Kde má hrob bájný Šemík

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / SVĚT ZVÍŘAT / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 30. 11. 2022

Jistě znáte onen příběh o muži, jenž skáče z hradu Vyšehrad na hřbetě svého věrného oře. Dopadají společně do řeky Vltavy a unikají tak trestu. Hrdinou tohoto příběhu není nikdo jiný než kůň Šemík.

Podle pověsti, kterou známe zejména díky zpracování legendárního námětu českým spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých, byl Horymír vladykou v Neumětelích u Berouna a měl se dostat do sporu s přemyslovským knížetem Křesomyslem. Dohady se údajně vedly ohledně dobývání stříbra na Březových Horách u Příbrami. Horymír nesouhlasil s masovým obchodem lidí z polností na těžbu do těchto míst. V kraji díky tomu totiž zavládla bída. Křesomysl však Horymírovy obavy bohužel nevyslyšel.

Proslavený skok z hradu

Jeho stížnost se poté donesla až do Březových Hor. Místní obyvatelé se pro pomstu jedné noci vypravili k Horymírovu dvorci, který vydrancovali a následně zapálili. Poškozený muž jim následující noci vše oplatil březohorské doly zavalil. Následně putovala stížnost ke knížeti Křesomyslovi. Ten si pozval Horymíra na hrad Vyšehrad. Vladyka byl za tento čin na místě odsouzen k trestu smrti.

Před jeho popravou směl mít splněné jedno poslední přání, kterým byla projížďka na věrném koni jménem Šemík okolo vysokých vyšehradských hradeb. Vladyka však náhle své oře pobídl, kůň se vzepjal, skočil a zmizel za hradbami hradu. Když se oba bezpečně dostali na druhý břeh řeky Vltavy, uháněli již přímo k Neumětelům, kde však Šemík na následky zranění zemřel. Vladyka Horymír mu údajně v blízkosti svého sídla vykopal hrob, na který položil veliký kámen.

Historický doklad chybí

Postavy vladyky Horymíra a ani jeho koně Šemíka ale nejsou historicky spolehlivě doloženy. Tato pověst však vykazuje celou řadu podobností se západoevropskými rytířskými legendami. Připomíná především shodné znaky s bájným skokem chrabrého Tristana, jenž je zachycen v mýtu o Tristanovi a Isoldě. A kdo ví, jak staré kořeny této legendy o věrném, statečném koni vlastně jsou. Kupříkladu v nedaleké obci Koněprusy se již odedávna vyznával kult koně.

Nejslavnější oř českých pověstí má přitom odpočívat přímo v Neumětelích pod kamenem, nad kterým byl roku 1887 zbudován malý antický chrám. Místní obyvatelé byli o pravdivosti příběhu natolik přesvědčeni, že na něho nechali vyrýt slova: „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží.”

Toto místo najdete v Neumětelích přímo u silnice. Kámen však byl již v minulosti odvalen a údajný hrob prozkoumán. Bohužel zeje prázdnotou. Mnozí badatelé též upozorňují na možný starodávný význam právě tohoto kamene. Jednat by se podle jejich názoru mohlo například o nějaký pradávný menhir nebo jiný posvátný kámen.

Teorie o umístění hrobu

Místo Šemíkova skutečného posledního odpočinku, jež se podle vyprávění mělo nacházet v bezprostřední blízkosti vladykova dvorce, se dodnes v Neumětelích i okolí stále hledá. Teorií ohledně jeho lokace existuje hned několik. Jedním z možných míst je území, dnes se nazývající Na Starém zámku. Do dnešních dnů se zde sice již nezachovaly žádné stopy po případném bývalém hradišti, avšak například známý historik August Sedláček jeho existenci zde nevylučuje.

Na počátku tohoto století pak k možným místům Horymírova dvorce přibyla další lokalita. Kdy bylo v roce 2003 velké sucho a klesla hladina okolních spodních vod, objevil se půdorys velmi staré budovy. Byly zde nalezeny keramické střepy ze 14. století a i ze starších období. Místo však během pár dní opět zmizelo.

Nejpravděpodobnějším umístěním je údajně kopec Košík, kde však jakékoli případné pozůstatky zničil obří kamenolom. Nicméně legenda stále zůstává. Staví se tak před nás věčné dilema volby mezi honbou za poklady a poctivou prací k zajištění každodenních lidských potřeb.

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com
commons.wikimedia.org (Oldřich Cihelka)


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit