Kamenní spáči z Balkánu

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 24. 9. 2021

Tajemné náhrobky, často nazývané ,,Kamenní spáči“ (Stečak), patří mezi nejstarší svědky dějin Bosny a Hercegoviny, a jsou považovány za legendární symbol regionu.

Tyto náhrobky se pravděpodobně objevily ve druhé polovině 12. století, přičemž první fáze jejich výskytu trvala do 13. století. Období nejintenzivnější výroby a výzdoby je zaznamenáno ve 14. až 15. století. A ve století 16. jejich používání úplně skončilo. Na 3 300 různých místech je 70 000 středověkých monolitů, z toho se asi 60 000 nachází v Bosně a Hercegovině, 4 400 v Chorvatsku, 3 500 v Černé Hoře a 4 100 v Srbsku.

 

Může za ně sekta?

Díky historickým záznamům víme, že nejstarší zmínka o nich pochází z roku 1530 a vychází ze záznamů diplomata z 16. století Benedikta Kuripečiče (1490 – 1531), který cestoval do Konstantinopole. Později Sir Arthur John Evans (1851 – 1941), anglický archeolog a průkopník ve studiu egejské civilizace v době bronzové, popsal některé tyto památky při svých cestách po Bosně a Hercegovině v roce 1875. Evans, který je nazýval ,,tajemnými náhrobky“, přišel s myšlenkou, že patří ke středověkým kacířům Bogomilů a jejich tradicím na Balkáně.

Bogomilové byla kacířská sekta, rozšířená z Řecka po slovanských zemích. Byli pojmenováni buď podle popa Bogomila, nebo díky častému vzývání boha (,,bog miluj“). Vyznávali rovnost všech lidí, a boj dobra a zla, chcete-li světla a tmy. Vše pozemské, jako například stát, panovník, šlechta, církevní instituce, je dílem ďábla. Bogomilové zakazovali svátosti a uctívání svatých. Silně ovlivnili i francouzská a italská kacířská hnutí.

 

Zdobené náhrobky

Tyto kamenné desky z břidlice někdy váží až 3 tuny, a jsou v průměru dva metry dlouhé a jeden metr široké. Výškou se pohybují mezi 30 a 50 centimetry, zatímco sarkofágy a hrobky jsou vysoké asi 1,5 metru. Výška pilířů dosahuje od dvou do tří metrů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhady všedního dne. Kde se vzal kapesník?

Kamenní spáči, ozdobení basreliéfy, se nacházejí v nejrůznějších pozicích. Mnoho z nich jsou horizontální monolity, obvykle ve formě truhel, zatímco jiné jsou sarkofágy se sedlovou střechou. Další jsou jako jednoduché desky nebo svislého památníku, či sloupy s občasným masivním křížem nebo jiným tvarem.

Najdeme na nich vyobrazená všelijaká zvířata, spirály, květinové motivy, kříže, lilie, taneční scény, výjevy lovu a boje, hrozny a starodávné symboly včetně hvězd, půlměsíců a slunce.

Až do relativně nedávné doby nikdo tyto zajímavé památky a jejich reliéfy vážně nestudoval. Týkají se středověku a nepochybně vznikly dříve, než došlo k dobytí jižních Slovanů Turky v 15. století. A tak na nich zdánlivě není nic zvláštního. Přesto jejich výzdoba jakoby svědčila o podivném zdroji inspirace pro ty, kteří tyto obrovské bílé kameny ozdobili obrazy ptáků, připomínajících
posvátného ptáka Ibise, ale i fantastická zvířata a hvězdnou oblohu.

autor: -skm-
foto: wikipedia.org


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit