Svastika jako vražedný symbol

ARCHIV / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 24. 11. 2021

Její původ sahá daleko do historie. Význam býval zcela nevinný. Dnes ji však známe jako symbol nacismu. Svastika neboli hákový kříž. Tento znak už nikdy nebude nikdo vnímat tak, jako dřív.

Krátce před vypuknutím druhé světové války dorazila skupina příslušníků SS na východní hranici Indie. Za jakým účelem se tu objevila tajná jednotka Ahnenerbe? Snad pro průzkum a sabotáž v případě hrozícího konfliktu se Spojeným královstvím?

Jak tvrdí indický spisovatel Vaibhav Purandare v nové knize ,,Hitler a Indie: Nevyřčený příběh jeho nenávisti k zemi a jejím lidem,“ (2021) veličiny Třetí říše neuvažovaly o místech vylodění, ani o možnostech spojit se s některými východními sousedy Indie, a vytvořit tak spojeneckou alianci. Mohla by se ukázat jako strategicky a takticky užitečná, a v perspektivě budoucích válečných událostí být pro Angličany a vůbec pro Spojence mimořádně nebezpečná. Německá rozvědka se nezajímala o připravenost indické armády, ani o náladu domorodého personálu, najatého Angličany na ochranu strategicky výhodné britské Indie.

Heinrich Himmler

Kde se skrývají Praví Árijci?

Místo taktiky se Němci snažili najít přesný zdroj původu árijské rasy, a tedy kořeny neoněmeckého náboženství, schopného vytěsnit křesťanství.

Myšlenka expedice se zrodila v mozku Reichsführera SS Heinricha Himmlera (1900-1945). V nacistickém Německu byl pohanský folklór jako zdroj morálních norem uctíván nad židovstvím, které jasně souviselo s křesťanstvím. Hlava ,,Černého řádu“ snila o vytvoření ,,neoněmeckého náboženství“, které se vynořilo z náboženství starověkých Germánů – ,,irministického náboženství Krista“.

Irminismus založil Karl Maria Wiligut (1846 – 1945). Název odvodil od božstva jménem Irmin. Podle Wiliguta jde o náboženství, ustavené ne dříve, než v roce 12 500 př. n. l., které až později nahradil Wotanismus, tedy uctívání germánského boha Wotana. Irminismus byl založen na postavě ,,Krista“, germánského spasitele, který byl až později mylně interpretován jako židovský Ježíš. A Indie byla původně považována za součást teorie o árijské rase.

Árijci byli v kontrastu s Židy považováni za zvláštní biologickou rasu, nikoli náboženskou židovskou komunitu. Židé byli považováni za hlavní korupční enzym věku sváru – kali yugy, Je to v hinduistickém cyklickém pojetí dějin ten nejnižší ze čtyř věků vývoje světa, který končí degenerací lidí, úpadkem a úplným zničením. Kali Yuga trvá 432 000 let, začala v roce 3102 př. n. l.

 

 

Přeživší z Atlantidy

Himaláje a zejména Tibet, který se nazývá ,, střechou světa“, byl pravděpodobně považován za útočiště pro ty, kteří přežili katastrofu legendární Atlantidy.

V roce 1935, v centru Berlína na Brüderstraße 29, začala svou činnost německá společnost pro studium starověkých německých dějin a dědictví předků, lépe známá pod zkráceným názvem Ahnenerbe. O tři roky později, na příkaz Říšské SS, odjel oddíl pěti zaměstnanců Ahneberbe do Tibetu, aby provedli průzkum.

Dva členové z týmu zřetelně vyčnívali nad ostatní. Jedním z nich byl talentovaný zoolog SS – Sturmbannführer Ernst Schäfer (1910 – 1992). Osmadvacetiletý vědec navštívil hranici mezi Indií, Čínou a Tibetem již dvakrát. V poválečných letech se snažil buď bagatelizovat, nebo popřít své spojení se zločineckou organizací, jak ji stanovil soudní tribunál. Faktem je, že se k SS připojil krátce poté, co se nacisté dostali k moci v roce 1933, a dlouho předtím, než ho Himmler poslal na tibetskou expedici.

Schäfer byl vášnivý lovec. Shromáždil všechny druhy loveckých trofejí ve svém domě, který se nacházel v elitní čtvrti Berlína. Na konci roku 1937 se spolu se svou ženou Gertou vydal na lov kachen na jezeře poblíž Německo – polských hranic, Ernst se chystal vystřelit z lodi, ale uklouzl a spadl. Ozvala se rána. Kulka ze zbraně zasáhla Gertu do hlavy. O hodinu později zemřela.

Druhou osobou ve skupině byl kameraman, mladý antropolog, SS Hauptsturmführer Bruno Beger (1911 – 2009). K Černému řádu se připojil v roce 1935. Prováděl kraniometrické měřené lebek, kraniologické studie Tibeťanů a zhotovoval odlitky z tváří. Podle jeho slov ,,sbíral materiály o poměru, původu, významu a vývoji severské germánské rady v této oblasti.“

Loď s pěti průzkumníky zakotvila v ceylonském Colombu na začátku května 1938. Britská administrativa v Indii byla vůči Němcům docela opatrná, a byla přesvědčena o tom, že jde o bandu špionů. Nechtěli jim dát povolení k cestě přes Indii. Britské noviny The Times of India publikovaly článek pod titulkem, který byl jednoznačným obviněním: ,,Agenti gestapa v Indii.“

Úředník britské koloniální správy v Gangtoku, nyní administrativním centru Sikkimu, a v té době nezávislém horském království, také nebyl nadšený z toho, že se těmto lidem umožnil vstup do Tibetu.

Svastika se změnila na hákový kříž

Spolu se zavazadly si Němci vzali vlajky se svastikou. Přeloženo ze sanskrtu znamená ,,svastika“,,štěstí a úspěšná budoucnost.“ Od roku 1920 byl její obraz, nazvaný Hakenkreuz – ,,kříž s háky“ – ozdobou na stranických odznacích NSDAP a od roku 1935 se stal státním znakem Německé říše. Svastika, známá jako ,,yungdrung“, byla v Tibetu všudypřítomná. Schäfer a jeho muži viděli svastiku během svého pobytu v Indii samotné, kde hinduistům po dlouhou dobu symbolizovala štěstí.

Svastika v náboženském významu

Svastika

⦁ zdobila interiérové dekorace chrámů
⦁ byla zavěšená na rozích ulic
⦁ byla na střechách automobilů
⦁ její malba zdobila strany nákladních automobilů

Nacisté si tento posvátný a populární symbol vypůjčili od kultur nejen z Asie, ale prakticky od kultur celého světa. Ovšem výrazně změnili jeho vzhled. V buddhismu znamená levá svastika štěstí a zdraví, pravá naopak úpadek a smrt. Pravotočivý kříž však Hitlerovi vyhovoval. Symbolem Třetí říše byla pravotočivá svastika vepsaná do bílého kruhu na červeném pozadí.

Třináctý dalajlama Jetsun Ngawang Lozang Tupden Gaytso (1876 – 1933) zemřel na konci roku 1933, novému XIV. dalajlamovi jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho (1935) byly pouhé tři roky a tibetské království ovládal regent Degjung Ringopočche Kung Tenpai Nyi Ma. Regent, stejně jako obyčejní Tibeťané, zacházel s Němci mimořádně přívětivě, a Beger po určitou dobu působil jako druh amatérského léčitele pro místní obyvatele.

Tibetští buddhisté netušili, že z hlediska nacistů buddhismus oslabil statečnost Árijců, kteří přišli do Tibetu.

V srpnu 1939 byla německá expedice náhle přerušena kvůli nevyhnutelnosti konfliktu, který začal počátkem následujícího měsíce.

Do té doby Beger:

⦁ změřil lebky 376 Tibeťanů
⦁ pořídil 2 000 fotografií
⦁ zhotovil odlitky z hlav, tváří, rukou a uší 17 osob
⦁ sebral otisky prstů a rukou dalších 350 lidí
⦁ shromáždil asi 2 000 ,,etnografických artefaktů“

Další členové týmu:

⦁ natočili 18 000 metrů černobílého filmu
⦁ pořídili 40 000 fotografií
Himmler přijal řadu opatření, aby zajistil, že jeho mazlíčci mohou na poslední chvíli odletět z Kalkaty. Byl osobně přítomen, aby je pozdravil, když letadlo přistálo v Mnichově.

Většina záběrů zachycených expedicí byla použita v dokumentu Geheimnis Tibet – ,,Tajemný Tibet“. Premiéra byla v roce 1943.

Říšské ministerstvo veřejného školství a propagandy (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) označilo tento filmový dokument za ,,cenný politicky, kulturně a umělecky“. Expedice v něm byla prezentována jako živý příklad nacionálně – socialistické vědecké práce. Film byl nadšeně přijat diváky a přispěl tak k ,,vědomé politizaci německého obyvatelstva demonstrací německého bojového ducha při estetickém a působivém pohledu na nejvyšší hory světa v pozadí.“

 

Ale to už byl nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva v plném proudu. V něm se prokázalo, že pravotočivá svastika je opravdový symbol zla.

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org, pixabay.com (RainyPhotograph)

 


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit