Pravorukost a levorukost u lidí i v živočišné říši

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚT ZVÍŘAT / 14. 12. 2022

Od počátku lidstva je člověk většinou orientován na pravou ruku. Setkáváme se však samozřejmě i s vrozenou levorukostí, která je zřejmě častější, než se dříve předpokládalo a přiznávalo.

V minulosti byla, někdy i drasticky, uskutečňována převýchova vrozených leváků na nepravé praváky, zejména při psaní, stolování a při zdravení. Nebylo to vždy snadné a častokrát bývala převýchova neúspěšná. Levá ruka se zkrátka označovala za „horší”, než jakou je pravačka. V různých půdovních kulturách byla dominance levé ruky dokonce spojována i s nadpřirozenými nečistými silami.

Leváci byli přímo nuceni k používání pravé ruky poměrně dlouhou dobu. Vliv, i když možná nepřímý, na to mohla mít i skutečnost, že v dřívějších dobách nebyly k dispozici předměty přizpůsobené pro leváky. A tak ještě v 60. letech minulého století docházelo také v našich školách poměrně často k „přeučování” leváků na praváky.

Evoluční teorie nenabízejí pro početní převahu praváků nad leváky v lidské populaci žádná dostatečně uspokojivá vysvětlení. Pokud by však pravorukost ve srovnání s levorukostí nepřinášela žádné významnější výhody, měl by být v lidské populaci výskyt praváků a leváků v rovnováze. Ovšem, jak již bylo uvedeno výše, pravoruká dominance rozhodně převažuje. Existují však i lidé, u nichž pravorukost nebo levorukost není tak silně vyhraněna a téměř ve stejné míře využívají jako dominantní ruce obě.

Pravá a levá u živočichů

V poslední době získáváme stále více důkazů, že praváci i leváci se vyskytují také mezi zvířaty. Z našich „nejbližších“ příbuzných upřednostňují pravou ruku šimpanzi a gorily, naopak mezi orangutany početně převažuje preference dominantní levé ruky. Ale proč?

Určitou představu vědcům poskytlo vyšetření aktivity mozku šimpanzů za pomoci moderních zobrazovacích metod. Rovněž podrobné studium gestikulace šimpanzů napomohlo k objasňování této problematiky. Ti například rukou ukazují na potravu, kterou by rádi dostali. A většina z nich i v tomto případě dává přednost pravé ruce.

Ve zvířecí říši však preferenci jedné končetiny nacházíme nejen u primátů. Delfíni jsou většinově praváci, upřednostňování jedné strany těla pak můžeme pozorovat kupříkladu i u ropuchy obecné, která si překážky odstraňuje převážně pravou přední končetinou. Papoušci jsou naopak leváci a potravu si do zobáku často podávají prsty levé nohy. Levou horní končetinu pak upřednostňují i klokani.

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit