Modlitby a meditace opravdu fungují. Máme důkazy

ARCHIV / BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / SVĚTOVÉ ZÁHADY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 13. 5. 2021

Modlili jste se někdy a měli jste pocit, že vaše modlitby nejsou vyslyšeny? Nebo naopak splnilo se vám přání vyslané ke světci nebo kupříkladu k andělským bytostem? Modlitba by nás měla jistým způsoben spojovat s absolutnem, které lze nazvat bohem či univerzálním vesmírem. Jak to funguje a proč?

Gibsonova poušť zažila zázrak deště přivolaného modlitbou

Energie zvláštního druhu

Soustředěné modlení má za následek oproštění se od vnějšího světa a zklidnění těla i mysli. V té chvíli zapomínáme na své já a modlitba nás tak vede do jednoho společného celku, ze kterého pocházíme. Když se najednou modlí mnoho lidí, například v chrámu nebo při setkání stejně zaměřených lidí, dochází k velmi zvláštním energetickým procesům.

Ukažme si sílu modlitby na několika případech. V roce 1978 se doktor Hans Kohl pokusil před vchodem do známého kolínského dómu zachytit signály svého kolegy z krátkovlnné vysílačky. Ve chvíli modlení se mu to však nepodařilo. Kohlovi se zdálo, že modlící se lidé vydávají stejnou energii jako výkonná rušička. Když od chrámu poodstoupil na vzdálenost třiceti metrů, stále spojení nedokázal navázat. Teprve ve vzdálenosti asi padesáti metrů od chrámu se vliv na vysílačku zmírnil.

Přivolává déšť

V lednu roku 1984 panovalo nad australským vnitrozemím sucho. Na písečné Gibsonově poušti nepršelo již více než čtyři sta dnů. Na slunci bylo šedesát stupňů nad nulou. V té době sem helikoptéra dopravila třicet pět protestantských poutníků pod vedením jakéhosi pátera Kryštofa. Jejich úkolem bylo přivolání deště. Poutníci se tedy začali modlit s vírou, že jejich prosby budou vyslyšeny. Po čtyřech dnech se nad Gibsonovou pouští konečně objevil mrak, ze kterého po nějaké době začalo pršet. Vymodlený déšť trval úctyhodných třicet šest hodin. Poté páter vydal pokyn k přerušení modliteb a déšť záhy ustal.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Procházela rukama slavného léčitele Kristova energie?

Zlepšuje úrodu

Další zajímavý případ také dokládá sílu modlitby a soustředění. Otec Juan Baltazar, vedoucí cordóbského semináře, docházel se svými svěřenci každé ráno při východu slunce na církevní vinici modlit se za větší a lepší úrodu vína, a to po dobu půl hodiny. V tento rok vinice nebyla hnojena ani uměle zavlažována. V září pak byly hrozny zváženy a změřeny a ukázalo se, že církevní vinice měla o třicet pět procent vyšší výnos než ty sousední, které jejich majitelé hnojili a chemicky ošetřovali. Plody z církevní vinice byly také chutnější, cukernatější a kuličky měly i větší průměr. Tak dokázal cordóbský biskup materialistům skutečnou účinnost modlitby v praxi.

Levitace a uzdravení

Modlitby přinesly větší úrodu hroznů

Já osobně jsem byl před lety svědkem toho, jak se při skupinové recitaci jistých buddhistických manter jeden z rituálních předmětů mírně zvedl do výšky a zase klesl dolů. Stejně tak to zaznamenalo i několik dalších přítomných.

O vyslyšených modlitbách, kdy se lidé v nejtěžších chvílích obrací ke světcům a duchovním mistrům, toho bylo napsáno již mnoho. Na ukázku jeden příklad z roku 1858: ,,Na prsu jedné ženy z Tachova se utvořil zhoubný nádor provázený nebezpečným zánětem. Podle úsudku lékařů byla naprosto nutná amputace prsu a stanovili datum dne, v němž měla operace proběhnout. Mezitím se nemocná začala modlit k matce Elektě. V den, kdy měla být operace provedena, lékaři shledali prs čistý a zdravý.“ Jestli jsou kupříkladu podobná uzdravení zásluhou naší vlastní víry v úspěch – nebo těch, ke kterým se obracíme s prosbou o pomoc, je otázka jiná…

Kolektivní meditace zastavila násilí

Stejnou sílu má i meditace. Je znám pokus, kdy sedm tisíc lidí, kteří meditovali o lásce, štěstí a míru, dokázalo snížit počet teroristických útoků v rámci celého světa o 72 procent. V době, kdy tato skupina meditovala na jednom místě, poklesla i intenzita a výskyt válek, zločinů, katastrof a ekonomických krizí. Tento fakt je zdokumentovaný v ověřené vědecké studii zveřejněné v Journal of Offender Rehabilitation. Přitom byly vyloučeny takové faktory, jako je vliv počasí, dovolené apod. Tato skutečnost byla navíc ještě i potvrzena dalšími padesáti vědeckými studiemi v rozmezí třiceti let.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Existuje Bůh? Statisticky vzato, ano

V průměru tři ze čtyř lidí, kteří by jinak spáchali trestný čin, od svého rozhodnutí v té době upustili. Tito lidé samozřejmě nemohli tušit, že na jejich konečný postoj má zřejmě někdo vliv. To nám ukazuje, jak velikou sílu může mít naše mysl.

A tak, až se příště budeme snažit obrátit se s prosbou o pomoc k něčemu, co nás přesahuje, nebo se ponoříme do svého nitra, mějme víru, že úspěch se dostaví.

Petr Matura, obr.: Pixabay (Free-Photos, Jills a Honey Kochphon Onshawee), wikipedie


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit