Zjevují se u polské silnice děsivé přízraky?

Paranormální jevy / TAJEMNO A EZOTERIKA / 16. 3. 2019

Světlomety auta ozařují cestu. Zatímco unavený řidič před jednou ze zatáček zpomaluje vůz, v dálce u okraje silnice zahlédne drobnou lidskou postavu. Kdo se zde nachází v této pozdní noční hodině?

Se zmenšující se vzdáleností dostávají kontury postavy stále zřetelnější tvar. Již lze rozeznat obrysy útlé a velice mladé ženy. Dívka ve zkrvaveném a roztrhaném oblečení se potácí u okraje silnice. Z jejího zraněného obličeje teče několika proudy krev. „Zůstala tu snad opuštěná oběť dopravní nehody?,“ pomyslí si v tu chvíli šokovaný řidič. Zastavuje u děvčete, s úmyslem pomoci. Zatímco šofér otevírá dveře automobilu, setkává se jeho pohled s podivně tmavýma očima mladé ženy. Jakoby v nich zraněná neměla zornice. Ještě předtím, než na ní muž stačil promluvit, dívka se však před jeho očima rozplynula ve vzduchu! Kam mohla zmizet?

MYSTÉRIUM SILNICE Č. 875

Je předchozí příběh pouze smyšlenou a podivnou městskou legendou? To prý vyvrací mnozí z řidičů! Podle polských záhadologů z badatelské organizace Nautilus, se podobná událost neodehrála na silnici číslo 875 poprvé! Komunikace, spojující polská města Mielec a Rzeszow, má údajně mezi některými polskými řidiči velice špatnou pověst. Proč? Důvodem je zdejší častý výskyt paranormálních jevů.. Zvláště z desetikilometrového zalesněného úseku cesty z Mielce do Przyłęku  v okolí lesa Biesiadka, se to podivnými jevy jen hemží! Anebo, že by se spíše jednalo o halucinace, jak míní část polských záhadologů? Již zmínění členové spolku Nautilus totiž v jednom místě silnice naměřili záhadně vysoké magnetické pole. Možná může souviset se zvláštními jevy…

SPATŘILI MRTVÉHO SOVĚTSKÉHO VOJÁKA?

Podle svědků se zde objevuje několik podivných přízraků. Někteří z polských řidičů, zde prý spatřil postavu oblečenou v uniformě vojáka bývalé sovětské Rudé armády. Tento muž se měl stejně tak rychle objevit, jako stejně náhle mizet! Že by se jednalo o pouhého vtipálka v sovětské uniformě není příliš pravděpodobné. Spatřil tedy přízrak, nebo mohlo jít o pouhou halucinaci? V okolí Mielce se vytrvale udržuje příběh o vojákovy Rudé armády, který je prý za 2. světové války zabit odraženou kulkou ze samopalu. Možná jsme „uhodili hřebík na hlavičku“. Vždyť na mnoha místech, kde se kdysi odehrává neštěstí, nejsou záhadné jevy výjimečné. Snad zde zůstávají duše zabitých lidí. Podle další hypotézy se jedná o takzvanou „paměť místa“..

EXISTUJE PAMĚŤ MÍSTA?

Některé dávné události, spojené s určitou lokalitou a výraznými emocemi, se údajně mohou přehrávat jako při moderní projekci třírozměrného filmu v kině. Tyto projekce nejsou skutečné, ale nám se mohou tak jevit. Může jít o jakési záblesky paralelních realit? Ale zpět do země našich severních sousedů…Mnohem strašidelnějším přízrakem objevujícím se na již popsaném místě cesty, je však přízrak zkrvavené dívky (občas popisován jako mlžného tvaru – pozn. redakce). Podle některých svědků se zde objevuje postava, která se po přiblížení vozidla rozplyne jako pára nad hrncem. Někdy má držet v ruce jakýsi malý předmět – snad růženec. Že zřejmě nejde o pouhý výmysl, jak tvrdí někteří lidé, naznačuje neustávající počet hlášení o spatření zvláštního dívčího fantoma. Ale s čím ještě mohou tyto fenomény souviset?

SOUVISÍ ZÁHADY S VÁLEČNÝM LÁGREM?

U „silnice přízraků“ stál během 2. světové války nacistický pracovní lágr, určený pro židovské ženy. O mrtvé zde tedy nebyla nouze! Jenže u silnice číslo 875 se v tomto konfliktu prý odehrály i další kruté události. Kromě nelítostných bojů s Němci zde bylo násilně z domovů vyhnáno mnoho zdejších lidí. Byla tedy dívka obětí válečného vraždění, nebo za vším stojí pozdější dopravní nehoda – jak tvrdí jiný příběh? Další verze pak předpokládá, že v lese u silnice jakási krkavčí matka zavraždila vlastní dceru. Avšak na této komunikaci nechybí ani další zvláštní jevy. Řidiči prý mají občas pocit, že v dálce zahlédnou mlžnou postavu, nebo že jim přes cestu přeběhne temný stín! Jde o další dozvuky dávných zločinů? Zástupci polské policie však tvrdí, že se jedná pouze o nepodložené povídačky. Je tomu tak vskutku ve všech případech, nebo je pravda až příliš zvláštní, než aby ji uvěřila většina lidí?

Autor: Petr Koutský 

Ilustrační foto: Shutterstock


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit