Upírský španělský šlechtic z 12. století

ARCHIV / DĚSIVÉ LEGENDY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 19. 4. 2024

Jeden zbožný šlechtic byl požádán, aby pomohl aragonskému králi vyřešit pohany v jeho kraji. Nicméně došlo k vraždě a z pobožného muže se stalo něco nelidského.

Psal se rok 1170, když Alfonso II., aragonský král, dospěl, byl povýšen do rytířského stavu a po letech regentství své matky konečně získal královskou moc, aby mohl vládnout nad svými územími. Jak bylo zvykem, okamžitě se vydal na cestu po království, aby upevnil vztahy s nižší šlechtou a získal povinný vazalský dar. V jedné části říše zmítané nepokoji našel obyvatelstvo bez pána vyznávající stále pohanství. Během jeho krátkého pobytu mu místní kněz vyprávěl například o čarodějnicích, pořádajících sabaty, které přivolávají zlé větry schopné i srazit člověka z koně.

Zanedlouho po návratu ke dvoru, stále znepokojen kacířstvím, které ovládalo toto území, se král rozhodl požádat o radu barcelonského arcibiskupa. Ten mu doporučil, aby toto území svěřil do rukou věrného šlechtice a válečníka Guifreda Estrucha, cizince, ale dobrého křesťana. Divoký šlechtic Estruch, v té době již stařec, dorazil v roce 1171 ke zřícenině malé, ale pevné stavby. Za života Arnaua de Llers, předchozího pána hradu, bylo opevnění mezi hrabstvími Besalú a Ampurias klíčovým v obranné síti regionu.

Vražda ho proměnila

Jako zbožný muž a vdovec bez potomků vzal šlechtic úkol, který mu svěřili král a biskup, velmi zodpovědně a s malou posádkou začal neúnavně pronásledovat pohany. Popravoval kacíře, konfiskoval a ničil majetek těch, kteří byli posláni na mučidla, soudil a odsuzoval čarodějnice a domnělé démony a upaloval je na hromadných hranicích. Říká se, že jen o dva roky později, v roce 1173, na něj údajná čarodějnice při zkoušce jehlou plivla krev a proklela ho. O několik hodin později, když stála na hranici, prý vyřkla kletbu: „Ani živý, ani mrtvý si neodpočineš,” plivala žena stále dokola, dokud ji nezachvátily plameny, „kolik krve jsi prolil, tolik krve ti bude odebráno, kolik žízně jsi vyvolal, tolik budeš trpět až do konce časů!”

Pouze o několik dní později hrabě Estruch hlídkoval v lese, když byl zákeřně zabit. Nikdo z jeho společníků prý neviděl pachatele, nikdo nebyl za vraždu souzen. Ještě téže noci, kdy byl Estruch uložen k věčnému odpočinku, vojáci opustili hrad. V pevnosti nezůstal nikdo jiný než mrtvý šlechtic. Podle pověsti neuplynulo mnoho času, když místní lidé začali vídat přízračnou postavu, která se v hraběcím oděvu, ale omlazená, potulovala po místních statcích. Nejprve začali pastýři nacházet mrtvý dobytek s roztříštěnými hrtany, bez kapky krve v těle a beze stop krve na zemi. Brzy padli za oběť nemrtvému hraběti i samotní pastýři, jen méně zohaveni. Jejich těla vykazovala pouze vpich pod bradou.

Skutečně se tedy snad naplnila kletba domnělé upálené čarodějnice? Říkalo se, že mrtvý šlechtic, nyní v podobě mladíka, svádí děvečky i vdané ženy. Z takového spojení se prý rodily nestvůry, které při porodu zabíjely své matky. Hrad byl v té době údajně zahalen do věčné mlhy, kterou nedokázalo nic rozptýlit, a kdo se odvážil přiblížit, slyšel zde děsivé kvílení a podivný šepot.

Jak přízrak vyřešit

Místní lidé neměli ani žádného kněze, a tak se vesničané rozhodli jít do kláštera El Roure a požádat o radu. Nikdo jim tam však nevěnoval pozornost. Jen jedna jeptiška jménem Arnaldeta je přesvědčila, aby sebrali vše, co mají cenného, protože ze svého dřívějšího života znala tajemného žida, který by jim mohl pomoci, ale samozřejmě nikoliv zadarmo.

S tím, co cenného místní lidé nashromáždili, se vydali do Girony hledat napůl pohanského žida Joana Mulnera, pro židy lékaře, pro křesťany mága a pro všechny znalce kabaly. Mulner a Arnaldeta nakonec hraběti po krátkém vymítání uřízli hlavu a zbytek těla zapálili. O hraběti Estruchovi již od té doby nebylo nikdy slyšet, už se nevrátil, aby trápil místní obyvatele. Zajímavé je, že tato legenda je starší než pověst o světoznámém Draculovi. Stejně jako Vlad III. Dracula je Guifred Estruch skutečnou historickou postavou. Oba se rovněž stali i námětem spisovatelů.

autor: Petr Matura
foto: Pixabay


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit