Pověsti a legendy ze Sušice a okolí

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 11. 1. 2023

Město Sušice se nachází na řece Otavě v okrese Klatovy v Plzeňském kraji, přibližně 25 kilometrů jihovýchodně od Klatov.

Dominantou tohoto města je kaple svatého Anděla Strážce, nazývaná též lidové Andělíček, vypínající se nad Sušicí ve výšce 551 metrů nad mořem. Postavena byla roku 1683 na památku obětem moru, které zde byly pohřbívány. Naskytne se vám odtud nádherný výhled nejen na město, ale i do celého okolí. Ze Sušice ke kapli vede i křížová cesta.

Původ jména kaple

Nejznámější z legend o založení Andělíčka vypráví o dítěti, jež na vrcholu kopce šláplo na jedovatého hada. Ten se mu ovinul kolem nohy a syčel. Vzápětí však hrůzou ochromené dítě po své pravici spatřilo Anděla Strážného, který se k němu sklonil, a poté zmizel. Spolu s ním se ztratil i had, aniž by dítěti ublížil. Doma dítko vyprávělo svůj nevšední zážitek rodičům. Ti pak z vděčnosti spolu s jinými zbožnými obyvateli nechali na vrcholu kopce vybudovat kapli.

Ještě jeden ze sušických příběhů se v minulosti vázal i k dalšímu andělovi, konkrétně k archandělu Michaelovi, jenž měl svůj příbytek v drobné barokní kapličce v Palackého ulici. Stavbička z 18. století je dnes zakomponovaná do ohradní zdi sušické nemocnice. Dříve ji zdobilo půvabné lidové dítko, zobrazující archanděla Michaela se zkroceným ďáblem. Předci dnešních Sušičanů pevně věřili, že pokud vhodí do kaple drobný peníz, zbaví se své nemoci. Před několika lety si však lidový obrázek odnesl neznámý zloděj.

Pramen Vodolenka

Nedaleko Sušice se nachází kopec s tajuplným názve Svatobor. Tyčí se ve výšce 485 metrů nad mořem a patří mezi nejvyšší vrcholy Svatoborské vrchoviny. Na Svatoboru můžeme najít léčivý pramen s názvem Vodolenka. Jméno tento pramen získal údajně po pohanské kněžce Vodolence, dceři zakladatele města Klatovy, jež měla být pohřbena v blízkosti Svatoboru. Až do dnešních dnů se zde, zejména během bouřlivých nocí, zjevuje její duch.

Vodolenka datum své smrti měla předpovědět. Na základě věštby byla pochována na místě, kde zastaví pohřební vůz tažený strakatými volky. Stalo se tak na svazích Svatoboru a pověst praví, že se na místě Vodolenčina hrobu, nedaleko kaple, která zde stojí od roku 1748, brzy objevil onen pramen zázračné vody, jenž se pomalu přibližuje ke kapli. Až prý tento pramen vytryskne přímo pod oltářem, nastane konec světa.

Jeskyně vedoucí k pokladu

Někde ve svazích Svatoboru je také mezi dvěma růžovými keři ukryt vstup do tajemné jeskyně, která vede do veliké síně, rozdělené vysokými, krásně zdobenými sloupy. Tam je podle pověsti ukryt obrovský svatoborský poklad, z něhož by mohla být Sušice třikrát postavena znovu, a to ve vší své kráse.

Vchod do jeskyně kdysi prý náhodou objevil stařec z Dolejšího předměstí, ale protože podlahu pokrývala voda a on si svítil pouze sirkami, rozhodl se, že se do jeskyně vrátí v létě, až voda opadne. Nikomu o svém nálezu neřekl. Avšak během zimy těžce onemocněl a na smrtelné posteli údajně předal tajemství svým přátelům. Nemohl jim však již vchod do jeskyně ukázat a bez jeho pomoci nikdy už tajnou chodbu nenašli.

 

autor: Petr Matura
foto: commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , ,

Mohlo by se vám líbit