Chrám Božího hrobu: tajemství staletí

ARCHIV / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 21. 2. 2022

Věřící po celém světě vědí, co je Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Toto místo není jen svatyní, mluvíme o úplném původu křesťanství.

Chrám Božího hrobu v roce 1864

Pokud se dostanete do Izraele, nezapomeňte se podívat na tuto budovu a ještě lépe – poslouchejte velmi dobře o její historii. Faktem je, že náboženská místa mají vždy zvláštní a zajímavou historii, ale v tomto případě je to více vážné. Koneckonců, všechno začalo právě zde, a tento příběh vyvolává mnoho otázek. Lidé chtějí vědět, jak to tehdy bylo.

Obecně existují věřící, kteří cestují do Izraele, aby si odpočinuli a užili si dovolenou. Dále jsou zde však ti obzvláště citliví na náboženské otázky, studují jeho kořeny, historii a nejrůznější zajímavá fakta o náboženství. I když tomu možná nevěříte, víte, že jakýsi Ježíš byl kdysi ukřižován Římany, a to právě zde na půdě Jeruzaléma. Jakmile jej sundali z kříže, byl na tomto místě i pohřben. Uplynuly tři dny, a jak říká náboženská literatura, Ježíš byl vzkříšen. Právě s tímto okamžikem je spojen vznik náboženství, které je dnes nejběžnější na celém světě.

Co bylo ale na místě dnešního chrámu? Na jeho půdě stála obyčejná zahrada, nebyly tam žádné budovy, jen místo pro popravu, které se navždy zapsalo do světových dějin.

Původ chrámu

Pokud jde o historii samotného chrámu, poprvé byla tato budova na území, kde byl Ježíš popraven, postavena až 200 let po jeho údajné smrti. Byl to původně pohanský chrám a jmenoval se Chrám Venuše, tzn. nesl jméno po bohyni lásky. Takže z ničeho nic zde Římané postavili kapli schválně, chtěli přemazat vše, co by narušovalo jejich náboženství. Snili o nastolení moci ve světě a náboženství v takovém případě hraje velice důležitou roli.

Hlavní vchod do Božího hrobu

V roce 614 n. l. pohanský chrám zmizel. Byl zničen, protože Jeruzalém býval často napadán nepřáteli, a takový konec se dal lehce předvídat. Současně byla zničena i Kristova hrobka, dílo Peršanů.

Chrám se obnovil z ruin ve 12. století a otevřel až v roce 1149. Od té chvíle byla vícekrát relikvie poškozena. Války kapli také neminuly, stejně tak požáry a zemětřesení. Například v roce 1808 vypukl velmi silný požár, čímž byla zničena celá statika chrámu. Nebylo tedy zcela jasné, zda se vůbec budova opět obnoví.

Snaha o znovupostavení chrámu byla podporována předními směry křesťanství. Avšak ty se dlouho nemohly dohodnout, a proto se termíny výstavby znovu a znovu odkládaly. Až v roce 1955 konečně uzavřely dohodu a v roce 1960 se zahájily práce na stavbě. Ideou bylo sjednotit všechny větve křesťanství v jedné budově. Rekonstrukce ve skutečnosti ale stále ještě probíhá.

Každý křesťan na světě ví o tomto místě. Ti, kteří se chtějí ponořit do historie svého náboženství sem přicházejí z celého světa. Proto víra, jež zanechala nesmazatelný otisk na historii celého světa, počínaje ukřižováním Ježíše, končí tím, že chrám je skutečným odrazem cesty, jakou náboženství procházelo, a jakými stezkami lidé ke své víře putovali. Chrám je totiž dodnes místem svárů i drsných potyček zástupců jednotlivých křesťanských směrů – katolických, pravoslavných i arménských.

autor: – skm –
foto: cs.wikipedia.org


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit