Děsivé dopisy z Circleville

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 29. 3. 2024

Město Circleville si prošlo doslova peklem, když místní komunitu zavalily výhružné a nepřátelského dopisy od anonymního pisálka. Dodnes zůstává záhadou, kdo se v teroru obyvatel vyžíval.

První dopisy začaly přicházet v roce 1977 a trvala prakticky téměř celý rok. Během této doby poslal anonymní pisatel vzkazy různým lidem z města, například Mary Gillispie, Ronu Gillespie a Paulovi Freshourovi. Všechny poslané dopisy obsahovaly ošklivé výhružky a obviňovaly jejich adresáty z různých špinavostí a konání. Ve společnosti vyvolávaly velkou úzkost a strach.

Druhá vlna vzkazů začala v roce 1982 a trvala téměř celé dva roky. V této době se pisálek zaměřil na menší skupinu lidí, opět včetně Paula Freshoura, Marie Mayhew anebo Gordona Massieho. Dopisy byly ještě hrozivější a násilnější než dříve a svým obsahem způsobily obrovské škody ve vztazích adresátů a zničily jejich pověst.

Třetí a poslední salva započala v roce 1994 a skončila v listopadu téhož roku. V tomto případě poslal anonymní spisovatel dopisy už jen malému počtu lidí, ale opět zůstal například u Marie Mayhew a jejího manžela. Obsah vzkazů byl opět obviňující a výhružný, ale tentokrát nebyly až tak násilné, jako tomu bylo v předchozích letech.

Dodnes není jasné, proč byl pisatel těchto dopisů z Circleville v určitých dobách aktivnější než v jiných. Někteří lidé věří, že byl pravděpodobně motivován konkrétními událostmi, jež se odehrávaly v jeho vlastním životě. Jiní jedinci zase sází na to, že si pisálek jednoduše užíval ten pocit moci a kontroly, kterou tímto způsobem nad komunitou měl.

První dopisy

První list z Circleville obdržela dne 17. března 1977 Mary Gillispie, řidička školního autobusu. Mary byla vdaná a měla tři krásné děti. Dopis ji obviňoval z toho, že měla poměr s Ronem Gillespie, superintendentem škol Circleville City Schools. Vzkaz byl výhružný a varoval Gillispie, že pisatel odhalí její poměr, pokud se s Ronem nepřestane dále vídat. Jeho obsah zněl:

„Mary, znám tvé tajemství ty ku*vo! Stýkáš se s Ronem Gillespiem a já tento poměr odhalím, pokud s tím nepřestaneš. Vím o tvé špinavé aférce všechno a nebojím se o ní říct tvému manželovi a celému městu. Pokud Rona nepřestaneš vídat, udělám ti ze života peklo. Budu tě následovat všude, kam půjdeš, a každému, koho znám, řeknu tvé tajemství. Dokonce o tom povím i tvým dětem- Dobře si tedy rozmysli, co budeš dělat. Buď můžeš přestat vídat Rona, nebo můžeš čelit mému hněvu. Spisovatel z Circleville.”

Proč byla Mary Gillispie prvním cílem anonymního spisovatele není známu. Někteří lidé se domnívají, že pisálek se osobně s Mary znal a cítil vůči ní určitou zášť. Jiní si myslí, že tento člověk jednoduše hledal někoho, na koho by se mohl zaměřit, a Gillispie byla vhodným cílem, protože byla v komunitě oblíbená a známá. Bez ohledu na důvod, proč byla vybrána právě Mary, udal první dopis tón těm dalším. Všechny se následně nesly ve stejném duchu, tedy výhružném a obviňujícím. Byly psány zkrátka tak, aby terorizovaly příjemce. Dopisy také vypovídaly o tom, že pisatel byl dobře informovaný o osobních životech lidí, na které se zaměřil.

První vzkaz ukazoval sílu, jakou anonymní spisovatel měl. Vyvolal v Mary Gillispie a její rodině úzkost a strach a měl také dominový efekt na celou komunitu Circleville. V celém městě vytvořil atmosféru strachu a podezření a způsobil nedůvěru mezi lidmi. Poškodil také pověst škol Circleville City Schools a ztížil školní čtvrti najímání a udržení dobrých učitelů a dalších zaměstnanců.

Kdo byli další oběti

Dopisy byly zaslány různých lidem, včetně:

  • Mary Gillispie: řidička školního autobusu, která byla obviněna z toho, že měla poměr s Ronem Gillespie, superintendentem škol v Circleville
  • Ron Gillespie: superintendent z Circleville City Schools, který byl obviněn z udržování aférky s Mary Gillispie
  • Gordon Massie: obyvatel Circleville, další muž obviněný z poměru s Mary Gillispie
  • Marie Mayhew: novinářka, jež se zabývala anonymním spisovatelem a vyšetřovala poslané dopisy

To je výčet jen pár lidí, kteří obdrželi výhružné dopisy. Kromě nich je obdržela řada dalších lidí, včetně členů školní rady, představitelů města a majitelů firem. Dopisy často obviňovaly jejich příjemce z různých přečinů, jako je nevěra, krádež nebo korupce. Obsahovaly také vyhrůžky násilím, ať už se jednalo o prozrazení tajemství, vandalizaci majetku, nebo dokonce o fyzické násilí. Příjemci pocházeli z různých společenských vrstev a neměli mezi sebou žádné zjevné spojení, což potvrzuje, že se pisálek zaměřoval na lidi náhodně, nebo měl nějaké své měřítko, které není známo.

