Tip na výlet: Ukrývají ruiny hradu Lopata poklad?

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / Duchové / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 10. 12. 2021

Pozůstatky hradu se zvláštním názvem Lopata najdeme v okrese Plzeň-jih, nedaleko obce Milínov. Své neobvyklé pojmenování hrad dostal podle skály, která měla tvar lopaty. Poprvé se připomíná v roce 1377, kdy je uváděn jako majitel Heřman z Litic.

Přístup k hradu

Kdo z koho

Je zajímavé, že hrad byl častým sídlem lapků. Například na jaře roku 1397 byl obsazen právě lupiči a lapky. Poté byl osvobozen královskými vojsky a stal se majetkem Václava IV. Král jej roku 1401 daroval domažlickému pánovi Maršíkovi z Hrádku. Ten poté za doby husitských válek bojoval spolu se svými syny na straně katolíků.

Po jeho smrti získal hrad jeho syn Habart Lopata. Ten disponoval loupežnickou rotou, která čítala přibližně 50 hrdlořezů. Habartovi muži přepadávali a okrádali, až jednoho dne došla kališníkům trpělivost. Na podzim roku 1432 poskládali vojsko. Sehnali 400 mužů a oblehli hrad na černé skále. Lapkové se houževnatě bránili celé měsíce, ale když snědli i svého posledního koně, bylo rozhodnuto.

 

 

,,Zapálíme hrad, vyvoláme paniku a sejdeme se u velkého stromu za potokem.“ prohlásil Habart a vzal do ruky louč.

Během útěku z hradu bylo chyceno 40 lapků, kteří našli smrt na okolních stromech, kde je obléhatelé oběsili. Samotnému Habartovi se podařilo utéci. Někdo tvrdí, že zmizel tajnou podzemní chodbou. Stalo se tak v únoru 1433. Husité pak ohořelé zbytky hradu zbourali, aby se místo nemohlo stát opět útočištěm odpůrců. Habart, kterému se podařilo uniknout, se usadil na nedobytném hradu Hus, ukrytém v ohbí řeky Blanice. Znovu začal pořádat loupeživé výpady.

Legenda vypráví, že před svým útěkem z Lopaty zde Habart stihl zakopat část svého majetku. Jeví se to vcelku jako reálná možnost, pokud nechtěl, aby v případě dopadení získali nepřátelé i jeho majetek. Zda někdo poklad našel a jak velký byl, to nikdo neví. Možná stále čeká na svého nového majitele. Jediný cenný známý doložený nález je zdobený kalich.

Místo, kde stála původní věž

Záhadný pár

Jak jsem již zmínil, podle pověsti měl hrad Lopata tajnou únikovou chodbu, která ústila u jedné skály. Na konci 19. století si do těchto míst chodívaly hrát děti z nedalekých Kornatic.

Během jednoho slunečného odpoledne se přihodila podivná věc. Jeden z chlapců si všiml, že skalní otvor je zavalen kamením a kolem rostou husté trnky. ,,Co když právě tady je ta tajná chodba,“ blesklo mu hlavou a rychle zavolal na kamarády. Společnými silami odházeli kamení a pomalu vstoupili do úzké chodbičky. Kousek od vchodu zahlédli kamennou lavičku a na ní dvě schoulené postavy.

Chlapcům se zatajil dech. Po krátkém váhání si dodali odvahu a přistoupili blíže k páru. Jeden z nich se podivných spáčů dotkl. Vtom se obě postavy zhroutily a sesypaly v hromádku popela. Děti dostaly strach a rychle z tajné chodby utekly.

 

Každopádně i když se z hradu mnoho nezachovalo, působí toto místo velmi magickým a strašidelným dojmem. Potulují se zde duše popravených lapků, nebo za magickou atmosféru může nedaleké, dávnověké mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové a pozdní doby železné? Ostatně i na místě samotného hradu je z této doby doloženo lidské osídlení. Kdo ví, pokud se sem vydáte, třeba naleznete Habartův poklad.

GALERIE

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , , , , ,





Mohlo by se vám líbit