Tip na výlet: obec Přezletice

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 21. 10. 2022

Přezletice najdeme v okrese Praha-východ a na cestě do památné Staré Boleslavi. Tato jinak nenápadná obec se však nachází na historicky významném území.

Díky místnímu vedení a spolupráci s odborníky byla, i navzdory nynější náročné době, dne 3. září 2022 oficiálně otevřena naučná trasa s názvem „Posvátná stezka”. Návštěvníci tak mohou zajímavou formou poznávat dějiny a mysteria naší země.

Možná se právem nyní ptáte: proč právě Přezletice? Nedaleko obce se totiž nachází lokalita s názvem Zlatý kopec, kde najdeme světoznámé naleziště sídlišť z nejstaršího až staršího paleolitu (před 2,5 mil. – 250 tisíci lety). Jedná se tak o nejstarší doklad osídlení v Evropě. Během archeologického výzkumu v minulém století zde byly nalezeny zbytky lidských obydlí a nástrojů.

Dalším důvodem, proč stezka vznikla právě zde, je možnost, že tímto místem vezli tělo zavražděného knížete Václava do Prahy, což celé cestě dodává doslova mystickou atmosféru. Stezka má celkem 8 zastávek, kde se zájemci o dějiny dozví zajímavé a neotřelé informace z našich dějin. To však není zdaleka vše. U každé zastávky postavil mystik, badatel a umělec Robert Nový se svými spolupracovníky novodobé menhiry, pod kterými se nacházejí magické pečetě. Ty mají dodávat nejen sílu procházejícím poutníkům, ale také energii celé krajině. Kameny jsou tedy „živé” a lze se jich dotýkat.

Podívejme se na jednotlivá zastavení

1) Trůn přemyslovské princezny neboli Vinořská princezna. Její objev na hradišti v Praze-Vinoři poukazuje na dobu knížete Bořivoje a Velké Moravy, jejíž moc sahala až do Čech.

2) Přemyslovský válečný buben je upomínkou doby starých Přemyslovců, od Přemysla Oráče až po dobu knížete Hostivíta.

3) Keltské tržiště připomíná dobu železnou, s Kelty a Venety v Polabí a velkými vazbami jantarové cesty halštatské kultury na Etruskou říši.

4) Vítězný praporec svatého Václava. Když byl kníže Václav prohlášen za svatého, měly s ním a se svatým Vojtěchem spojené předměty, tedy ostatky, kopí a praporec, činit v časech pro české knížectví a moravské zemské úděly nejtěžších zázrak a divy, přivádějící přemyslovské vojsko k vítězství.

5) Menhiry a rondely poučující o vzdáleném pravěku, kdy byl i zde neolitický kultovní rondel. Zdejší okolí náleželo zřejmě za knovízské kultury doby bronzové do oblasti českých menhirů.

6) Na nejsvatější poutní cestě českých dějin, kdy Přezletice leží na možné trase převozu svatého Václava z Boleslavi do Prahy do rotundy svatého Víta. Pro každého vlastence, věřícího člověk nebo alespoň zájemce o historii je tato cesta nejsvětější českou stezkou. Zde stojící pečetní menhir má proto tvar státní vlajky.

7) Přezletice mezi posvátným Řípem a starobylou Kouřimí. Kolmo na svatováclavskou cestu vede linie od Řípu na Lechův kámen u hradiště Kouřimského. Podle jedné verze české pověsti si dávali Čech a Lech znamení kouřem, asi posvátného ohně (VATRY, persky ÁTAR). Zlatý kopec mohl být jedním z mích tohoto ohnivého obřadu.

8) Pravěký člověk na Zlatém kopci. To, co však ve světě vědy Přezletice nejvíce proslavilo, je objem základů pravěkého obydlí předvěkého člověka. Zde lze spočinout na uchvacující vyhlídce u menhiru stojícího pračlověka a prožít časy bez tlaku civilizace.

Objevený rondel

Samotná stezka není nikterak dlouhá či fyzicky náročná. Určitě podpoří zájem o dávná tajemství naší historie. To, že se skutečně jedná o krajinu tajemnou a prastarou, potvrdil i nálet, jenž jako kdyby čekal na otevření této trasy. V nedaleké Vinoři totiž archeologové začali zkoumat pozůstatky monumentální kruhové stavby zvané rondel. Má průměr asi 55 metrů a pochází z mladší doby kamenné. Stavba vznikla někdy před 7 000 lety a údajně je velice zachovalá. V Evropě bylo zatím nalezeno asi 200 rondelů. O jejich funkci vedou dodnes vědci spory. Mohlo se podle nich jednat o kultovní místa, vojenská opevnění nebo místa setkávání.

Každopádně se jedná o další pradávné místo naší krajiny v okolí Přezletic. Vedení obce má do budoucna velké plány, počínaje stavbou rozhledny na Zlatém kopci a konče vybudováním archeologického muzea. Snad se tyto plány podaří zrealizovat.

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit