Tajemný Beroun – poctivý purkmistr, ohnivý pes i zázračná studánka

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / KURIOZITY / PARANORMÁLNÍ AKTIVITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 29. 6. 2022

Město Beroun, jež leží ve Středočeském kraji, je východiskem k návštěvě takových památných míst, jako je třeba Tetín, kde měla být zavražděna kněžna Ludmila, později svatořečená. I samotný Beroun má však co nabízet, a to nejen milovníkům historie, ale i záhad.

Poctivý purkmistr

Pravděpodobně nejznámější berounskou legendou je pověst o poctivém purkmistrovi. Během jedné z válek údajně nepřátelští vojáci zajali místního purkmistra a nutili jej, aby jim prozradil úkryt obecní pokladny. On však vytrvale odolával jejich nátlaku, nezlomilo jej ani bití, ani kruté mučení. Nakonec jej rozlícení vojáci přivázali za koně a nechali purkmistra uvláčet k smrti. Po této události měly na zemi zůstat krvavé skvrny, které nebylo možné jakkoli odstranit. Poklad zůstal navždy skryt, zazděn kdesi ve sklepeních radnice. Duch poctivého purkmistra ho pravděpodobně střeží dodnes. I v dnešních dobách údajně místní obyvatelé slyšeli zvláštní, tajemné a nevysvětlitelné zvuky, například podivné klepání.

 

 

Záhadná zelená světla a ohnivý pes

I další pověst má zcela reálný základ. V roce 1421 husité dobyli město Beroun, přičemž při vraždění a drancování nevynechali ani zdejší dominikánský klášter. Mniši byli povražděni, klášter s kostelem Panny Marie vypleněn a zapálen. Dlouho bylo toto místo opuštěné a zarostlé. Až po desítkách let zde byly postaveny nové domky, často zabudované také do zbytků klášterních zdí. Tak vznikl například i dům „U Mandlů”, jehož obyvatelé často vídali záhadná zelená světélka, poskakující po rozpadlých městských hradbách. V období církevních svátků se zase po půlnoci vynořily z domu „U Kloboučníků” postavy ministranta a kněze ve zvláštním černém hábitu. Za nimi měl běžet černý pes s ohnivě zářícíma očima.

Přízraky

Ve městě též najdeme dnes již jen pozůstatky usedlosti zvané „Na Ptáku”. Odedávna zde stával osamělý dvůr s polním hospodářstvím, z něhož do Berouna vycházely šosovní platy a farní desátek. Konány zde byly rovněž výroční kratochvíle berounských měšťanů, tzv. „střílení ptáka”, tedy velikého orla, sestaveného na vysokém stojanu z prkének. Na tomto místě se údajně dodnes objevují paranormální jevy. V jeho rozpadlých zdech se dle starých záznamů mělo odehrát několik tragédií. Kromě několika sebevražd zde údajně došlo i k vraždám. Temné události tohoto místa se mají dosud projevovat zvláštními zvuky kroků a hlasů uvnitř stavení, nebo i zjevováním přízraků.

Dva zázraky

Rovněž nad městečkem se nachází zvláštní a tajuplné místo. Jedná se o kapli Panny Marie Bolestné. Nynější kaple byla postavena v novogotickém stylu v letech 1786–1787 známým architektem Josefem Mockerem. Na tomto místě kdysi došlo k zázraku. V roce 1723 spatřil místní ovčák u studánky poutníka, který si omýval zraněný bok, avšak toto zjevení vzápětí zmizelo. Mezi lidmi se rozneslo, že to byl svatý Ivan. Studánce se tak začala připisovat zázračná moc a někteří nemocní se díky vodě z ní skutečně uzdravili. Následně zde byla vybudována kaple a vztyčen dubový kříž.

Další zázračnou události z roku 1744, jež se váže k okolí této studánky a pravděpodobně zachránila celé město, je zjevené zářící koule. Objevila se, když se na Beroun chystalo zaútočit pruské vojsko. Lidé, modlící se právě k Panně Marii, v této kouli spatřili obrys ženské postavy. Zjevení údajně trvalo celou hodinu. Pruští vojáci záři zřejmě považovali za světelnou signalizaci rakouské armády a dali se tak raději na ústup.

 

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit