Jak alkohol změnil dějiny

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / 23. 8. 2021

V dnešním článku nebudeme rozebírat, jak špatný je tento nešvar, dostává-li se mimo kontrolu konzumenta. Opilost mezi lidmi způsobila nejednu rodinnou či osobní tragédii. My se podíváme na případy, kdy alkohol ovlivnil dějiny.

Mnoho králů a císařů holdovalo této droze. Vzpomeňme si na českého krále Václava IV., který se v roce 1398 na francouzském dvoře opil tak, že jednání musela být o tři dny odložena.

„S knihami je to jako s alkoholem. Nejsou dobré nebo špatné samy o sobě, ale tím, co v nás probouzejí.“ (Ladislav Pecháček)

 

John F. Kennedy

Prezidentské vraždy

Pili členové zvláštního oddílu tajné policie, určeni k ochraně J. F. Kennedyho, toho osudného dne, kdy byl zavražděn? Tato otázka byla vyslovena z prostého důvodu. Někdejší člen prezidentova ochranného oddílu vznesl obvinění, že v době, kdy on sám byl pověřen touto službou, „pili někteří členové oddílu whisky i pivo již k snídani.

Státní návladní Spojených států E. V. Hanrahan a jiné vysoce postavené úřední osoby nazvaly vznesené obvinění „fantastickým tvrzením“. Zda to byl skutečně výmysl nebo ne, to se bohužel asi nikdy nedozvíme. Bez ohledu na to, hrálo či nehrálo pití nějakou úlohu při zavraždění prezidenta J. F. Kennedyho, historie se nemýlí, když udává, že alkohol sehrál nechvalně smutnou úlohu už při zavraždění presidenta Lincolna.

Dne 14. dubnu 1865 byl J. F. Parker, policejní strážník washingtonské městské policie, určen k ochraně prezidenta Lincolna. Ačkoli měl na svou službu nastoupit ve čtyři hodiny odpoledne, neohlásil se dříve než v sedm hodin večer. Chvilku předtím, než prezident a jeho manželka měli odejít na divadelní představení. Po příchodu do budovy divadla opustil Parker své stanoviště v blízkosti prezidentské lóže, a odešel s Lincolnovým lokajem a kočím pít do nedaleké hospody. Co se stalo dál, je nám už dobře známo. Je nejasné, zda se vůbec Parker do divadla vrátil, ale pokud ano, v době střelby nebyl na svém místě.

 

Chcete-li se dozvědět více o životě a úmrtí prezidenta Abrahama Lincolna, podívejte se na video na našem TV kanále

 

Opilecká válka

Alkohol se nevyhnul ani válečným dobám. Během první i druhé světové války se byl nepřítel schopen zjistit spoustu důležitých informací. Pohyby vojenských oddílů i trasy lodních plaveb spojenců. Stačilo mít vyzvědače, kteří se specializovali na tajné odposlouchávání toho, co si mezi sebou vykládali opilí důstojníci a námořníci. Zní to možná neuvěřitelně, ale tvrdí se, že právě tyto praktiky zajišťovaly úspěšnou činnost německých ponorek.

Japonskému úspěchu v překvapivém útoku na Pearl Harbour pomohla skutečnost, že mnoho amerických důstojníků i členů mužstva v předvečer přepadu mocně holdovalo alkoholu. Velitel Mitsuo Fuchida pak prohlásil, že japonské císařské námořní síly plánovaly svůj útok na Pearl Harbour na časné nedělní ráno (7. prosince 1941) proto, aby využily běžného návyku mnohých amerických vojáků, totiž jejich sobotního večerního popíjení.

V první světové válce prý mohly německé oddíly obsadit Paříž, kdyby se bývaly neopily během posledních fází svého tažení. „Lstiví Francouzi“ jak zaznamenává historie, „zanechali své sklepy plné silných alkoholických nápojů.“ Němci do těch sklepů sestoupili a vyšli z nich v tak opilém stavu, že nebyli schopni bojovat.

Ach ta Francie

V průběhu bitvy o Francii v roce 1940 prý byli přemoženi alkoholem zase četní francouzští vojáci. Francouzská armáda věřila v neprostupnost Maginotovy linie, a tak vojáci leželi za ní popíjející svá oblíbená červená i bílá vína. Německý oddíl, tentokrát střízlivý, se nezastavil a nepodnikl už žádný vpád do vinných sklepů, ale obešel těžce opevněnou linii, na kterou Francouzi spoléhali, a vtáhl do Paříže.

Podívat se můžeme i na proslulou bitvu u Waterloo, v níž byl Napoleon v konečné a rozhodné bitvě své válečné kariéry poražen. I zde sehrál svou důležitou roli alkohol. Maršál Michal Ney, vrchní generál francouzských armád, který měl podle rozkazu přispěchat Napoleonovi na pomoc, se příliš zpozdil.

Celou noc popíjel burgundské víno, a proto nebyl schopen následující den dorazit včas. Ney na své noční radovánky draze doplatil. Byl dodatečně souzen za zradu pro neuposlechnutí rozkazu, odsouzen k trestu smrti a zastřelen.

 

Takových případů bychom v průběhu let našli mnoho. O dějinách rozhodují i takové maličkosti, skryté na dně sklenky.

autor: -skm-
foto: 123rf.com, pixabay.com (WikiImages, Thomas B.)

 


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit