měl údajně objevit navíc i kříž. Poté blahoslavená i s pláčem zopakovala: „Mír musí vládnout mezi lidmi a Bohem, ale i mezi lidmi samotnými.” K podobným zjevením pak docházelo několik dalších dní. Jelikož se tato událost brzy rozkřikla, dozvěděly se o všem i místní úřady. Nezapomeňme, že k tomuto všemu došlo v tehdy komunistické zemi.

Kostel sv. Jakuba

Komunistická demokracie

Později tedy začalo pronásledování vizionářů, rodičů, rodin, farníků, kněží i poutníků. Komunistická moc neviděla příliš ráda veliké lidové, nekontrolované a hlavně ideologicky závadné shromáždění, kterého se účastnilo stále větší a větší množství jedinců. Vizionáři prošli policejním výslechem i psychiatrickými vyšetřeními. Správce farnosti, páter Jozo Zovko, byl měsíc po zjevení zatčen a odsouzen na 3,5 roku vězení. Úřady nakonec všem zakázaly přístup k místu zjevení, avšak od té doby se Panna Marie ukazovala na různých jiných místech.

Poselství dostávají vizionáři z Medjugorje dodnes. Například jedno ze dne 25. ledna 2022 zní takto:

 

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se vrátily k osobní modlitbě. Dítka, nezapomeňte, že satan je silný a chce k sobě přitáhnout co nejvíce duší. Proto buďte bdělé v modlitbě a rozhodnutí v dobru. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji, že přijímáte mou výzvu.”

Církev se dlouho ke zjevení v Medjugorje stavěla spíše skepticky. Vše se změnilo až v roce 2019, kdy papež František vyhlásil bosenské městečko Medjugorje za katolické poutní místo, i když církev ještě i dnes nepovažuje za prokázané zjevení, které se tam mělo odehrát.

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit