Chrám v Panenském Týnci: Pozitivní místo, kde odpočívá Anežka Přemyslovna?

ČESKÉ ZÁHADY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 5. 8. 2015

Nedostavěný kostel v Panenském Týnci na Lounsku působí na návštěvníky  doslova jako balzám. V jeho vnitřním prostoru totiž dokážete načerpat pozitivní energii, ale může pomoci i s některými chorobami. Navíc zde mají ležet ostatky svaté Anežky…

Ržání koní přerušuje cinkání mečů, narážejících o sebe. Množství rytířů se utkává v bitvě, která má rozhodnout o titulu říšskoněmeckého císaře. Jeden z nich je však odvážnější než jiní. Ve své době slavný válečník Plichta ze Žerotína několikrát rozrazí řady nepřátel, z nichž mnohé v bitvě u bavorského Mühldorfu připraví i o život.

Dílo rodu Žerotínů

Nakonec však sám Plichta nalezne smrt mezi rakouskými rytíři a uherskými kumány. Než však český rytíř a šlechtic 28. září 1322 vydechl naposledy, ještě se stihl proslavit jako turnajový jezdec, který neměl ve své době konkurenci. Zazářil však i na poli válečném, ve službách krále Jana Lucemburského, Jindřicha VII. a Eduarda II. Plantageneta.
Jenže pro naše putování po duchovních místech je důležitějším faktem, že to byl zřejmě právě Plichta ze Žerotína, který navázal na stavitelské úsilí svého otce Habarta ze Žerotína. Zatímco starší z obou šlechticů nechal kolem roku 1280 postavit v Panenském Týnci ženský klášter, Plichta vedle něj asi přikázal počátkem 14. století zbudovat nádherný gotický chrám. Mohl si to dovolit – kromě výnosů z panství získal nemalé prostředky i díky výhrám v dobře placených rytířských kláních.

Záhada nedokončeného svatostánku

Proč nebyl zdejší nádherný kostel Panny Marie nikdy dostavěn, se můžeme pouze dohadovat. Snad po Plichtově smrti došly jeho potomkům peníze, nebo neměli dostatek vůle k  dokončení drahé stavby. Dobové prameny totiž o chrámu téměř nic neprozrazují. Každopádně stavitelé, kteří podle názoru odborníků mohli patřit k huti Petra Parléře, nevybrali zdejší místo náhodně.
Podle psychotroniků působí totiž uvnitř nedostavěné chrámové lodi silná pozitivní energie. Panenský svatostánek má totiž stát na dvou energetických zónách ve tvaru kříže, díky čemuž se jejich pozitivní vliv zón násobí. Gotičtí stavitelé se totiž zabývali nejenom zemskými energiemi, ale také posvátnými liniemi. Tedy okolnostmi, které současní budovatelé kancelářských budov zcela opomíjejí!

Mohlo by vás ještě zajímat:  Terapie několika doteků

Pomáhá na únavu i depresi?

Proti jakým nemocem má zdejší léčivá zóna, jejíž nejsilnější místo najdete v zadní části nedokončeného svatostánku, pomáhat? Pobyt v ní má odstraňovat deprese, únavu, negativní myšlenky i stavy úzkosti. Zato vás nabije energií, optimismem a dobrou náladou. Kromě toho se má hned vedle nacházet další – meditační bod, vhodný pro rozjímání. Stejně se zde má v chrámu dařit rehabilitaci osob po mozkové mrtvici, obrně, nebo dalších úrazech hlavy a nervové soustavy. Klidně si zde na chvíli posaďte a oddychněte si. K orientaci v léčivých energiích vám pomůže přehledný plánek u vchodu do kostela.

Oblíbená destinace svatebčanů i filmařů

Že na skvělé pověsti chrámu něco je, se můžete přesvědčit přímo na místě, ležící mezi Louny a Žatcem. Do nedostavěného chrámu přijíždí každý rok tisíce návštěvníků, aby si zde zlepšili náladu a načerpali energii. Stejně oblíbený je chrám, mající nepopiratelný genius loci, i pro svatebčany a filmaře. Natáčel se zde například film Kytice.
Jaký je důvod blahodárného působení této lokality? Kromě záměrně vybrané polohy za tím může stát i záhada, která s tímto místem souvisí. Podle pověsti má totiž Habart zdejší klášter nechat postavit na počest svaté Anežky Přemyslovny, která měla jeho neplodné ženě zázračně pomoci k početí potomků. Její řád klarisek zde poté dlouhé roky působil…

Leží zde svatá Anežka?

Klášter byl totiž dostavěn zhruba dva roky před Anežčinou smrtí, a ta ho možná nejenom navštívila, ale je zde také pochována. Během husitských válek v 15. století se totiž její ostatky záhadně ztrácejí z kaple Panny Marie v Anežském klášteře. Protože se během této neklidné doby uchýlili klarisky z Prahy právě do kláštera v Panenském Týnci, nemohli s sebou vzít i tělo této významné ženy?!

Mohlo by vás ještě zajímat:  Bludičky z jižních Čech: UFO, nebo duše mrtvých?

Záhady zdejšího podzemí

K záhadě Anežčiných ostatků se před několika lety vyjádřil i bývalý starosta Panenského Týnce Václav Švajcr: „Říká se, že když Josef II. zrušil kláštery, tak že tu byla velká obrazárna a hodně historických knih. Já si myslím, že tu máme ukrytý ‚poklad‘. Říká se, že z kláštera byla do hradu Žerotínů podzemní chodba. Já si nemyslím, že je to pravda, protože je tu velké převýšení a dole potok, ale určitě tu byla úniková chodba. Tu je třeba najít, tam by mohly nějaké knihy být a v nich třeba i zmínky, kde ostatky svaté Anežky jsou.“
Může zde tedy být ukryt klášterní poklad, nebo cosi souvisejícího se známou světicí? Snad tu leží ostatky vzdělané Anežky, která byla za svého života proslulá svou pomocí mnoha lidem a svými diplomatickými schopnostmi, kterými zažehnala mnohé války. Možná i přítomnost jejího těla ovlivňuje blahodárné pocity mnoha lidí uprostřed starého chrámu…

Autor: Petr Koutský
Fotografie: shutterstock


Štítky: , , , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit