Zázraky svaté Anny. Upozorňují na místa s pozitivní energií?

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / 6. 12. 2020

Naše krásná země je přímo protkána mnoha poutními a posvátnými místy. Některá jsou dodnes hojně navštěvována, jiná jsou napůl zapomenuta a teprve v posledních letech se znovu probouzí k životu.

Jedno takové velmi pozitivní místo najdeme u obce Pohled nedaleko Havlíčkova Brodu. Je jím poutní areál sv. Anna, jehož počátky sahají do 18. století.

Soška sv. Anny v kostele u Pohledu

Svatá Anna zachránkyně

Pojí se k němu pověst o písaři blízkého pohledského kláštera Jakubovi Čermákovi. Ten v roce 1730 při lovu vlka zapadl do bahna. Jelikož se bál smrti, začal se prý vroucně modlit. Tu uslyšel zvuk varhan a zpěv chorálu, ve kterém několikrát zaslechl jméno svaté Anny. Začal se tedy upřímně modlit právě k této světici a slíbil jí, že pokud ho zachrání, postaví jí kapličku. Svatá Anna naléhavou modlitbu údajně vyslyšela, písař byl zachráněn a výstavba kaple zahájena. Při její stavbě byl nalezen pramen a zvěst o tomto nálezu se roznesla po celém kraji.

Sirnato-železitý pramen, který na místě vytryskl, měl od samého začátku zázračné účinky. Jako první vyléčil téměř slepou ženu tesaře Tondla. Otíráním očí zázračnou vodou se jí zcela vrátil zrak, a tak není divu, že poutníků začalo přibývat.

Poustevník a zázraky

Opat blízkého kláštera Bohuslav Tureček a abatyše Kandida Marešová tedy nechali v roce 1752 postavit u kapličky poustevnu. Do poustevny byl povolán mnich František Augustin Hertwig, který byl pověřen sepisovat zázračná uzdravení. Od roku 1752 do roku 1773 jich popsal dvacet osm, ale další zázraky jsou zaznamenány ještě v roce 1888 a dokonce též roku 1962.

Počet poutníků dosahoval tisíců, a tak mohl být z milodarů u pramene postaven i rokokový kostelík. V roce 1824 se stal majitelem panství Evžen Silva Tarouc Unwerth. Ten nechal udělat vědecký rozbor vody a následně ji od roku 1858 začal využívat pro lázeňské účely. V okolí vyrostlo i několik lázeňských budov.

Není na prodej

Rokokový kostel sv. Anny u Pohledu

Jenže sv. Anna jako kdyby s touto výdělečnou činností nesouhlasila. Již v roce 1888 totiž pramen vyschl. Podařilo se sice najít nový pramen, ale až nad kapličkou a již ne tak léčivý. V roce 1910 byl zdejší lázeňský provoz ukončen.

Věřící však cestu sem nikdy zcela nezapomněli. V 70. letech minulého století dokonce SNB komplikovala vjezd k tomuto místu a v roce 1977 byla zakázána i tradiční pouť. Dnes je však již poutní místo postupně uváděno do své původní podoby a v cestě k němu už nic nebrání.

Ke kostelíku vede rovněž i křížová cesta. Mezi 7. a 8. zastavením se nachází kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské zvaná také Prosební nebo Nad Pramenem. Stojí na místě nejstaršího objektu z roku 1730, vystavěného jako projev díkuvzdání zachráněného písaře Čermáka. Nedaleko najdeme též morový kříž věnovaný posledním obětem moru z roku 1772, kdy mu v Pohledu podlehlo 124 osob.

Poklid a pocit úlevy

Návštěva tohoto místa je pro vnímavé osoby silným zážitkem. Duchovní energie je zde velmi silná. Člověk má okamžitý pocit zklidnění a úlevy bez ohledu na to, v co věří. Jak to bylo ve skutečnosti s vizí písaře kláštera v Pohledu se asi nedozvíme, ale zjevení, které mu toto místo ukázalo. dobře vědělo, co činí.

Zajímavé je, že míst zasvěcených sv. Anně je v naší zemi mnoho a velmi často byla spojena právě s nalezením léčivého pramene. Skutečně na tato místa přivedla věřící sama světice, nebo se jedná o jakousi dobrou bytost, která na sebe bere podobu přijatelnou pro osoby, kterým se zjevuje? Pro nás je však nejpodstatnější, že fyzické uzdravení i duševní úleva jsou zde skutečné.

Petr Matura

Interiér kostela u Pohledu

Foto: autor


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit