Petra – dávná záhada Jordánska

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 6. 4. 2022

Město Petra je starobylé, opuštěné sídliště v Jordánsku. Nachází se v hornaté oblasti, asi 100 kilometrů od Arabského zálivu, a je ze všech stran obklopeno skalami. Charakteristickým rysem tohoto města je, že téměř všechny budovy v něm jsou vytesány přímo do skal a jsou ohromujícími uměleckými díly.

Petra

Petra byla hlavním městem Nabatejského království ve 4.-3. století př. n. l. Předpokládá se, že město založili zástupci starověkých semitských nomádů, pro které bylo obtížně přežít na rovinatém terénu, protože jejich karavany byly náchylné k nájezdům a krádežím. Obecně jejich životní styl nebyl dostatečně bezpečný pro stabilní rozvoj a prosperitu.

Nabatejci byli proto při výběru místa pro začátek usedlého života velmi opatrní. Zvolili horskou a nepřístupnou oblast, která však byla vynikající pro obchod, neboť se nacházela na křižovatce dvou obchodních cest. Do města se dalo dostat pouze jedinou úzkou soutěskou. Pro unavené cestovatele na obchodních cestách přes horkou poušť byla Petra dokonalým místem k odpočinku, načerpání nových sil a samozřejmě pro obchod.

Právě díky aktivnímu obchodnímu životu Petra po několik staletí vzkvétala. Římanům se ale později podařilo otevřít výhodnější vodní cesty na východ a pro obchodníky tak nebylo již výhodné překračovat poušť na karavanách. Život v Petře zamrzl a brzy přišel vniveč.

 

Město s nejasným původem

Chrám Al-Khazneh

Jak již bylo zmíněno výše, město bylo založeno přímo ve skalách a vedle nich. K vybudování tak složitých staveb potřebovali stavitelé mít významné znalosti a dovednosti. Tyto stavby nebyly krásou a složitostí architektury o nic horší než řecké a římské stavby, které v mnoha ohledech i kopírovaly. Oficiálně je vytvoření Petry připisováno Nabatejcům, ale tato verze je mezi badateli stále více zpochybňována, protože styl a kvalita „ruin” jasně naznačují dlouhou přítomnost Římanů ve městě.

Zajímavý je zde i vodovodní systém. Pro potřeby obyvatel bylo po celém městě instalováno 200 i více jímek, které zachycovaly a akumulovaly dešťovou vodu. Terakotová potrubí přiváděla vodu do nádrží ze všech vodních zdrojů v okruhu 20 kilometrů. Tento systém zajišťoval dobré zásobování obyvatelstva životodárnou tekutinou.

Velmi pozoruhodné je, že město mění svou barvu v závislosti na denní době, protože je postaveno z červeného pískovce. Ten odráží světlo Slunce během dne různými způsoby a město je tak vybarveno buď růžovou, fialovou, nebo bílou barvou.

V Petře neustále probíhá archeologický výzkum, a již bylo objeveno více než 800 různých památek: chrámy – velkolepý Al-Khazneh, amfiteátr určený pro 6 000 návštěvníků a umístěný tak, že hlavní hrobky města, královské paláce a hrobky, jsou vytesané ve skále. Není s jistotou známo, za jakým účelem byl Al-Khazneh, nejmajestátnější chrám v Petře, postaven. Chrám má nádherně provedenou fasádu a uvnitř je prázdná jeskyně. Existuje hypotéza, že Al-Khazneh sloužil jako hrobka pro jednoho z nabatejských králů – Areths IV. Philopatra (9 př. n.l. – 40 n.l.)

Petra se rozkládá na ploše 264 kilometrů čtverečních a patří do světového dědictví, chráněného UNESCO. Ročně sem zavítá přes milion návštěvníků.

autor: – skm –
foto: pixabay.com
(ChiemSeherin, andrelambo)


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit