Svatý Václav zůstává zahalen nejednou záhadou

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 22. 9. 2021

Dne 28. září si jako každý rok připomeneme svátek knížete svatého Václava, a zejména jeho smrt ve Staré Boleslavi. Kolem úmrtí tohoto národního světce je však dodnes celá řada nejasností.

Existuje několik dat Václavovi údajné smrti. Celkem je jich šest. Poslední klade datum jeho úkladné vraždy až do roku 935. Motivy vraždy českého knížete jsou také doposud ne zcela uspokojivě vysvětlenou záhadou. Samozřejmě náboženská verze je jasná a odpovídá tomu, co je všeobecně známo.

Bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi

Vražda z omylu?

Václavův mladší bratr Boleslav měl být velmi ambiciózním mužem. Jeho představy o vládě nad svou zemí byly zřejmě jiné, než ty Václavovi. Především se chtěl zbavit saské nadvlády, což se jeho bratrovi určitě nemuselo zamlouvat, jelikož se Sasy měl dobré vztahy.

II. staroslověnská legenda tvrdí, že Václav před odjezdem do Staré Boleslavi, kam ho jeho bratr pozval, věděl o plánech svých nepřátel. Přesto, že si byl nejspíše vědom hrozícího nebezpečí, pozvání k uctění patronů sv. Kosmy a sv. Damiána přijal. Samozřejmě byl doprovázen ozbrojenými muži.

Původní plán zněl prý jednoduše. Opít Václavovu družinu do němoty. To se nakonec nepodařilo, a tak bylo rozhodnuto vraždu vykonat ráno, kdy neozbrojený Václav chodil na ranní mši. Aby ho nikdo nedoprovázel, přikázali knězi Krastějovi zazvonit na mši dříve, a nechat zavřená vrata kostela.

Během cesty do kostela zastoupil Václavovi cestu jeho bratr Boleslav. Pokusil se ho mečem zasáhnout do hlavy. Dle Kristiánovy legendy se útok nezdařil a fyzicky silnější i zkušenější Václav vytrhl sourozenci meč z rukou, přičemž se sám poranil. Zbraň mu měl hodit k nohám a spěchat do kostela. Spoléhal se na právo azylu uvnitř svaté budovy. Dveře však byly zavřené. Boleslav, ležící na zemi, volal hlasitě o pomoc. Jeho družina přispěchala jak to jen šlo. Ve zmatku mohli celou situaci vyhodnotit tak, že jejich pán byl Václavem napaden a zraněn, a proto ho bezmyšlenkovitě zavraždili.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Za pouhé tři měsíce se zbavila masivních metastáz. Jak?

Otázkou zůstává, proč Václav, který byl informován o možné zradě, s sebou neměl ani zbraň či průvodce? A z jakého důvodu, když Boleslava přemohl, mu meč hodil k nohám? Dnes už bohužel těžko zjistíme všechny souvislosti těchto událostí.

Socha sv. Ludmily se sv. Václavem na Karlově mostě

Další nejasnosti

Kolem osobnosti svatého Václava však koluje i mnoho dalších záhad, a to jak historických, tak i mystických. Legendy se například často zmiňují o Václavově dětství a problematickém vztahu s matkou Drahomírou. Někteří badatelé se dokonce přiklánějí k teorii, že Drahomíra byla Václavova nevlastní matka. Tím by se vysvětloval jejich zvláštní vztah i fakt, že Drahomíra by na knížecím stolci pravděpodobně mnohem raději viděla Václavova mladšího bratra Boleslava. Také skutečnost, že výchovy malého Václava se záhy ujala jeho babička Ludmila je zvláštní. Navíc ani rok jeho narození dodnes přesně neznáme. Skutečně tedy nemusel být vlastním synem kněžny Drahomíry?

Po své násilné smrti začal být Václav uctíván jako svatý. Dle legend pro svou zbožnost, ale také pro jeho údajné posmrtné zázraky. Se svou babičkou, mučednicí sv. Ludmilou měl sdílet jeden společný talent, a to zázračné uzdravování. Důležitá je však zejména skutečnost, že naše země má ve svatém Václavovi patrona, na kterého může být právem hrdá. Navzdory všem nejasnostem.

 

 

autor: Petr Matura
foto: 123rf.com, commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit