Proč jsme praváci

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 26. 8. 2022

Kdy přesně začali lidé používat jednu ruku více než tu druhou? A proč na světě převládají praváci? Byly ruce dávných lidí snad nějak jiné?

Dnes je 85 % světové populace praváků. Snad ještě nikdy jsme se nesetkali se sociální skupinou, kde by dominovali leváci. Ale proč? Pro proces výběru mozkem pravé či levé ruky jako té „hlavní” existuje speciální termín – lateralizace při používání končetin. Z mozkových hemisfér po celém těle vede síť velmi propletených nervů. Levá hemisféra řídí práci pravé strany, zatímco pravá hemisféra řídí levou. To znamená, že pravou rukou pohybujeme díky levé hemisféře mozku.

Podle vědců funguje toto rozdělení odpovědnosti za fungování končetin již více než 500 milionů let. Někteří badatelé tvrdí, že byla levá hemisféra starověkých lidí zodpovědná za každodenní úkoly a domácí práce, zatímco ta pravá se zabývala problematikou lovu a boje s dravci. Určité druhy zvířat a ryb se staly důkazem této teorie, protože vidí kořist pouze jedním okem, poté na ni útočí. A tak prastarý muž, jenž se postavil na dvě nohy, tedy okamžitě začal používat ruce nerovnoměrně.

Proveďme experiment

Tým vědců pod vedením S. Brachinniho se pokusil tuto teorii potvrdit. Analyzovali chování šimpanze a zjistili, že opice používá stejně pravou i levou ruku. Šimpanzi někdy používají svoji dominantní končetinu, aby vstali, nebo něco udělali, ale mezi opicemi je stejný počet těch, které k tomu používají obě ruce stejnou měrou. Po tomto experimentu se ukázalo, že naši předkové používali obě ruce stejně. A pak náhle byli téměř všichni praváci.

Vědci proto provedli další pokus: pokusili se vyrobit a brousit různé nástroje oběma rukama a porovnali je s těmi, jež zůstaly z dávných dob. Stanovili tedy časové období, do kterého se lidé nerozdělovali na praváky a leváky. Artefakty, nalezené v Keni z doby před 1,5 miliony lety, jasně prokázaly určitý trend starověkých lidí k používání pravé ruky. Avšak předměty, které dosahují stáří 600 tisíc let, již dokazují, že ve společnosti plně dominovali praváci.

Bylo tedy stanoveno časové období pro vznik pravorukých starověkých lidí, ale stále neexistuje jasný důvod. Někteří badatelé spojují pravorukost s vývojem řeči. Jelikož je levá hemisféra zodpovědná za duševní vývoj člověka, je to právě ona, kdo nese odpovědnost za jazyk. A tak se stalo, že se zdokonalováním lidské řeči začala rozvíjet a dominovat i pravá ruka jako vedlejší efekt práce levé hemisféry.

Je tedy možné, že za pravorukostí naší společnosti stojí pouze pomocná práce ruky v době vývoje řeči u člověka. Tato verze však ještě není plně potvrzena. Praváci skutečně v jednu chvíli ovládli svět. Leváci by však neměli klesat na duchu, vždyť jich je na celé planetě celých 15 %.

autor: – skm –
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit