Merlin nebyl hodný čaroděj z pohádky

ARCHIV / Magie / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 17. 12. 2021

V Bristolské knihovně byly náhodně objeveny fragmenty rukopisu ze 13. století. Jeho hlavní postavou je Merlin, slavný čaroděj z cyklu legend o králi Artušovi, ale úplně jinak, než jak ho známe z pohádek a filmů.

Skupina učenců přeložila ze staré francouzštiny do moderní angličtiny esej, známou jako ,,The Bristol Merlin“. Středověký rukopis je součástí skupiny textů nazývaných Vulgata cyklus nebo také Lancelot-Graal cyklus.

V roce 2019 objevil knihovník Univerzity v Bristolu kousky pergamenu, vložené do svazku francouzské filozofie z 15. století. Analýza rukopisu ukázala, že anonymní autoři (pravděpodobně učitel a student) ze severní nebo severovýchodní Francie napsali text v letech 1250 až 1275. To znamená, že byl převeden na pergamen krátce poté, co byl poprvé sestaven Vulgata cyklus, mezi lety 1220 a 1225.

Díky spektroskopické metodě byly znovu dotvořeny vymazané části rukopisu.

 

„Středověké legendy o králi Artušovi byly tak trochu jako svět Marvel v tom, že byly souvislým fiktivním světem, který měl pravidla a soubor známých postav, jež se objevovaly a vzájemně ovlivňovaly v několika různých příbězích,“ říká Laura Chuhan Campbellová, badatelka, zaměřená na středověkou lingvistiku na univerzitě v Durhamu . „Tento úryvek je ze svazku II., a vypráví, jak se Merlin stal Artušovým rádcem v době Artušových bouřlivých raných let jako krále.“

Artuš – vládce Camelotu

Nejstarší zmínka o Artušovi pochází z doby kolem roku 600 n. l. Přesnějšímu datování odpovídá historická kronika, která pochází z Walesu, sepsaná v roce 829 nebo 830. Latinsky napsaná Historia Britonum (,,Historie Britů“), připisovaná velšskému mnichovi jménem Nennius, nazývá Arthura dux bellorum – vojevůdce Brythonských králů, poražených ve 12 bitvách proti spojencům Sasů a Piktů.

V pozdějších legendách, pocházejících z 12. století, byly do příběhu přidány nové prvky. Například Merlinovo mentorování nad Artušem. Anglický spisovatel Sir Thomas Malory sestavil v 15. století jednu z nejslavnějších sbírek o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu.

Čaroděj a prorok Merlin

Největší změnou v nově objeveném textu prošel příběh Merlina. Pozoruhodný je mírně utlumený intimní vztah mezi ním a čarodějnicí Vivian, která také vystupuje pod jinými jmény:

  • Vivien
  • Nivien
  • Nineva
  • Paní jezera

Ve většině slavnějších verzí kouzlí Vivian tak, že na jejích intimních místech jsou napsána tři jména, která brání Merlinovi s ní souložit. V některých rukopisech existují méně známé verze. Například to, že tato jména jsou napsána na prstenu. V ,,The Bristol Merlin“ je nejen zcela odstraněna zmínka o Vivianině rozkroku, ale není ani náznak, že by s ní Merlin měl styk.

Merlinův obraz se v průběhu staletí dramaticky měnil. V modernějších verzích artušovských legend je královým moudrým rádcem. Nicméně, v prvních variantách příběhu byl Merlin morálně pochybný kouzelník a věštec, stejně jako odporný, strašidelný malý skřet, jehož otcem byl sám ďábel.

Smysl vyprávění o svatém Grálu nám stále uniká. Možná to nebylo nic jiného než fantazijní blouznění, ve kterém se prolínaly prvky dávných keltských příběhů, dvorské erotiky a nastupujícího křesťanství.

autor: – skm –
foto: pixabay.com (barskefranck,Willgard,pendleburyannette)


Štítky: , , , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit