POODHALENÉ TAJEMSTVÍ DRAČÍ MAGIE

ARCHIV / TAJEMNO A EZOTERIKA / 29. 5. 2019

Draci lidstvo fascinovali už odjakživa a snad každá kultura světa má své napínavé příběhy o obrovských dracích, chrličích ohně a moudrých létajících tvorech, kteří svou pevnou, pestře zbarvenou šupinatou kůží odolávali i těm nejostřejším zbraním.

Ačkoliv jsou někteří lidé přesvědčeni o tom, že báje o dracích nikdy nebyly postaveny na reálném základu, jiní se logicky domnívají, že se jednalo o potomky dávných dinosaurů a předky dnešních varanů. Ti senzitivnější zase draky znají prostřednictvím svých meditací a kontaktem s astrálními světy. My ovšem budeme pátrat v jiných vodách, a ponoříme se do problematiky opravdové Dračí magie, která nezná ani ty sebemenší limity…

Uctívání symboliky draka je známé po celém světě a na Zemi není snad nikdo, kdo by ve skrytu duše netoužil dračí magii ovládnout. Schopnosti, které dračí mág získá, totiž v našem hmotném světě neznají hranic, a zasahují plnou silou i do dalších světů, o nichž mnozí nemají ani tušení. Pokud na internetu zadáte do vyhledávače pojem dračí magie, možná vás překvapí, že její pravý smysl většině autorů uniká. Je to proto, že Dračí magie vždy byla, je a nejspíš i bude tabuizována, dostupných kvalitních informací není mnoho. Hledat byste měli mezi řádky v jiné mystické literatuře, třeba v dílech Alexander David Neelové, ženy, o níž se předpokládá, že jako jedna z mála Dračí magii vědomě ovládala. Vezměme to ale hezky od začátku…

Vlastnosti dračích mágů

Dračí magie zahrnuje pět ctností, pět dračích vlastností, které odpovídají Konfuciově představám o dokonalém člověku – humanita, spravedlnost, slušnost, moudrost a věrnost – což jsou základní předpoklady tvořící magii draka. Alexander David Neelová ve své knize Lamaistická zasvěcení píše: „Milosrdenství, trpělivost, bdělost a klidná spokojenost nechť se v tobě neohraničeně usídlí. A přidá-li ještě moudrost svoji sílu, přejdeš s její pomocí oceán světa a přiblížíš se stavu Buddhy. Najdi potěšení v udržování svého života ctnostnými činy. Kdykoliv si pomyslíš: tito mně ukřivdili, pohaněli mne, porazili, zničili, zrodí se hněv. Odhoď tyto hlouposti a spi v pokoji.“ Jenže není to ani zdaleka tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vědomá práce s myšlenkami i emocemi je, přiznejme si, jednou z nejtěžších zkoušek. Ale člověk, který v sobě tyto ctnosti aktivuje a naučí se je používat v jakékoliv situaci 24 hodin denně, získá ohromnou moc. Stane se absolutním vládcem nad veškerými svými emocemi, a tím přestane ubližovat lidem okolo sebe, a co víc, vždy a ve všech situacích jedná v nejlepším zájmu druhých, jeho vlastní touha a ego ustupují a rozpouštějí se. Takového mága absolutně nic nerozhodí, jedná pouze v nejlepším zájmu ostatních lidí, aniž by ho ovládaly jakékoliv ničivé touhy nebo vlastní zájem.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Šokující výzkum: Před katastrofou vás může zachránit šestý smysl!

Je třeba začít u sebe

Práce s Dračí magií je v podstatě práce s naším vědomím i podvědomím, je to učení se od přírody a přírodních zákonů. Lidé, kteří se chtějí přiblížit k jejímu dávnému tajemství, musí nejprve dobře znát sami sebe a naučit se vědomě ovládat sami sebe ve všech úrovních. Jednou z cest mohou být meditační a dechová cvičení, kdy se při jejich kombinaci učíme ovládat nejen své fyzické tělo, ale také vědomí či podvědomí, a zároveň tvoříme určité obrazové formy, které nás ovlivňují. Patří do toho i speciální meditační formace, které jsou jakousi nástavbou na jógu a prvky taoismu,“ říká čarodějka Daniela Dufková, která mi vzápětí vysvětluje, že Dračí energie je skutečnou životní silou, která je obsažena úplně ve všem, co známe. Všeobecně známá životní energie čchi je jen jednou z  mnoha součástí Dračí energie, která v sobě zahrnuje i veškeré naše vědomí, poznání, intelekt, duševní představy i tvary, chtění, realizaci, a všechno, co v sobě obsahujeme ve všech úrovních. Dračí magie je vědomé nasměrování toho všeho do jediného bodu, který přesahuje čas i prostor. Výsledkem je něco, co slovy vyjadřujeme jako zázraky, tedy události, které se vymykají naší limitované představě o tom, co je možné a co už ne. Dračí magie žádné námi vytyčené hranice nezná. 

„Buďte sami sobě vůdcem, plamenem i pochodní. Ti, kteří hledají své ochránce, své vůdce mimo sebe, ti se zničí v bolestech.“

                                                                                                      Buddha

Mohlo by vás ještě zajímat:  Machu Picchu chce zpět své ukradené poklady

Skutečný dračí mág nikdy nepochybuje

Nejdůležitější složkou a vykonavatelem dračí moci je absolutní důvěra v sebe sama. Člověk, který tvoří pouhou myšlenkou, ani na chvíli nezpochybňuje sám sebe ani své možnosti. „To znamená, že pokud se rozhodne ze dne na den povyrůst třeba o několik desítek centimetrů, tak toho dosáhne. Jeho vědomá síla dá okamžitý povel všem buňkám jeho těla, které přání zrealizují. Tohle je skutečná dračí magie,“ vysvětluje mi Daniela Dufková. O lidech, kteří Dračí Magii ovládali, se říkalo, že jsou nesmrtelní, a tato pověst možná nemusí být daleko od pravdy: Mezi takové zasvěcence patřil mimo jiné i Fulcanelli nebo Hermes Trismegistos. „Když nadešel jejich čas, a jejich tělo se i přes všechnu vědomou regeneraci časem opotřebovalo, dokázali vyslat myšlenkové formace, které přemostily jejich vědomí do jiného. Jinými slovy se dokázali vědomě přemístit do jiného těla, pokud to uznali za vhodné. S duší, která do té doby obývala své tělo, se duše mága sloučila v jedno v rámci světla, vzájemně se prosvítily a staly se jednou. Právě toto jsou některé případy tzv. náhlého osvícení. Je to čistý přenos energie poznání a intelektu, který vše přesahuje,“ říká Daniela Dufková.

Dračí magie posílá fyzické i psychické vlastnosti jedním směrem, k docílení toho, co chci, protože je to správné. Je to energie vědomí, která není absolutně ovládána emocemi.

Nic není nemožné

Dračí energii nevědomě v určitých situacích s úspěchem používáme všichni, není to nic nedosažitelného. V určitých okamžicích o sobě nepochybujeme, a to jsou právě ty okamžiky, kdy dokážeme skály lámat. Momenty, ve kterých v sobě dokážeme vyvinout nadlidskou sílu, nebo se spontánně uzdravit. Rozdíl mezi námi a Dračími mágy je ale v tom, že oni na základě své vědomé duchovní práce mají tuto schopnost trvale, protože nepochybují. Většina lidstva to však zatím takto nastaveno nemá, a alespoň podle Daniely Dufkové se skutečným Dračím mágem časem stává tak jeden z miliónu. Většina lidí, kteří tyto schopnosti mají, zůstávají v anonymitě, o slávu ani obdiv nestojí. Pokud ale nemáte ani nejmenší pochybnosti, že byste někdy dokázali své emoce dostat zcela pod kontrolu a mohli jste uspět pro dobro lidstva, pak máte ten nejdůležitější předpoklad k tomu, abyste se nakonec Dračím mágem stali i vy… 

……………………………………………………………………..

Mohlo by vás ještě zajímat:  Muchomůrka, létající sobi, Santa Claus a staročeský kuba. Tajemné cesty vánoční symboliky

Dračí magie je magií poznání, moci a intelektu

Přehled ctností Dračích mágů podle A. D. Neelové

  1. Zřekni se opojných nápojů
  2. Nezabíjej nic živého
  3. Nekraď
  4. Neudržuj žádné nelegitimní pohlavní styky
  5. Nepomlouvej
  6. Nemluv tvrdě ani ve zlém, nerozprávěj neužitečně
  7. Nebuď lakomý a neoddávej se žádostem
  8. Nebuď krutý v činu, ani v úmyslu, neživ špatné záměry
  9. Nelži
  10. Nedrž se falešných náhledů

Mohlo by vás ještě zajímat…

Kdo je Alexander David Neelová (1868 – 1969)?

Francouzská cestovatelka, která cestovala po zakázaných zónách Tibetu, a v převlečení za žebračku dokonce překročila hranice nepřístupné Lhasy. Ve svých knihách detailně popisuje mystické události, které se jí přihodily, a utajovaná tibetská mystéria, jichž byla očitým svědkem. Její knižní díla jsou opravdovými perlami mezi knihami s mystickou tematikou a ne všechny texty jsou volně přístupné veřejnosti. 

čerpáno z časopisu Záhady života 1/2013

text: šlegi, konz. Daniela Dufková, zdroj: Lamaistická zasvěcení, A. D. Neelová, foto:Shutterstock  


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit