Tip na výlet: Léčivé prameny ve Středočeském kraji

ARCHIV / BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 3. 11. 2021

Víte, že ve Středočeském kraji najdeme léčivé prameny? Nedaleko Uhlířských Janovic se nachází nenápadná obec Sudějov. Okolní oblast údajně sloužila jako útočiště pro obyvatele okolních vesnic během třicetileté války. Kdysi to bývalo hojně navštěvované poutní místo, jelikož už v 17. století byla rozpoznána zázračná moc zdejšího pramene.

Kostel – Sudějov

V tehdejší době byla voda z pramene využívána na křest dětí. Věřilo se, že bude mít příznivý účinek na zdraví a pomáhá s léčbou očních chorob. Místní u pramene vybudovali dřevěnou kapli, která však byla v roce 1774 nahrazena jednolodním kostelem. O výstavbu se zasloužil Karel Jáchym Breda, jehož erb najdeme nad portálem. Později byly ke kostelu přistavěny trojkřídlé ambity a také opět kaple.

Pramen – Sudějov

Poutníci na toto místo přicházeli uctívat renesanční milostný obraz svaté Anny s Pannou Marií. Hlavní pouť se konala vždy v neděli po svátku svaté Anny, tedy po 26. srpnu. Davy lidí sem přicházely z celých Čech a dokonce až z Uherska. Místo osiřelo během napoleonských válek. Ambity byly zbourány, jelikož se nedostávalo peněz na jejich opravu. V 90. letech minulého století byl kostel několikrát vykraden, a tak je jen dobře, že se na toto místo dnes postupně vrací život.

Pro vodu ze zázračného pramene si jezdí mnoho lidí. Píše se, že pramen je mírně radioaktivní a má příznivý vliv na oční a dýchací choroby. Voda je chuťově velmi dobrá. Při návštěvě tohoto místa člověka doslova pohltí podmanivá mystická atmosféra. Uctívání vody a pramenů má pradávnou tradici a souvisí s ženským kultem Matky Země. Během staletí se prolnula s úctou k Panně Marii a dalším světicím, jako je například právě svatá Anna.

Obec Roztěž

Kostel – Roztěž

Jen několik kilometrů od Sudějova najdeme obec Roztěž, která je dalším posvátným místem, spojeným pro změnu se zjevením Panny Marie s Ježíškem v náručí. Podle pověsti si zde jeden slepý mládenec omyl oči a najednou v koruně olšového, podle jiných svědectví hlohového keře zjevila Panna Marie s Ježíškem.

Tato pověst se velmi rychle rozšířila. Následně k místní studánce začali proudit zástupy věřících, aby se tam pomodlily. Nemocní lidé si vymývali vodou z pramene oči a někteří se uzdravili. Časem byla již olše ve špatném stavu, neboť z ní poutníci ulamovali větvičky s listy jako lék proti bolestem zubů. Z milodarů návštěvníků byla nad studánkou vystavěna dřevěná kaplička, do níž byl přenesen obraz Bohorodičky, který doposud visel na stromě. Kaple byla v roce 1819 nahrazena empírovou kruhovou stavbou. Ve dnech mariánských svátků a Nejsvětější Trojice se zde pořádaly poutě.

V roce 1825 byly dokonce poblíž pramene postaveny lázně, ale po roce 1945 byly opuštěny. Na tomto dnes již téměř zapomenutém místě pobývali takoví velikáni jako K. H. Borovský, Jaroslav Vrchlický nebo J. K. Tyl. Nedaleko poutního kostelíku stojí mohutná lípa, pod kterou najdeme kamenný oltář, jež kdysi sloužil při poutních mších. Roztěž je dnes sice opuštěná, avšak stále se jedná o velmi silné místo s pozitivní energií, které přímo vybízí k zastavení a meditaci. Vydáte se na výlet a ochutnáte léčivé prameny?

 

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit