Jak to bylo doopravdy?

ARCHIV / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 8. 12. 2021

Někdy nás umí historie celkem překvapit. Slavný tanec, či věta, objev. Například ne všichni průkopníci jimi opravdu byli. Mnozí se nestali slavnými pro své zásluhy, ale pouze se ukázalo, že jsou populárnější, než jejich předchůdci. Dnes se podíváme na šest známých osobností, které se proslavily díky cizím zásluhám.

Pythagorova věta není od Pythagora

Pythagoras ze Samu (570 – 510 př. n. l.) byl řecký matematik, který učinil mnoho matematických objevů. Asi všichni známe jeho slavnou větu. Málo kdo však ví, že ve skutečnosti nepochází od něj, byť po Pythagorovi nese jeho jméno.

Archeologové našli hliněnou tabulku s matematickými vzorci, které tvoří základ slavné věty. Vytvořili ji Babyloňané, žijící tisíc let před narozením Pythagora.

 

Moonwalk Michaela Jacksona

V roce 1983 převedl slavný Michael Jackson (1958 – 2009) při jedné ze svých hitových písni, slavný měsíční krok ,,moonwalk“. Od té chvíle je s tímto umělcem spojen.

Tuto taneční kreaci však používali i jiní tanečníci, byť od té doby uplynulo mnoho let. Kupříkladu Cab Calloway, jazzový hudebník už ve 30. letech 20. století předvedl tyto slavné pohyby nohou.

Jak je to s tou žárovkou?

První žárovku vytvořil v roce 1802 chemik a experimentátor Humphry Davy (1778 – 1829). Byl to právě on, kdo objevil způsob, jak propojit uhlíkové elektrody a galvanické články.

Ale Thomas Alva Edison (1847 – 1931), jehož jméno je se žárovkou navždy spojeno, byl nepochybně velký vynálezce, ovšem i jiných věcí. Jednoduše jen upravil to, co již bylo objeveno, tedy žárovku zefektivnil a zhospodárnil. Bohužel ji nevymyslel.

Placka nebo koule

Mnoho lidí stále věří, že Christopher Columbus (1451 – 1506) během svých cest objevil správný tvar Země (tedy, že není plochá). Ve skutečnosti v roce 1490 prostě začal cestovat, aniž by sledoval konkrétní cíle.

Tehdy už lidé věděli, že Země má tvar ,,koule“. Tento objev učinil už Aristoteles (384 – 322 př. n. l.) a další vědci již ve starověku. Je pravdou, že mnozí byli za tyto hypotézy zesměšňováni.

Císař Caesar

V Římě byl Caesar respektován všemi. Jeho jméno se stalo předlohou pro slovo císař, kaiser, car. Účastnil se válek, byl vojevůdcem i politikem. Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n. l.) je mnohými považován za císaře, ale ve skutečnosti tento titul nikdy neobdržel.

Být nebo nebýt

Ne každý ví o tom, že slavný William Shakespeare (1564 – 1616) na svém nejslavnějším díle nepracoval sám. Ve skutečnosti je Hamlet hrdinou jedné ze skandinávských legend.

Tragický příběh kdysi sepsal Saxon Grammaticus (1160 – 1220). Pravda, ve Williamové případě hlavní hrdina na konci umírá, ale myšlenky Saxona byly pozitivnější. Obecně jsou oba popisované příběhy velmi podobné a nemůže jít obyčejnou náhodu.

 

Ukazuje se, že vše není tak jednoduché, jak se občas na první pohled zdá. Někdy si myslíme, že je člověk génius, ale přitom jen využil svých předků. Důvěřuj, ale prověřuj.

 

 

autor: – skm –
foto: pixabay.com (qimono,geralt,Arcaion,Morgan4uall)


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit