Rohy – důkaz cizoložství nebo svatosti?

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 11. 4. 2022

V dávných dobách se zvířecí rohy často stávaly předmětem mystickým kultů. A není to náhoda. Rohy a parohy jsou dodatečným zdrojem krvetvorby, takže čím větší rohy, tím větší a silnější zvíře je jejich nositel. Všeobecně se věřilo, že tento dodatek obsahuje i velkou zázračnou moc na zvýšení potence.

 

V mnoha státech byly rozdrcené rohy používány k výrobě léčivých prášků a různých amuletů, které chrání před jedy, zvyšují plodnost a přinášejí vítězství v bitvách. Dutý roh se používal jako pohár při slavnostech či trubka, jejíž táhly zvuk se šířil do vzdáleného okolí.

Rohatí rytíři a bohové

V době rozkvětu rytířství byly přilby vždy zdobeny rohy. Dále též patřily mezi neměnný atribut magických rituálů a sloužily jako ozdoba pokrývek hlavy pohanských kněží.

Na starověkých čínských vázách jsou obrazy humanoidních tvorů s velkými hlavami a výrůstky, které jsou velmi podobné rohům. Podle odborníků byly tyto vázy vyrobeny 7 000–8 000 let před naším letopočtem nebo ještě dříve.

Podobné obrázky se nacházejí také na japonských figurkách dogu. Některé starověké čínské mýty vyprávějí o rohatých božstvech, kteří byli Syny nebes. Jeden z takových paroháčů jménem Fuxi je legendárním praotcem lidstva. Na vázách jej zdobí také něco jako andělská křídla, což některým badatelům umožnilo mluvit o mimozemském či nadpozemském původu rohatých tvorů z Číny.

Fuxi lidi mnohému naučil

Právě tento legendární Fuxi učil lidi zemědělství, rybaření, počátky hieroglyfického písma a astronomii. První kompas byl též vytvořen v Číně.

Koneckonců existují důkazy, že v dávných dobách mělo mnoho slavných Číňanů na hlavě rohy, což nám umožňuje dospět k závěru, že se možná rohatý kmen smísil s domorodým obyvatelstvem. Mýtická rohatá stvoření mohla s domorodci komunikovat, takže i po staletích se děti rodily s příznaky dlouhotrvajícího incestu.

Podle jiné verze jsou rohatí tvorové pozůstatky předpotopního lidu, který kdysi žil na potopeném kontinentu Mu jako Atlantida. Tak či onak, zástupci starověkého kmene nebo mimozemské civilizace zřejmě nezmizeli beze stopy, zanechali ji pravděpodobně v potomcích.

Byl Mojžíš rohatý?

Ke zbožštění rohatých došlo i v Evropě. Připomeňme řeckého boha Pana nebo nebo krétského Minotaura, který žil ve slavném Labyrintu. Stopy rohatých lidí lze nalézt dokonce i v Bibli. Není náhodou, že Michelangelo ztvárnil Mojžíše s rohy na hlavě? A co víc, nebyl sám. Bylo to znamení svatosti nebo důkaz, že Mojžíš je Bohem pomazaný a schopný činit zázraky?

Zmínka o Mojžíšově rozích, jež měl mít po návratu z hory Sinaj, vznikla ze špatně pochopeného překladu hebrejského textu.

Rohy kdysi a dnes

V roce 1996 při vykopávkách na předměstí starověké Thrákie objevili francouzští antropologové lidskou lebku s rohy umístěnými nad boltci. Francouze to nezajímalo náhodou. Existují všechny možné důvody se domnívat, že v Galii byla taková anomálie téměř normou.

Podle antropologů patřila lebka muži, který žil v 5.–6. století našeho letopočtu. Dříve byl již podobný nález učiněn v roce 1924 slavným archeologem Heinrichem Schliemannem (1822-1890), jenž objevil legendární Tróju.

Avšak i dnes se objevují zprávy o náhle vyrostlých rozích. V Číně se objevily stařenky, kterým na čele vyrostl roh. Jde však o malformaci v podobě kožního nádoru.

Budeme mít rohy?

Samozřejmě je docela možné, že ve všech těchto případech mluvíme o atavistické mutaci. Koneckonců, existuje mnoho příkladů různých odchylek od genetické normy: další prsty, prodloužené ocasní kosti v podobě malých ocásků, zvýšená chlupatost apod.

Mezi takové deformity mohou patřit i rohy. Nebo snad někdo měl dokonce i kopyta? Či už nejde o mutaci, ale indikátor něčeho, co nás čeká v budoucnu?

Mít parohy?

Rčení vzniklo v době, kdy jeden francouzský král, jakmile dostal zálusk na manželku některého ze svých šlechticů, povolil mu lovit v královských lesích. Dobu, kdy byl manžel mimo své sídlo, král náležitě využil. Když se šťastný lovec vrátil z lovu, přinesl si zpravidla parohy uloveného jelena. Všichni však věděli, co to znamená.

 

autor: – skm –
foto: commons.wikimedia.org
pixabay.com (fotshot)


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit