Drak jako symbol?

ARCHIV / SVĚT ZVÍŘAT / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 11. 10. 2021

Všichni známe mnoho pohádek, v nichž je drak vyobrazen jako ještěrovitá nestvůra, která má jediný úkol – unést princeznu. Pokud chtěl některý ze statečných mužů mladou dívku osvobodit, musel nejprve v nelítostném souboji drakovi utnout hlavu.

Dračí pověsti

Pohádky jsou jedna věc, ale existuje i spousty legend, které o dracích v různých podobách vyprávějí. Podívejme se na boj svatého Jiřího s tímto tvorem. Může symbolizovat vítězství křesťanství nad pohanstvím. Tento příběh vypráví, že dračí nestvůra, žijící v libyjském jezeře, se hrozbami dožadovala svého denního přídělu panen. V den příjezdu svatého Jiřího byla na řadě dcera krále. Po krvavé bitvě Jiří draka přemohl, avšak později byl pro svou víru umučen. Tuto legendu s největší pravděpodobností rozšířili křižáci, vracející se z východu.

Co se křesťanské tradice týče, zde se drak stal symbolem úhlavního nepřítele, tedy Satana. Představoval hřích a pohanství. Křesťanské rytiny svatého Michaela bojujícího s drakem zobrazují válku na nebesích, která je popsána v biblické knize Zjevení. V této bitvě shodil archanděl Michael Satana z nebes dolů. Kromě něj, a již výše zmiňovaného svatého Jiřího, je nám známo ještě více než dalších čtyřicet světců – drakobijců.

Ruský folklor vypráví o drakovi, který žil na hranici onoho světa. Nejčastěji v horách, ve vodě nebo v ohni. V nejrůznějších evropských pověstech o dracích se pravidelně opakuje téma střetu mezi dobrem a zlem. Bojovní draci symbolizují mimo jiné i udatnost. Zástavy s vyobrazením tohoto tvora nosily například římské legie. Stejný znak přejali rovněž barbarští nástupci Říma. Postupem času se symbol draka stal též symbolem středověké evropské heraldiky.

Kupříkladu v Číně je drak spolu s želvou, jednorožcem a fénixem považován za dobrého, nadaného nadpřirozeného tvora, který dokonce pomáhal stvořit vesmír, a to navzdory svému hrozivému vzhledu. Pokud se však rozlítil, mohl se stát i původcem strašlivých bouří a ničivých větrů.

Dobro versus zlo

V některých příbězích a legendách bývají draci zcela vybájení, v pozadí jiných figurovali nejrůznější, většinou obrovští hadi. Častokrát si také středověké národy vyprávěly o dávných, krutých a nemilosrdných soubojích s draky, aby tak vysvětlily okupaci cizích území.

Světová mytologie výrazem ,,drak“ označuje jakékoliv nestvůry. V mýtech a pověstech jsou však draci Dálného východu zcela odlišní od těch západních. Východní draci v převážné většině případů symbolizují dobro, ti západní naopak zlo, které sami ztělesňují.

Za symbol dobra je drak na Východě považován dodnes. Věřilo se také, že z draků, kteří disponovali přímo magickou schopností měnit tvary a rozměry, zářili ve tmě a dokázali se dokonce stát i neviditelnými, pocházejí samotní císaři.

Zvláštní význam pak mělo dračí zbarvení. Černý drak býval považován za nositele neštěstí, zatímco třeba žlutý přinášel štěstí. Modrý tvor zvěstoval příchod velké osobnosti na svět.

Zůstává otázkou, zda jsou tato zajímavá stvoření pouhou legendou. Je možné, že dříve mohli existovat draci? Či byl symbol draka opravdu jen vyobrazením určitých představ? Pokud ano, je nutno tedy doufat, že dobro vždy vítězí nad zlem.

 

autor: Petr Matura
foto: pixabay.com


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit