Jak to bylo s obry? Mýty, omyly i kousek pravdy

Světové záhady / 3. 3. 2020

Lidé gigantického vzrůstu jsou hrdiny mýtů každé civilizace. Ať se projdeme po kterémkoliv kontinentu, navštívíme jakoukoliv prastarou civilizaci, vždy se setkáme v jejích mýtech a legendách s obry. Monstrózní lidé jsou známí i mezi přírodními národy, které si zprávy o nich předávaly jen ústní tradicí. Jeden ze známých badatelů 17. století, jezuita Athanasius Kircher, napsal v roce 1664 knihu Mundus Subterraneus (Podzemní svět). V ní se mimo jiné věnoval obřím bytostem. Nebyl to žádný troškař, největšímu ze svých obrů přisuzoval výšku 90 metrů. Kde se ale tato posedlost gigantickými lidmi vzala?

Obr podle A. Kirehera

Biblický obr Óg

Podívejme se tedy na nejlépe zdokumentované informace o obrech. Jednu z nich nalezneme i v nejrozšířenější knize světa, Bibli. Nemyslím konkrétně Goliáše, který byl pouze enormně vzrostlým bojovníkem, ačkoliv je popisován jako obr. V Bibli najdeme skutečný záznam o obrech, dokonce i o jejich národu: „Bášánský král Óg zůstal ze zbytku Refájců. Hle, jeho lože železné, je v Rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket a široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem.“

A tento běžný loket měl tehdy délku asi půl metru. Král Óg tedy rozhodně nebyl žádný trpaslík. Jeho lože by potom mělo na délku 4,5 metru na šířku pak dva. Když od těchto rozměrů odečteme nějakou šířku a délku, aby se králi na tomto loži leželo pohodlně, můžeme uvažovat o tom, že měřil 3 – 3,5metru. Což se už rozhodně vymyká z výšky běžných, byť velmi vysokých lidí. Byl tedy Óg opravdu pozůstatkem obřího národa?

Jenže později vyšel najevo další překvapivý akt. Z překladu této části Bible totiž vůbec nevyplývá, že by šlo o lože ze železa, jak se podle biblického textu zdá. Ve skutečnosti je tím míněno posmrtné lože, tedy jakási rakev, respektive sarkofág, a železem se myslí pyrit. A když se podíváme na to, jak velké jsou sarkofágy faraonů a obecně egyptských velmožů normálního vzrůstu, záhada se vyjasní. Autor, který psal do Bible text o Ógovi jednoduše popisoval sarkofág z Egypta a vinou zmatku při překladu se tedy v Bibli objevuje obří král. Jedna zmínka o obrech je tedy vysvětlena.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Krokodýlí čarodějové

Jak to bylo s Kyklopy?

Lebka trpasličího slona a Kyklop

Další dokonale podanou zprávou o obrech je příběh Homérovy Odyseje. Jak známo, Odysseus a jeho druhové přistanou na ostrově osídleném Kyklopy, jednookými obry. Jeden z nich, strašlivý Polyfémos, posádku zajme a postupně pojídá. Odysseovi druhové Kyklopovi vypíchnou oko a prchnou. I zde je vysvětlení prozaické. Na Sicílii se totiž v pravěku vyskytovali a posléze vymřeli trpasličí sloni. Jejich lebky byly pro Řeky, kteří se s nimi jako s živými zvířaty, anebo aspoň s jejich těly, nikdy nesetkali, lebkami obřích lidí s jedním okem. Řekové totiž místo, kde má slon chobot, považovali za oční jamku.

Řecká mytologie ale také vedle toho vypráví o boji olympských bohů proti Titánům, gigantickým lidem, kteří se s nimi pustili do války. Bohové v ní zvítězili a Titány uvrhli do Tartaru. Podobně je tomu i v jiných kulturách, kdy obvykle bozi s obřími lidmi bojují a nakonec je porazí.

Mohli se s nimi lidé opravdu setkat?

Pohyboval se tedy po naší planetě nějaký obří humanoid? Pohyboval. V roce 1935 byly nalezeny na jihu Číny v jeskyních ostatky skutečného titána který dostal vědecké jméno Gigantophithecus Blacki. Ten ovšem nepatřil mezi lidi, byl spíše příbuzný gorilám. Jeho výška 3, 5 metru byla více než impozantní. Mohl se člověk s tímto monstrem setkat? Kupodivu ano. Gigantopithecus vyhynul před 100 tisíci lety, tedy v době, kdy už se po Zemi procházel Homo erectus, předchůdce současného člověka.

Nicméně podle paleontologů by nemuselo takové setkání dopadnout nijak fatálně. Obří opice byla údajně striktním vegetariánem. Nicméně slon, hroch či nosorožec si také nelibují v masových pokrmech a setkání může skončit velmi špatně. A co inteligentní obři, obři žijící ve vyspělé civilizaci, jak je legendy popisují? Současná věda ještě neřekla poslední slovo. Nelze vyloučit, že se v historické době, tedy době, ze které již máme písemné záznamy, opravdu pohybovali obří lidé, kteří měli vyspělou civilizaci. Nicméně relevantní důkazy pro to dosud chybí.

Rekonstrukce gigantopitíéka

Ondřej Škoch

Mohlo by vás ještě zajímat:  Záhadní Piktové. Co o nich víme?

Obr. Deviant Art, archiv autora


Štítky: ,

Mohlo by se vám líbit