Nephilim – máme v sobě gen starodávných bohů?

ARCHIV / SVĚTOVÉ ZÁHADY / UFO A MIMOZEMŠŤANÉ / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 13. 8. 2021

Mýtické postavy, obři, andělé, bohové či něčí výmysl? O identitě Nephilim diskutují i vědci. Pokud se zajímáte o záhady a skutečný původ lidstva, tento pojem vás jistě neminul. Slyšíte-li ho poprvé, nevadí. Podíváme se do minulosti na pradávné božstvo a vznik lidské rasy.

,,Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali hrůzní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.“ 

První kniha Mojžíšova – Genesis.

První rasa

Tento výraz pochází z hebrejštiny. Někdy bývá přímo přeložen jako obři, nebo je chápán jako „padlý“ od hebrejského slova naphat (padnout). Snad ve všech kulturách na světě se vypráví příběhy o gigantech, kteří dříve žili mezi námi a disponovali nadměrnou silou. Jejich výška dosahovala tři tisíce ellů, což je více než 3 000 metrů. Někteří badatelé zastávají názor, že Nephilim byla rasa obrů, která žila na Zemi ještě před stvořením člověka. Měli se však vzbouřit proti tehdejším Bohům. Dnes bychom pod Bohy pravděpodobně nalezli civilizaci, která ovlivňovala, a možná stále ovlivňuje, život na Zemi.

Právě Nephilimové mohli být zodpovědní za vznik lidstva, jak ho známe dnes. Využili opice jako genetický nosič pro jejich vlastní geny. Vznikl tak člověk, který má víceméně fyzickou podobu opice, ale inteligenci a vyvinutý mozek po svých stvořitelích – Nephilimech.

Božská zkáza

Monstrózní Nephilim trpí neukojitelným hladem. Až sní všechno jídlo lidstva, začnou pojídat samotné muže. Někteří z těchto padlých andělů učí ženy různým „kouzlům“ – jak používat kořeny a rostliny pro čarodějnictví, jak vyrábět šperky a také jak si vyrobit prášek pro zkrášlení očních víček. Muže učí hutnictví a výrobě všelijakých zbraní.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Proč se báli příchodu prvního tisíciletí?

„A povstalo mnoho bezbožnosti a [lidstvo] se dopustilo smilstva, byli svedeni na scestí a zkažení na všech svých cestách… A jak lidé zahynuli, plakali a jejich křik stoupal do nebe,“ říká kniha Henochova.

Teprve poté zasáhne Bůh. Přikáže andělům varovat Noeho před nadcházející potopou, která měla uzdravit zemi, neboť ji andělé zkazili. Dále jim káže, aby zničili všechny duše a děti strážců, jelikož ublížili lidstvu. Všechno zlé z povrchu zemského musí zmizet a zlé dílo musí být ukončeno. Možná ale všichni nezahynuli. Na to by mohl upozorňovat citát z Písma: „Viděli jsme tam i Nephilim, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky, a stejně tak jsme připadali i my jim.“

Nálezy

O tom, že na Zemi skutečně žili obři, svědčí i některé kosterní nálezy. Věda je však odsuzuje jako podvrhy.

V roce 1960 byla v Africe v Namibii vykopána stehenní kost s kyčelním kloubem. Byla obrovská. Na výšku měřila přibližně 3,5 metru. Patří mezi jeden z nejcennějších a nejvzácnějších exemplářů, které jsou dnes k dispozici. Jasně dokazuje existenci obrů v jižní Africe před více než 40 000 lety. Pozůstatky obrovských lidí byly nalezeny i v Austrálii, kde antropologové našli veliké zuby. Na výšku měřily 67 centimetrů, na šíři 42 milimetrů. Majitel takového chrupu by byl přibližně 7,5 metru vysoký, a vážil okolo 370 kilogramů. Pomocí hydrokarbonové analýzy je věk nálezu určen na asi 9 milionů let.

Dalším důkazem o existenci této rasy je stopa nalezená v Turkmenistánu. Její stáří je odhadováno na 150 milionů let. Jedná se o otisk prstu, vedle kterého se zachovaly i jasné stopy tlap dinosaurů. To vše svědčí o jediném. Naši předkové mohli být giganti. Žili v prehistorické době a lovili obří ještěry. Takových důkazů můžeme najít po celém světě stovky.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Věřím na horoskopy i na energie, říká zpěvačka Jiřina Anna Jandová

Jsme boží?

Podle Písma Bůh zastavil padlé anděly v páření se s lidmi tak, že ti kteří tak učinili, byli uvrženi do tmy. Někteří židovští mystici tvrdí, že když Bůh ušetřil Noeho s jeho rodinou, zachoval tím i geny Nephilimů. Tento genom se tak mohl dále předávat na další potomstva a generace až do dnešních dnů. Několik věštců tvrdí, že v nejbližší době se informace uložené v lidské DNA, po našich pradávných předcích, začnou projevovat. Říkají to i lidé, kteří se pomocí channelingu napojují například na mimozemskou rasu Arkturiánů.

Jaká je tedy skutečná pravda? Možná byli obři mimozemského původu, ale byli shledáni jako nebezpeční tvorové. Proto museli být zničeni. Nebo jsou nalezené důkazy skutečný podvrh? Co když žilo pouze pár jedinců gigantických rozměrů, kteří trpěli určitou formou nemoci, například gigantismem. Můžeme jen doufat, že skutečná pravda bude někdy odhalena a na sto procent potvrzena.

 

autor: Petr Matura
foto: 123rf.com, pixabay.com (Stefan Keller)


Štítky: , , , ,

Mohlo by se vám líbit