Tip na výlet: Zázrak v Rokoli

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 14. 3. 2022

Víra a věda. Racionalita a zázrak. Jak tyto protikladné fenomény vysvětlit? Středověk měl v těchto věcech jasnější názory, než máme dnes. Lidé se netrápili nějakými pochybnostmi. Pokud se stalo něco, co si nedokázali vysvětlit, byl to zázrak a hotovo. Dnes je tato otázka mnohem těžší. 

Jak naložit s něčím, čemu se říká zázrak. Je to podvod, nesmysl či geniální trik? Co když se však svědkem zázraku nestane pouze jedinec, ale celý dav lidí? I zde se nabízí určitě vysvětlení, a to v podobě masové hypnózy. Ve středověku se církev cítila ohrožena, pokud se nějaký zázrak vysvětlil pomocí vědy. Dnes se čímkoli nevysvětlitelným cítí ohrožena věda. Situace se zkrátka otočila. Věda velice nerada přiznává, že existují fenomény, se kterými si neví rady. Není to chyba vědy samotné, ale lidí. Kdysi vysvětlení zázraku bralo církvi vítr z plachet a mocní reagovali neprodleně a pro vědce často fatálně. Dnes zase zavírají oči. Co se nedá vysvětlit, to jednoduše neexistuje. Naštěstí jen pro některé.

Kopie kapličky v Schönstattě

Česká místa zázraků

Momentálně jsme v roce 2022 a pojem zázrak stále nebyl definitivně vysvětlen a nejspíše ani nebude. Zkrátka to není možné, protože pak už by to nebyl zázrak. Obdobné je to u záhad – vysvětlením záhada mizí, což je někdy škoda. Mrazení z nevysvětlitelného je svým způsobem příjemné. Hranice se stále posouvají a nikdy jich nebude dosaženo. Moderní doba posledních dvou století zúžila zázraky o oblasti vědy a především techniky. Je to pochopitelně jen přenesený termín, každá technická novinka se dá přeci dokonale vysvětlit a popsat. Co když se však stane něco, s čím si věda neví rady? Dívat se jinam a čekat, až lidé zapomenou?

Na takové jednání je již pozdě. Doba pomalého a těžkopádného šíření informací skončila. Jak by tedy věda měla naložit se zázrakem? Pokusit se jej vysvětlit je v podstatě nutnost. Nehledat křečovitá řešení za každou cenu je moudrost. Není to hanba, ani porážka vědy a člověka. Musíme zkrátka pochopit, že existuje něco, co nás přesahuje, co tady bylo, je a bude stále. Pojďme se podívat na místa, kde se zázraky odehrály. Lidé na ně nechtějí zapomenout, naopak si touží je připomínat. Z úcty k té síle, která zázrak způsobila, či kvůli naději.

Zázračné prameny, zázračné studánky. To jistě napadne mnoho z nás. Je to zajímavé a vlastně jaksi samozřejmé – člověk a voda. Živel, bez kterého není život. Samozřejmě jsou i další živly jako oheň, země či vítr. Ale ruku na srdce, znáte nějaký zázrak, kterým právě tyto živly pomohly člověku navrátit zdraví?

U vody je to daleko snazší. Nebudeme cestovat daleko, zůstaneme v naší zemi, i když vás jistě napadlo světoznámé poutní místo Lourdy (jih Francie). Hauswaldská kaple u obce Srní na Šumavě. Zdislavina studánka v Jablonném v Podještědí. Zdislava z Lemberka, omývající zázračnou vodou oči nevidoucím, se stala světicí. Jistě, voda v této studánce obsahuje stříbro, které je bakteriální, v nebývale vysokém procentu, ale pokud uvidím, bude mě zajímat nějaké stříbro ve vodě?

Unikátní svatyňka

Kostel a dřevěný ochoz

Dnes navštívíme konkrétně mariánské poutní místo Rokole, kde se udál zázrak podobný uzdravení. Název odpovídá místu. Úzké lesní údolí naleznete v Orlických horách, přibližně 8 kilometrů východně od Nového Města nad Metují, mezi obcemi Slavoňov a Nový Hrádek. Jak je známo, každé poutní místo má svoji legendu.

Zde se mluví o malé dívce, která se ztratila v hlubokých lesích a Panna Marie jí ukázala cestu. Na místě poté vytryskl zázračný pramen, jenž přinesl zdraví mnoha lidem. Dokonce i nevidomému synkovi místního lesníka. Otec uzdraveného chlapce z vděčnosti nechal na místě postavit dřevěnou kapličku. Ta byla roku 1859 nahrazena kaplí zděnou. Poutní místo nezůstalo dlouho utajeno a lidé do tehdy mnohem významnějšího poutního místa Vambeřic (Polsko) zde měli plánovanou zastávku a odpočinek.

Nejen vodou je však člověk živ a někteří touží po jiném občerstvení. To věděli i majitelé hostinců z okolí a nedělní prodej několika soudků piva byl vítaným přivýdělkem i pro věřící. Později se přidalo hmotnější jídlo jak pro děti, tak dospělé, a prodej modlitbiček a růženců už nikoho nepřekvapil. Ke kapličce se později připojila křížová cesta i kostelík, který patří mezi nemluvňata těchto staveb, protože vznikl až v roce 1945.

Naprostou novinkou je zde první originální svatyňka v Čechách, vystavěná v roce 1997. Jde o kopii původní kapličky ve Schönstattě (Německo). Toto mezinárodní katolické hnutí bylo založeno v roce 1914 a kaplička v Rokoli je již 143. v pořadí. Pro ty nejpohodlnější návštěvníky je na místě i zastávka autobusu. Pokud však milujete krásnou přírodu a daleké výhledy, těch pár kilometrů pěšky jistě zvládnete. Můžete se pak napít a osvěžit ze zázračného pramene, který nevysychá.

Nabídka výletů je bohatá

Cestu do Rokole můžete doplnit návštěvou některých dalších zajímavých míst v okolí. Nabídka je bohatá – zámek v Novém Městě nad Metují, Broumovské skály, Česká Skalice a Babiččino údolí, údolí Peklo, na jaře zaplavené kvetoucími bledulemi, zámek a muzeum v Náchodě nebo vyhlášené trhy v polské Kudowě.

autor: Karel Dudek
foto: Karel Dudek, commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit