Zvířata a měření jejich inteligence

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚT ZVÍŘAT / 5. 12. 2022

Jsou chytřejší divoká, volně žijící zvířata, ba naopak zvířata domestikovaná? Co třeba býložravci v porovnání s masožravci? Názory a odpovědi na podobné otázky dosud nebyly zcela jednotné.

Změřit inteligenci zvířat je poměrně těžké. Známý je například takzvaný Gallupův zrcadlový test sebeuvědomění, který byl vyvinut v roce 1970 Gordonem Gallupem Jr., profesorem psychologie ze State University of New York v americkém Albany.

Tento test představuje měřítko sebeuvědomění zvířat. Jednalo se o první test použitý k ověření schopnosti živočichů rozpoznat svůj odraz v zrcadle. Pokus, jenž bývá označován též jako „značkový”, probíhal tak, že profesor Gallup v první fázi zvířata nechal prohlížet se v zrcadle, aby si zapamatovala svůj vzhled. Následně uspal skupinu šimpanzů, a poté na jejich obličeje nakreslil značky barvou bez zápachu. Po probuzení byli opi postaveni před zrcadlo, kde se dotýkali označených míst na své hlavě. Snažili se barevné stopy odstranit na své těle, nikoli v odraze zrcadla. Gallupovým testem zkoumajícím sebeuvědomování zvířat bez problémů dále prošli například i orangutani, gorily, sloni, delfíny skákaví, kosatky dravé nebo straky obecné.

Jako kočky a psi

V průběhu nedávných výzkumů se porovnávala rovněž i relativní inteligence zvířat s ohledem na jejich skutečnou velikost mozku a počet neuronů v něm. Vědecký tým se v první fázi výzkumu zaměřil zejména na masožravá zvířata, jakými jsou třeba kočky, psi a lvi. Do prvotního výzkumu byl přiřazen i všežravec medvěd hnědý.

Z porovnávání mozkové kůry psů a koček vyšli jako vítězové psi. Jejich mozková kůra totiž obsahuje zhruba 530 milionů neuronů, což jevíce než dvojnásobek počtu neuronů v mozkové kůře koček. Kočičí mozek jich obsahuje přibližně 250 milionů. Dle názoru vědců udává počet neuronů v mozkové kůře zvířete mentální možnosti těchto zvířat a jejich schopnost předvídat události na základě předchozích zkušeností.

Z dalších výzkumů vyplynulo, že masožravci, u nichž se dříve předpokládala vyšší inteligence vzhledem k náročnějšímu způsobu života, nakonec však nejsou obdařeni větší chytrostí než býložravá zvířata. Evoluce tedy zřejmě kladla stejné nároky na inteligenci potřebnou k přežití u klidnějších pojídačů rostlin i u masožravých predátorů.

Dále bylo zjištěno, že domácí zvířata jsou stejně chytrá jako ta žijící ve volné přírodě. Vědci na základě svých výzkumů zároveň došli i k extrémnímu odhalení, a to v případě porovnávání mozku medvěda hnědého, kočky a mývala. Mozek prvního tvora, který je objemově přibližně 10x větší než mozek kočky, však obsahuje přibližně stejný počet neuronů, jako má právě ona. Naopak mýval, jenž má podobně velký mozek jako kočka, je obdařen podobným počtem neuronů, jakým disponují údajně „inteligentnější” psi.

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit