Mariánská Panna Marie a léčivé prameny

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 2. 9. 2022

Panna Marie se ve formě zjevení objevila ve spoustě oblastí. Dnes se podíváme na 3 konkrétní místa v České republice, jež jsou známá právě zjevením či léčivými prameny.

Vrchol Svinec

Svinec (547 m n.mm.) je vrchol, který najdeme nedaleko Nového Jičína v Moravskoslezském kraji. Turisticky je dobře přístupný hned z několika směrů. Vypráví se o něm řada místních pověstí, souvisejících zejméne s jeho pojmenováním.

Jedna z legend vypráví o vzpurném a neposlušném pasáčku ovcí, jemuž jednoho dne jeho sestra přinesla oběd. Pasáček však nebyl s doneseným jídlem příliš spokojen, a tak se na svou sestru obořil slovy, že než by tento pokrm snědl, raději zkamení a svině ať jej sežerou. V ten okamžik se u lesa objevily dvě svině. Chlapce napadly, zabily a následně i sežraly. Chléb, sestrou přinesený k obědu, se náhle změnil v kámen a ze džbánku od mléka vytryskla voda. Kopci nad studánkou se tedy údajně od této chvíle říká Svinec.

Ať to bylo tak nebo tak, na vrcholu Svince dnes najdeme boží muka. Při cestě, jež nás vede ze Starého Jičína, se na úpatí kopce můžeme zastavit u Oční studánky se sochou Panny Marie Lurdské. Navíc zde stojí i kaplička Panny Marie Svatohostýnské, ta se nachází přímo u zmíněné studánky. Údajně ji nechal v letech 1946 až 1948 na své náklady postavit pan Antonín Jakůbek z Loučky za spolupráce pana P. Františka Janíka, faráře ze Starého Jičína. Antonín Jakůbek byl ve svých mladých letech těžce nemocný a slíbil, že když se uzdraví, nechá postavit kapličku zasvěcenou právě Panně Marii Svatohostýnské. To se nakonec vyplnilo.

Z vrcholu Svince, jenž nabízí krásný rozhledové místo, si lze prohlédnout například i panorama Hostýnských vrchů. V nich nalezneme další místo mariánského kultu. Jedná se o již výše zmíněnou Pannu Marii Svatohostýnskou.

Kopec Hostýn

Hostýn (736 m n. m.), někdy též nazývaný Svatý Hostýn, je kopec v Hostýnských vrších. Najdeme ho přibližně 3 kilometry jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem a na něm se nachází významné mariánské poutní místo – bazilika Nanebevzetí Panny Marie. To bylo v roce 2018 navíc prohlášeno i národní kulturní památkou České republiky. Svatý Hostýn je považován za jedno z nejenergičtějších míst u nás. Původní stavba barokního chrámu, pocházející z let 1721–1748, byla obnovena po požáru roku 1769 a zrekonstruována v první polovině 19. století. V roce 1887 zde byl dostavěn jezuitský klášter.

Pod vrcholem kopce vyvěrá pramen s léčivými účinky. Podle pověr voda z tohoto pramene zázračně uzdravuje. Nese jméno Vodní kaple a od chrámu je vzádel asi 300 metrů. Pověst říká, že pramen vytryskl na západním svahu kopce Hostýn při zázračné záchraně křesťanů Pannou Marií, která bleskem zapálila ležení nájezdných Tatarů. Ti v roce 1241 vpadli na Moravu, kde kradli, drancovali a vraždili. Lidé se před nimi schovávali v kopcích. Trpěli však nedostatkem vody, a proto se modlili k Matce Boží. Na její přímluvu zde vytryskl pramen a mohutná bouře skutečně donutila Tatary k ústupu. Tímto zázrakem se započala nejen historie pramene Vodní kaple, ale rovněž historie celého poutního místa Svatý Hostýn.

Zjevení a Panna Marie v souvislosti s léčivými prameny, nezřídka prospěšnými zejména na oční onemocnění, není ani v naší zemi ničím výjimečným. Připomenout si v této souvislosti můžeme dále i takzvané „jihočeské Lurdy”. Známé poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů se nachází na severním úpatí Novohradských hor.

Horní Stropnice a Roztěž

V roce 1701 se měl Matyáši Egidimu z Bedřichova u Horní Stropnice zjevit ukřižovaný Ježíš s Bolestnou Matkou a požádal jej, aby na tomto místě nechal postavit kostel a zasvětil ho Panně Marii Těšitelce. Měl stát přímo u zdejšího léčivého pramene.

Již v roce 1702 zde došlo k úplnému uzdravení nevidomé 10leté dívky z obce Paseky. Událost se brzy rozkřikla a vděční poutníci s sebou často přinášeli i milodary. A tak byl nakonec v roce 1706 položen základní kámen dnešního poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Došlo zde také k řadě dalších zázračných uzdravení a vyslyšení mnoha proseb a modliteb.

Asi 7 kilometrů jihozápadně od Kutné Hory najdeme malou vesnici Roztěž, část obce Vidice, jež je dalším posvátným místem. Je pro změnu spojeno se zjevením Panny Marie s Ježíškem v náručí.

Podle legendy si v místní studánce jeden slepý mladík omyl oči, když se náhle objevila Panna Marie s Ježíškem. Tato pověst se velmi rychle rozšířila. Následně sem začaly proudit celé zástupy věřících, aby se zde mohli lidé pomodlit. Poutníci s očními chorobami si vodou z pramene oplachovali oči a mnozí z nich se skutečně uzdravili.

Z milodarů návštěvníků byla nad studánkou vystavěna dřevěná kaplička, do níž následně přemístili obraz Bohorodičky, jenž doposud visel na stromě. Kaplička pak byla roku 1819 nahrazena empírovou kruhovou stavbou. Kapli Panny Marie najdete severně od vesnice u silnice směrem k Nové Lhotě.

autor: Petr Matura
foto: wikimedia.commons.org, piqsels.com


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit