Děsivý skotský prorok a prokletá maska

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 22. 1. 2024

Podobnou postavou, jakou byl ruský Rasputin, je i záhadný skotský věštec jménem Alexander Peden. Jeho tvář během kázání zdobila děsivá a nejspíše i prokletá maska.

Věštec se narodil roku 1626 na farmě Auchincloich poblíž Sornu v hrabství Ayrshire. O jeho dětství neexistují žádné bližší informace, avšak ví se, že později vystudoval vysokou školu v Glasgow a působil pak mimo jiné též jako učitel. V roce 1660 byl pak i vysvěcen na kněze a právě od té doby začal být jeho život skutečně zajímavý. Nedlouho po vysvěcení byl totiž obviněn z nepřístojností a nemravností a v roce 1662 byl navíc zbaven i kněžství. Když kázal na rozloučenou, říká se, že jeho kázání trvalo až do setmění. Když konečně opouštěl kazatelnu, třikrát prý poklepal Biblí na její dveře a řekl, že ji zaklíná ve jménu svého Mistra. Vzbudil tím nemalé zděšení.

Peden se po zbavení kněžského svěcení vydal na dráhu potulného kazatele a údajně získal prorocký dar, kterým dokázal ohromit mnoho lidí. Brzy se stal jednou z hlavních osobností hnutí covenanterů, což bylo skotské náboženské a politické hnutí v 17. století, které podporovalo presbyteriánskou církev ve Skotsku a nadřazenost jejích vůdců v náboženských záležitostech. Název je odvozen od smlouvy, což je biblický výraz pro svazek nebo dohodu s Bohem.

Peden údajně svými prorockými promluvami dokázal obecenstvo uvádět do extáze hraničící až s hysterií. Zanedlouho se kolem Pedena začaly shromažďovat davy sedláků. Při svých kázáních na jeho obličeji často seděla maska, která umocňovala zvláštní atmosféru jeho kázání. Předpovědi, které Peden vyslovil, byly někdy stejně nejasné jako předpovědi pohanských věštců, ale všechny se nakonec vždy splnily. Protože tak funguje paměť davu – byl ochoten uvěřit, že nejasná slova svatého šílence obsahují proroctví – a dychtivě je tudíž hledal.

Skutečně vyplněná děsivá proroctví

Jindy se však jeho proroctví splnila doopravdy. Například v roce 1682 Peden vykonal svatební obřad, kdy oddal covenantra Johna Browna a jeho druhou manželku Isabel Weirovou. Po obřadu řekl Isabel: „Máš dobrého muže, který by byl tvým manželem, ale nebudeš se z něj dlouho těšit, važ si jeho společnosti.“ V noci 30. dubna nebo ráno 1. května 1685 vojáci pod velením kapitána Johna Grahama z Claverhouse zastřelili Johna Browna za to, že odmítl přísahat, že nepovstane se zbraní v ruce proti králi.

Jednoho dne byl Peden zatčen a nepomohla mu ani jeho strašidelná maska. Po propuštění v roce 1670 uprchl do Irska. Tam pokračoval v kázání, ale bylo s ním zacházeno s obavami. Irům bylo skotské běsnění presbyteriánů cizí, a tak se po třech letech vrátil do vlasti, kde byl zajat a poslán na čtyři roky na vězeňský ostrov Bass Rock, připomínající Alcatraz nebo Azkaban. Peden byl uvězněn s podobnými charismatickými proroky, shromážděnými z celé země, takže to byla snad nejšílenější společnost, jaká se mohla sejít na jednom místě. Z vězení prý vyšel ještě zuřivější.

Návrat masky

Maska mu byla navrácena jeho stoupenci, takže si ji ponechal až do své smrti. Peden žil až do roku 1686, putoval a prorokoval. Říká se, že po svém uvěznění začal blouznit a kázal přímo do své strašidelné masky, která se již stala součástí jeho osobnosti. Peden přestal lákat davy, jeho projevy začaly být již příliš děsivé a jeho staří stoupenci na něj raději zapomněli.

O jeho masce však až do dnešních dnů panuje přesvědčení, že přinášela prokletí. Ostatně rodina, která se jí po smrti proroka ujala, celá vymřela. Způsobila to snad skutečně negativní energie této hrůzostrašné masky? Ať už tomu bylo jakkoliv, traduje se, že ani po smrti nenašla duše Alexandera Pedena svůj klid. Čtyřicet dní po pohřbu prý britští vojáci exhumovali Pedenovo tělo a Alexandera přenesli na jiné, utajované místo. Došlo k tomu snad proto, aby se prorokův hrob nakonec nestal poutním místem. Podle skotské víry se pak nebohý věštec údajně měl proměnit v boggla, zlého ducha, jenž se prý potuluje po cestách a dohání osamělé pocestné až k úplnému zbláznění.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKUOBJEDNAT ČASOPIS

autor: Petr Matura
foto: Pixabay


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit