Skutečně lidé vidí před smrtí celý život?

ARCHIV / KURIOZITY / 31. 5. 2023

Vědci v USA zjistili, zda opravdu člověku před smrtí proběhne před očima celý život. Obecně se má za to, že při zástavě srdce se mozek stává neaktivním a nevykazuje známky života, což je zodpovědné za naše vědomí.

Nejnovější výzkumy na zvířatech však toto tvrzení popírají. Během srdeční a dechové zástavy vykazují dramatický nárůst funkční mozkové aktivity. Vědci našli novou interpretaci rozšířeného názoru, že člověku před smrtí proběhne ve vědomí celý život. Výsledky byly zveřejněny v lékařském časopise NEUROSCIENCE. Zjistil se nárůst hyperaktivity mozkových vln gama v posledních minutách života. Ta byla dříve zjištěna pouze u hlodavců, uvádí vědci.

Jelikož mozková aktivita během zástavy srdce je stále nedostatečně prozkoumanou oblastí, věda neví, zda lidé mají během umírání latentní vědomí. Nicméně 10 až 20 % lidí, kteří přežili zástavu srdce, uvádí živé zážitky blízké smrti a vypovídají o tom, jestli ji před očima proběhl celý život. Bylo zjištěno, že pacienti trpící nevyléčitelnými chorobami, stejně jako zvířata při náhlé srdeční zástavě nebo akutním dušení, měli vysokou úroveň gama aktivity v mozku.

Vědci prováděli experiment na oddělení neurointenzivní péče v nemocnici Michiganské univerzity. Analyzovali nervovou aktivitu v mozku čtyř umírajících pacientů před a po zastavení umělého podpůrného dýchání (ventilátoru). Uvádí se, že tito lidé zemřeli v důsledku srdeční zástavy a masivního krvácení do mozku, přičemž byli posledních 24 hodin života v kómatu bez známek vlastního chování nebo jakéhokoli zjevného vědomí. Všem čtyřem byla z dobrých důvodů ukončena umělá podpora života.

Studie zjistila, že po vypnutí ventilátoru došlo k výraznému nárůstu aktivity gama neuronů – „výraznému zvýšení oscilací v zadní části mozku”. Stejné procesy lze pozorovat u jedinců během umírání. Experiment sice neposkytuje úplný obraz o tom, zda člověk vidí celý život a co cítí, ale poskytuje základ pro další výzkum skrytého vědomí při zástavě srdce.

autor: – skm –
foto: Pixabay


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit