Pekelný pes

ARCHIV / 8. 11. 2011

Z mnoha historických pramenů se dozvídáme, že pes hrál vždy důležitou úlohu v životě člověka. Některé národy věřily, že psí vytí zahání zlé duchy a démony a často proto s pánem pohřbívali i jeho mazlíka. Pro jiné národy byl ale pes zvíře nečisté. Odtud možná pocházejí pozdější pověsti o psech jako pekelných obludách.

DĚS MĚL MNOHO JMEN
Tyto pověsti byly rozšířeny zejména v Irsku a v Anglii , i když pod jinými názvy. Ve východní Anglii se můžeme setkat s černou stvůrou, ve Stattfordshiru je to Měkká tlama, ve Walesu Gwylgi -pes temnot, v Yorkshiru Pruhovaný host, v Lancashiru se objevuje Skriker, skákající pes. Ve Skotsku zase řádí Velký černý pes. Společným znakem těchto bestií bývá, jak si jistě všichni pamatujeme ze slavné knihy Sira Arthura Conana Doyla, nadprůměrná velikost zvířete, jeho často obrovská síla, svítící oči a plamen šlehající z tlamy. Pekelný pes je tu jasně oddělen od vlka či dokonce od vlkodlaka.

VYSVĚTLENÍ NEEXISTUJE
Podobná děsivá zjevení se objevují údajně ve všech koutech světa. Obří černí psi, jejichž oči svítí rudou září, běží, jakoby se jejich těla nedotýkala země a provází je pach spálené síry, Jejich žhavé drápy zanechávají stopy na všem, čeho se dotknou. Jsou všichni svědkové oběťmi halucinací? Ve farní kronice městečka Bugay najdeme koncem 16. století zápis o podobné tragické události. Zde napadlo příšerné pekelné psisko šokované shromáždění věřících, zabil dvě osoby a třetí těžce popálil! Brzy nato znovu zaútočil v blízkém Blythurském kostele a jak zmizel chrámovými dveřmi, zanechal na nich nápadně zuhelnatělé rýhy, tedy stopy svých žhavých drápů. Toto znamení je dodnes na kostelních dveřích patrné. Co se onu srpnovou neděli odehrálo? Zaútočilo na věřící nějaké neznámé zvíře, nebo šlo o masovou halucinaci, která vyvrcholila zabitím dvou lidí? Dodnes se definitivní vysvětlení najít nepodařilo. Zajímavé je, že podobná děsivá zjevení se objevují ve všech koutech světa.

Mohlo by vás ještě zajímat:  MÁTE DOMA DUCHA? První pomoc, když vám bere energii

JSOU TO DUCHOVÉ RITUÁLNÍCH ZVÍŘECÍCH OBĚTÍ?
Kryptozoolog Shukem upozorňuje na fakt, že se lidé s těmito přízračnými psy setkávají na ponurých místech, jako jsou hřbitovy, na křižovatkách opuštěných cest, poblíž starých zřícenin, pravěkých mohyl nebo na místech, která jsou nějak prokletá. Tomu by také odpovídal fakt, že archeologové často nacházejí na mnoha nalezištích rituální hroby psů. Pes jako symbolická oběť se také mnohdy objevuje v základech opevnění či obytných staveb. Byl také dobrým hlídačem ukrytých pokladů, jak čteme v mnoha pověstech. Nejznámějším z nich je bezesporu trojhlavý pes Kerberos, hlídající vchod do podsvětní říše mrtvých.

Někdy na tato pekelná zjevení můžeme narazit i blízkosti megalitických staveb. Další autoři soudí, že může jít o ducha brutálně zabitého zvířete. Podle současných výzkumů mohou být tato a jim podobná strašidla duchovními bytostmi, které střeží průchod mezi říší duchů a naším světem. Tomu by nasvědčovala i skutečnost, že tato zjevení vídáme hlavně v místech takzvaných Ley-lines, což jsou dráhy, o nich se soudí, že jimi proudí zemská energie.

V případě pekelného psa se tedy jedná o nějaký nám neznámý jev, pro který dosud nemáme vysvětlení.

Text: Magdalena Zachardová, http://zahadymagdalena.xf.cz/, foto: Shutterstock