Policejní vyšetřování

Dopisy se samozřejmě začala zabývat i místní policie, nicméně šlo o jedno z nejsložitějších a nejrozsáhlejších vyšetřování v historii Ohia. Trvalo téměř dvě desetiletí a zahrnovalo stovky rozhovorů a tisíce důkazů. Jednou z nejdůležitějších stop byl rukopis vzkazů. Všechny byly napsány výrazným písmem, což vedlo policii k domněnce, že se jedná stále o jednu stejnou osobu. Rukopis byl také velmi úhledný a kontrolovaný, což ztěžovalo identifikaci pachatele. „Měli jsme spoustu stop, ale nikam nevedly,” řekl detektiv James Smith z policejního oddělení v Circleville.

Dalším vodítkem ve vyšetřování byl obsah vzkazů. Dopisy často obsahovaly velmi konkrétní podrobnosti o osobním životě adresátů, což znamenalo, že je pisatel musí dobře znát. Policie obsáhle vyslýchala všechny příjemce, ale nedokázala identifikovat nikoho, kdo by měl vůči nim zášť. „Pisatel dopisů z Circleville byl velice inteligentní člověk. Byl opatrný a dával pozor, aby po sobě nezanechal žádné důkazy,” sdělil šerif Dwight Radcliff z úřadu šerifa v okrese Pickaway. Policie také shromáždila velké množství fyzických důkazů z okolí domů adresátů. Zahrnovalo to otisky prstů na schránkách, stopy pneumatik a vlákna z obálek dopisů. Přesto však policie nedokázala žádný důkaz přiřadit ke konkrétní osobě.

„Případ dopisů v Circleville je jedním z nejvíce frustrujících případů, na kterých jsem kdy pracoval. Měli jsme vše, co jsme potřebovali k dopadení pachatele, kromě jeho identity,” řekl agent FBI John Jones. Případ tak zůstává dodnes nevyřešen. Vyšetřovatelé, kteří na něm pracovali, však nadále doufají, že se někdy dočká svého rozlousknutí. „Věřím, že pisatel dopisů z Circleville tam stále je. A věřím, že jednoho dne ho chytíme,” uvedl detektiv Smith.

Jediný podezřelý a zároveň oběť

Paul Freshour, který byl sám jednou z obětí pisálka, byl zatčen a odsouzen za údajnou účast v této bizarní sérii výhružných dopisů zaslaných obyvatelům Circleville koncem 70. a začátkem 80. let. Freshour byl odsouzen k 7 až 25 letům vězení za pokus o vraždu, konkrétně se jednalo o incident, kdy měl muž nastražit zbraň, aby ublížila nebo zabila zamýšlenou oběť. Policie ho podezřívala především na základě nepřímých důkazů a skutečnosti, že Paulův rukopis byl podobný tomu z dopisů. Kromě toho i incident se zbraní podkopal jeho důvěryhodnost.

Freshour však během procesu a uvěznění trval na své nevině. Tvrdil, že pro jeho odsouzení neexistují žádné důkazy, které by ho usvědčily. Postupem času si případ získal značnou pozornost, včetně té mediální, a mnozí začali skutečně věřit, že je tento muž nevinný a skutečně je odsouzen neprávem. V roce 1994, po odpykání 10 let ve vězení, byl Freshour podmínečně propuštěn. I nadále trval na své nevině a byl naštvaný za neoprávněné uvěznění. Dopisy z Circleville tak zůstávají jednou z nevyřešených záhad Ohia, protože identita skutečného pisatele nebyla nikdy definitivně určena. Propuštění Paula přineslo určité uzavření případu, ale nadále je předmětem spekulací.

Poslední dopis

Dne 21. listopadu roku 1994 byl zaslán poslední dopis. Adresován byl Marii Mayhew, novinářce, která případ vyšetřovala. Obsah byl opět výhružný a varoval ženu, aby přestala o případu psát. Dále v něm samozřejmě byla řada osobních útoků na Marii a její rodinu. Jednalo se o důležitý vzkaz, protože stejně jako v předchozích případech ukrýval spoustu podrobností o životě novinářky, které by mohl znát jen někdo jí blízky. Což znamenalo, že pisatel musel ženu opravdu dobře znát. Zde je znění dopisu:

„Marie, jsem zpět. Sledoval jsem tě a vím o tobě všechno. Vím podrobnosti o tvém manželovi, o vašich dětech, o tvé práci. Znám všechna vaše tajemství. Varuji tě, abys o mně přestala psát. Jestli to neuděláš, ublížím tobě i tvé rodině. Jsi hrozný člověk Marie. Jsi lhář a pokrytec. Zničila jsi tolik životů. Donutím tě zaplatit za to, co jsi udělala. Spisovatel dopisů z Circleville.”

Dopis byl důležitý i tím, že to byl první vzkaz odeslaný za více než rok. Také byl zaslán krátce poté, co byl Paul Freshour propuštěn z vězení, který bal zatčen v roce 1983 a propuštěn v roce 1994. Krátce poté dopisy zničehonic náhle přestaly přicházet. Mohl jejich skutečný autor zemřít, nebo se odstěhoval někam jinam? Či ho prostě psaní přestalo bavit a začal se věnovat svému životu? Pravdu se zřejmě nikdy nedozvíme.

autor: Zuzana P.
foto: Pixabay


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit