Záhady hradu Loket. Zkamenělá těla, tajné chodby i negativní energie

ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / Paranormální jevy / 11. 8. 2020

Nedaleko města Karlovy Vary najdeme majestátní hrad tyčící se nad řekou Ohří. Založen byl ve 13. století na místě starší románské stavby a v době krále Václava IV. byl výrazně rozšířen. My se však spíše než historií budeme zabývat spíše paranormálními jevy, na které není toto místo vůbec skoupé…

Hrad působí ponuře a nepřístupně vlastně i dnes. Snad je to tím, že již v době svého vzniku sloužil jako vězení pro urozené šlechtice.

Hrad Loket

Vězení pro šlechtice i lid

Internován zde svým otcem Janem Lucemburským byl i Karel IV. V 16. století tady byl zase vězněn například i nejvyšší hofmistr Jiří z Lobkovic. A vězením tento hrad zůstával rovněž i v dalších letech. Roku 1797 byla tato mohutná pevnost dokonce zcela přebudována na vězení a sloužila svému neradostnému účelu až do roku 1948. I dnes je tu jednou z nejzajímavějších expozic právě vězení, kde se návštěvník ocitne v ponuré a tísnivé atmosféře.

A také hladomorna

Nejvíce návštěvníků hradu však pociťuje negativní energii v hranolové věži, kde kdysi bývala hladomorna. Není tedy divu, že se utrpení vězněných vtisklo do celého tohoto místa a působí tu na nás dodnes. Na hradě často dochází k výpadkům signálů mobilních telefonů, vybíjejí se zde baterie a vůbec dochází k neobvyklým poruchám techniky.

Zkamenělý purkrabí

O tom, že na hradě údajně řádily temné síly, svědčí i historka o Zkamenělém purkrabím. V minulosti byl správcem hradu Gerhard von Wüstenfels. Tento tyranský šlechtic prý velmi rád mučil své poddané a neměl soucit s nikým. Své poddané nechal mrzačit, věznit a popravoval je například nořením do vřídelní vody. Takto vřídelním kamenem konzervovaná těla potom rozvěšoval pro výstrahu u brány hradu.

Podle pověsti ho lidé prokleli a on se sám se potom změnil v mohutný kámen. Tento kámen se navíc prý sám od sebe přemísťoval a zahříval. Nakonec ho lidé ze strachu shodili do studny. Po čase se prý však kámen znovu objevil v hradním sklepení. Podruhé se o totéž pokusili v roce 1742 francouzští vojáci, ale kámen se po čase znovu objevil v podzemí.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhadný pérák: Odbojář, zrůda z laboratoří, nebo mýtus?

Snad meteorit?

Hradní vězení

Tato záhada nedala v 19. století spát historikům. Ti proto kámen odvezli a rozřezali. Největší část se dostala do vídeňského císařského kabinetu, ale mnoho z dalších částí se ztratilo. Na Loket se vrátilo jen malé torzo. Jeho údajné schopnosti prý zmizely, ale odborníci spekulují o tom, že se jednalo o meteorit. To však nevysvětluje jeho údajné přemísťování a zahřívání.

Podzemím na koni?

Pod hradem se prý také nachází spletitá síť podzemních chodeb, což potvrdil i senzibil, který zde pomocí virgule lokalizoval tři chodby. Jedna z chodeb měla vést do nedalekých Svatošských skal a byla tak prostorná, že tudy mohl projet i jezdec na koni. To možná mohlo vést k vzniku legendy o pánovi Svatošských skal Hansi Heillingovi, který se měl zjevovat jako rytíř prohánějící se se svou družinou po okolí a lovící zvěř. Pokud chodba ústila skutečně až ve skalách, mohl být údajným duchem například hradní pán, který si tudy zkracoval cestu?

Utrpení vtištěné do hradních zdí

Další z chodeb měla původně spojovat hrad s nedalekým Bečovem nad Teplou. Tato chodba je však prý již zasypaná. Nejkratší cesta pak měla ústit pod hradem u řeky.

Dnes sice nemůžeme s určitostí tvrdit, že se události popsané v těchto legendách skutečně přesně takto staly. Mohla zde částečně zapracovat i lidská fantazie, ale lze předpokládat, že každá legenda v sobě nese pravdivé jádro. Určitě nepochybujeme o tom, že na hradě mohl panovat zlý a sadistický vládce, ale jen těžko již můžeme přijmout fakt, že by se změnil v kámen. Ovšem pověst o záhadném kameni, který je pravděpodobně meteoritem, jistě i tak své tajemství má. Nikdo rovněž nemůže popřít fakt, že utrpení se vrylo hluboko do zdí hradu a citliví lidé a elektronika na ni mohou reagovat různě.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Rusalky k nám přišly od Mrtvého moře

Na další výzkum se čeká

Nádvoří hradu Loket

A podzemní chodby? V této otázce by byl zřejmě na místě další průzkum včetně zapojení jak senzibilů, tak moderních přístrojů, jako je například georadar. Každopádně Loket skrývá ještě i mnoho dalších tajemství a pravděpodobně některá z nich zůstanou prozatím i nadále neodhalena…

Petr Matura

Foto: wikipedia, autor


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit