Jak astrální larvy ovládají náš život?

ARCHIV / NEJČTENĚJŠÍ / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / TAJEMNO A EZOTERIKA / 28. 2. 2019

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde se berou negativní myšlenky, které se do mysli náhle a jakoby bez pozvání protlačují znovu a znovu? Kam se ztrácí energie, již při prožívání nepříjemných emočních stavů ze sebe kamsi vyzařujeme? Proč tak často nejsme schopni odolat pudům a vášním proč je tak těžké mít pevnou vůli, když jim chceme odolat? Na všechny tyto otázky nám mohou dát odpovědi různé esoterní směry. Autorka článku z nich bude vycházet. 

I když materialisticky smýšlející lidé nevěří, že by mohl existovat jiný než hmotný svět, začínají se již stále hlasitěji ozývat i odlišně smýšlející vědci, kteří s nimi nesouhlasí. Bezesporu jsou k dispozici mnohé zahraniční výzkumy, které se zabývaly životní energií člověka. V mnohém potvrdily dávná tvrzení mnohých duchovních zasvěcenců – tedy že v auře, v bioenergetickém poli, lidé opravdu mívají energetické parazity, kteří jim škodí!

Energetické pijavice

S tímto fascinujícím odhalením jste se již mohli v Záhadách života, konkrétně v dubnovém čísle 2016 podrobně seznámit. Já se ale tímto směrem tentokrát zaměřovat nebudu. Mým dnešním úkolem je nahlédnout do různých duchovních tradic a pokusit se zvídavým čtenářům představit neviditelné energetické parazity, tzv. astrální larvy z esoterního pojetí, tak jak je prostřednictvím svých knih popisují nejen naši současníci, ale také někteří velcí znalci magie a kabaly minulých dob. Opravdu jsme schopni v důsledku svých silných psychických rozrušení bezděčně vytvářet a energeticky živit jakési neviditelné entity, které s námi dokážou velice šikovně manipulovat často až do konce našich dnů? Senzitivní jedinci a jasnovidci, kteří dokážou mimosmyslově nahlížet do lidské aury, jsou přesvědčeni, že ano. Stejně jako Kateřina Pokorná, v esoterickách kruzích známa pod pseudonymem Teta Kateřina, a hermetik Michal Stránský, které jsem oslovila. Ale zda budete s jejich povídáním souhlasit, a zda si z nich vezmete nějaké poučení pro praktický život, záleží jen a jen na vás…

Kam se ztrácí naše energie?

Všichni autoři hermetických knižních publikací, které si v tomto článku postupně dovolím citovat, se shodují v tom, že astrální larva ve většině případů vzniká zcela nevědomě. Nejčastěji v okamžiku, kdy se člověk ocitne v nějakém afektu nebo pod vlivem pudu či vášně. Mentální energie, která z něho při psychickém vypětí začne náhle unikat, se stává živnou půdou pro astrální larvu – zvláštní energetický útvar, jenž se za určitých – pro ni příznivých – okolností dokonce může v astrální sféře vyvinout v samostatnou, inteligentní a velice záludnou bytost.

Opakování, matka moudrosti?

Kateřina Pokorná mi astrální sféru přiblížila takto: „Podle mých informací je to místo, kde obžívají veškeré naše myšlenky, pocity, představy i přání. V astrální sféře získává všechno, na co myslíme a co prožíváme, jemnohmotnou podobu, určitý tvar – a těmto základním shluků energie dali lidé jméno astrální larvy. Já osobně si je – v počátečním stadiu jejich života – představuji jako neuspořádané energetické chuchvalce, které se v prostoru astrálního světa mohou prolínat a propojovat s jinými energetickými chuchvalcemi podobného vyzařování. Když získají na síle a jsou pravidelně vykrmovány opakováním stejných myšlenkových schémat, mohou se z nich časem stát silné inteligentní bytosti.“ Ani podle hermetika Michala Stránského není astrální larva navzdory možným dohadům vymyšlenou pohádkou, ale existující a zcela reálnou živoucí bytostí. „Astrální larvy tvoří každý člověk neustále svým přirozeným tvůrčím myšlenkovým procesem. Jsou jakýmsi odpadním produktem našich úvah, představ a emocí, a přestože se všechno, na co myslíme, se ve hmotném světě nezrealizuje, každá naše myšlenka společně s konkrétním prožitkem a tvůrčím plánem zůstává dočasně – obrazně řečeno – někde „viset ve vzduchu“, lépe řečeno v astrální sféře. Každá myšlenka se stává zárodkem astrální larvy, která může mít jen krátkou životnost, pokud ji opakováním téhož myšlenkového vzorce nezačneme „krmit“ energií a nedodáme ji tím pravidelný rytmus, který ji oživuje. Pokud se to stane, larva začne v astrální sféře sílit a „zabydluje se“ přímo v naší auře, aby ke svému tvůrci měla co nejblíž…“

„Astrální biologie“

V knize Přednášky pro Universálii a Horev-Klub od nakladatelství Vodnář najdeme velmi zajímavou kapitolu nazvanou Astrální biologie (k dostání i v našem eshopu, pozn.). Jedná se o opis přednášky, která byla posluchačům přednášena na půdě prvorepublikového Horev-Klubu a Paragawy za života Pierra de Lasenica. Je zde mimo jiné uvedeno: „Hovoříme-li o myšlence jakožto tvoru astrálna, máme na mysli předně onen druh myšlenek, jejichž existence začala tím, že byly často a intenzivně opakovány. (…) My víme, že základem všeho tvoření a udržování života je rytmus. Opakování je vibrace čili vlnění, vlnění je světlo, světlo je energie a energie je projev síly.“ Autor přednášky dále vysvětluje, že pokud se člověk vrací častěji k jedným a téže myšlenkám, malé astrální útvary nemizí, ale sycením naopak sílí a mohutní. „Slévají se ve větší celky, které nasávají stupňovaná kvanta tvůrcovy ektoplasmy. Tvůrcova zárodečná myšlenka byla v počátcích neurčitá, nevyjádřená. Častým opakováním, zvýšeným zájmem tvůrce a jeho pozorností ale nebývá na přesnosti a určitosti.“ Z toho plyne, že každý člověk, který se stává dobrovolným a trvalým zajatcem své vlastní ideje, dává život nějaké astrální larvě. „Slyšíme-li i tak nevinnou věc, jako je například „že si vzal do hlavy to a to“ – buďme si jistí, že je to spíše ranec na záda, nebude-li dotyčný schopen vzít larvě život tím, že se zbaví příčiny. Toho lze dosáhnout jen lhostejností k tomu, co bylo dříve buď zvykem, nebo dokonce vášní,“ dozvídáme se z textů prvorepublikových přednášek.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Duše Mirečka (†12): Je mi líto, že jsem se zabil

DRUHY LAREV PODLE KABALY

Učení kabaly rozeznává dva druhy. Larvy kategorické, které získaly svůj název od Satana Kategora (Žalobce, svůdce, pokušitel), tedy jedné ze tří tváří Archanděla Samaela. Sbírá larvy hříchů jedinců či národů a referuje o nich na „nebesích“ před soudní stolicí boží. Úkolem takových larev je svádět svého tvůrce k dalšímu zlu a (nejen) po smrti se stát jeho živou obžalobou. Sanegorické larvy zase získaly svůj název od Sanegora (Obhájce či zastánce) často Archanděla Michaela nebo Cadkiela. Vypočítává zásluhy, které představují larvy dobrých skutků a vlastností, jež mají ideu božského milosrdenství. Při posledním soudu jedna larva sanegorická (skutek dobra či milosrdenství) dokáže převážit několik kategorických… Z toho plyne, že astrální larvy nemají vždy ryze negativní náboj, a jsou vlastnosti a zvyky, které nám naopak prospívají, pokud jsou skutečně našimi ryze dobrotivými ctnostmi. Jak dlouho astrální larvy žijí? Podle hermetického výkladu nemají všechny myšlenkové novotvary a uměle vytvořené bytosti stejnou délku života. Většinou samy zanikají brzy po svém vytvoření, za určitých okolností mohou svého tvůrce i přežít.

Jak vypadají?

František Bardon v knize Brána k opravdovému zasvěcení uvedl, že tvar larvy závisí na příčině psychického vzrušení a je vždy symbolický. „Kdo se v symbolice jen poněkud vyzná, učiní si o tom jasný obraz. Například myšlenka lásky je většinou symbolizována srdcem, myšlenky nenávisti bleskem nebo šípem atd. Larva se stává silnější, čím častěji se vracíme k příčině psychického vzrušení a čím větší pozornost jí věnujeme. Byla-li larva silně zhustšena, roste její pud sebezáchovy a ona všemožně usiluje o prodloužení své životnosti. Při sebemenší příležitosti podněcuje ducha dotyčné osoby, aby se vrátila k oné vzrušující příčině a oživila ji,“ popisuje. Možná vás proto nepřekvapí s tím úzce související informace, že v opilosti dochází k unikání ektoplasmy, která je pro astrální larvy cenným krmivem, ve zvýšené míře. Možná je to také důvod, proč se začínáme po určité dávce alkoholu litovat nebo jsme agresívní, proč máme touhu si s někým vyprávět o tom, kdo nám kdy ublížil, co nám vadí, rádi pomlouváme druhé atd. Ve svých myšlenkách se zkrátka vracíme ke všemu, co nás nejvíce trápí a bolí, jitříme dobrovolně své jizvy na srdci. Pro naše astrální parazity jsou takové chvíle okamžikem nevýslovného blaha a štěstí. Pokud se člověk nechává unášet vášněmi a zvířecími pudy, je vydán napospas nízkých bytostí astrálního světa. V přeneseném slova smyslu můžeme říci, že se umaže bahnem a často se tímto bahnem sám stane. Bahnem jsou myšleny zlozvyky, které mohou časem vést až k poškození lidskosti v člověku…

„Když si naše myšlenka oblékne šat emoce, stává se z ní živý tvor.“

BUĎME VE STŘEHU

Mohlo by vás ještě zajímat:  Opravdu lidé cestují časem?

Příčina psychického vzrušení, při kterém vytvoříme poměrně silnou astrální larvu, může být různá. Nejčastěji jí dá dostatek energie strach, nenávist, žal, úlek, starostlivost, lakota, závist a pod. Uznávaný magik František Bardon (1909-1958) napsal: „Čím větší je rozrušení, tím více mentální hmoty člověk ztrácí a tím silnější, hutnější a života schopnější se larva stává, zejména tehdy, když se jedno a totéž psychické rozrušení často a pravidelně opakuje. Toto bezděčné tvoření larev v mentální úrovni se děje u každého člověka, ať je magicky školen či nikoliv, ať je mlád nebo stát, inteligentní či promitiv, bez ohledu na to, zda o tom ví nebo ne.“ Bardon dále vysvětluje, že larvy nejsou přímé bytosti, ale pouhé tvary, které udržují při životě vášně animálního světa. „Zdržují se na nejnižším stupni astrální úrovně. Pud sebezáchovy je vhání do blízkosti lidí s takovými vášněmi, které těmto tvarům vyhovují. Přímo nebo nepřímo usilují o to, aby probudily a roznítily v člověku dřímající pudy. Podaří-li se jim strhnout člověka k takové vášni, která jim vyhovuje, živí, udržují a posilují se zářením, které vášeň v člověku vyvolá. Boj s larvami je urputný a v magii tvoří při ovládání živlů svízelnou překážku,“ vysvětluje.

Tvořme s láskou a přestaňme se bát

Podle Kateřiny Pokorné si jen málo lidí dává vědomě pozor na to, v co věří nebo čeho se bojí. V astrální rovině také působí nesčetně kolektivních larev – které energeticky živí celé skupiny lidí. Měli bychom se vědomě snažit jim nepodléhat, přestože se usilovně snaží brnkat dnes a denně na naše emoce. Stačí se jen podívat na televizní zprávy nebo filmy s katastrofickými scénáři. Pokud se budeme něčeho konkrétního extrémně bát, mohou být astrální larvy kolektivně posíleny natolik, že se časem skutečně prolnou do naší hmotné reality. „Naším velkým úkolem je, abychom si neustále hlídali své myšlenky i emoce, které je doprovází. Hodně lidí říká, že to nedokážou, ale mluví za ně alibismus. Když chci mít hezkou sportovní postavu, také musím vynaložit obrovské úsilí. Pokud něco chceme, musíme trénovat. Každý den, krůček po krůčku. Buďme si vědomi toho, co tvoříme. Vytvořme jiné cesty, kudy se budou naše myšlenky ubírat a těm negativním dávejme přes cestu závoru. Jakmile si člověk začne uvědomovat, že právě teď myslí negativně a začne měnit svůj přístup, začíná nad astrální larvou vyhrávat…“

Jak se s nimi dá bojovat?

Z POHLEDU HERMETIKA MICHALA STRÁNSKÉHO
Velice těžko. Pokud mají lidé pocit, že mají astrální larvy, měli by udělat pokání, introspekci a hledat, kde udělali chybu a proč se tak sami potrestali. Prvním krokem k uzdravení je určitě uvědomění, že vůbec nějaký problém máme, a že důvod, proč jsme tak často unavení a roztěkaní, má své skryté příčiny. Hledejme je nejprve sami v sobě. Ve svých zvycích, nutkáních, touhách a v předmětu svých nejčastějších myšlenek a emocí. S konkrétními astrálními larvami, si člověk sám obvykle poradit nedokáže – pokud se z nich neustálým opakováním stejných vzorců chování a myšlení staly inteligentní bytosti. Může se však obrátit na odborníka, na někoho, kdo škodlivé energetické útvary dokáže v naší auře skutečně vidět, rozpoznat a rozpustit.

Jednou z možností je obrátit se na profesionály s magickými znalostmi, kteří jim astrální larvy mohou pomoci odsekat pomocí požehnaného rituálního meče nebo dýky. Pierre de Lasenic doporučoval napustit si horkou koupel, která teplotně převyšuje teplotu těla – dají se tak přerušit mnohé nežádoucí energetické vazby. Není to ale bezpečná metoda, protože taková koupel je extrémně náročná na srdce a ani není samospásná! Čím jsou astrální larvy inteligentnější a silnější, tím je těžší a snad i nemožné je zničit pouhou změnou myšlení. Silný kuřák také obvykle nepřestane ze dne na den měnit své naučené vzorce chování. Přestat kouřit obvykle dokáže jedině pod nějakou hrozbou. Pak v sobě může vyvinout neuvěřitelnou vůli k tomu, aby si již nezapálil. Ale astrální larva přesto zničena není, bude ho celoživotně dráždit k tomu, aby podlehl pokušení. Energetické parazity, které v nás ještě nedokázaly vytvořit závislost na časté opakování a nemají ještě v moci naši vůli, dokážeme zničit sami. Absolutní lhostejností k tématu a pochopením, že tudy opravdu cesta nevede. Pokud už je astrální larva démonická, je jedinou možností profesionální exorcismus nebo modlitba kněžích. Jedině člověk, který má silnou vůli a důvěřuje sám sobě, si může pomoci – víra je totiž daleko silnější než jakákoliv astrální larva, víra nás dokáže přenést z pekla zpět do rovnováhy.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Režisér Dalibor Stach: MOJE SMRT NANEČISTO

Kateřina Pokorná
www.tetakaterina.cz

Teta Kateřina

Co bych čtenářům doporučila?
Existuje hezké koncentrační cvičení, které může člověku v mnohém pomoci. Soustřeďte se na svůj střed ve svém hrudníku, zažehněte v něm světélko lásky a radosti a nechte se jím konejšit. Postupně do světla zahalte celé své tělo a prostor okolo vás. Čím častěji se budete ke cvičení vracet, tím více posílíte svou energetickou ochranu a v tomto naladění nad vámi nebudou bytosti nízkých vibrací mít žádnou moc. Je pouze na nás, pokud jim to v afektu dovolujeme. Ale je to pro nás škola, učíme se všichni.

Ještě jsme se zeptali

Hermetik Michal Stránský

Michal Stránský
http://hermeswell.com

ZŽ: Každý člověk má denně tisíce neuspořádaných myšlenek. Kdyby z každé vznikla astrální larva, měli bychom jich u sebe v dospělém věku miliardy a zřejmě bychom ani neměli dostatek energie ráno vylézt z postele.

Jak říkával Pierre de Lasenic, mnoho našich myšlenek se rozplyne samo ve svém prostředí, nebo jsou roztříštěny jinými myšlenkovými útvary. Ale ty nejsilnější z nich, jejichž vznik byl doprovázen silnou emocí, se v naší auře sjednocují do určitých podmnožin sedmi hlavních tzv. smrtelných hříchů či ctností. Astrální larvy určitého typu si „sedají“ do aury v blízkosti určitých tělesných orgánů, podle určitých zákonitostí a odebírají jim životní sílu. Dochází tím k výrazné živlové disbalanci.

ZŽ: Jak poznám, že mám ve své auře „hladové“ astrální larvy?

Můžeš být často nemocná, psychicky nestabilní, roztěkaná a nesmírně unavená. Dotuješ totiž vlastní životní energií bezpočet dalších životů, aniž bys o tom věděla. Měla by ses mít na pozoru, kdykoliv začneš až příliš často pociťovat nějaké nutkání na mentální úrovni, a sleduj, jakým konkrétním zvykům a závislostem jsi začala podléhat. Dospělejší astrální larva se dá snadno přirovnat k pijavici. Saje naši životní sílu a pokud ji uspokojíme, na čas odpadne. Jakmile ale zase začne hladovět, bude vychytrale ovlivňovat naše myšlenky tak, abychom určitému chování (například strachu, agresi, častému sledování televize, stresu z aktuální politické situace atd.) začali podléhat a společně s emocemi jim ze sebe vytryskli lahodný a výživný energetický nektar. Hlavní nebezpečí však tkví v něčem úplně jiném.

V čem?
Čím déle člověk svůj zlozvyk má, tím silnější a chytřejší je jeho astrální larva.
Ještě totiž nebylo řečeno, že životní síla obsahuje i naši inteligenci – je její nedílnou součástí. Pouhým sáním energie se tak larva učí od svého lidského stvořitele. Ze začátku se chová jako malé dítě, pouze se krmí a učí „od své matky“. Ale když začne dospívat, začne neskonale toužit po tom, aby se osamostatnila. Pokud má šťastné možnosti a jsou splněny určité zákonitosti, může se jí to podařit. Osamostatněním se z ní stává osobní démon, který dokáže zasahovat i do hmotné reality svého tvůrce. Získává nadvládu nad jeho vůlí a jedinec se stává loutkou svého zvyku nebo závislosti, aniž by o tom měl tušení.

Jak se dokážou astrální larvy osamostatnit?
Jedině v případě, že získají životní energii přímo z lidské krve. Astrální larva se získáním „ živoucí síly“ z lidské krve stává nezávislá na člověku a dokáže jej ovládat tím, že „brnká“ jako hráč na kytaru na jeho emoce a potřeby, kdykoliv se jí zamane. Člověk neví proč, ale dělá to, co jeho neviditelný parazit chce. Podléhá svým pudům, touhám a závislostem.“ Jako mravenci pěstují mšice, tak astrální larvy (časem démoni) pěstují charakter a zlozvyky člověka pro svou životní energii.

(čerpáno z časopisu Záhady života)


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit