Nejstarší rostlina na planetě

ARCHIV / BYLINKY A LÉČITELSTVÍ / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / 9. 9. 2022

Nejstarší rostlina na planetě není pouze jedna jediná. Máme několik zástupců rostlinné říše, kteří se dožívají neuvěřitelného stáří. 

Neptunova tráva

Pravděpodobně nejstarším organismem na planetě Zemi je dle australských vědců posidonie mořská, tedy „Neptunova tráva”. Podle odborníků se tato podmořská rostlina, žijící ve Středozemním moři, může dožívat minimálně 12 000 let, častokrát i více.

Larea trojzubá

Larrea tridentata je též skutečná rekordmanka dlouhověkosti. Některé exempláře této drobné, stálezelené rostlinky údajně dosahují stáří rovněž až 12 000 let. Poměrně hojně se tato rostlina vyskytuje v pouštích, zejména v jihozápadním státě Spojených států amerických, konkrétně v Arizoně. Aby dokázala v pouštním prostředí získat alespoň minimální množství vody, její kořeny dosahují délky i 30 metrů.

Kaktus Yucca

Podobného věku, jako již zmíněné rostliny, se může dožívat i další exemplář. Yucca schidigera je někdy až 5metrová kvetoucí rostlina, která se vyskytuje na skalnatých svazích písčito-kamenité Mohavské pouště. Ta se rozkládá převážně na jihovýchodě Kalifornie ve Spojených státech amerických. Někteří zde rostoucí jedinci jsou, na základě průzkumu jejich kořenů, staré dokonce více i než 12 000 let. Kmeny jsou však naopak v podstatě nové a neustále se obnovují. Z výtažků této rostliny je možné vyrábět mýdlo. Místní obyvatelé si juky velmi vážili a hojně ji využívali i v léčitelství.

Houby václavky

Příbuzné nejstarší houby světa pak najdeme rovněž i u nás. Jedná se o václavky, které své jméno dostaly podle svatého patrona naší země, knížete Václava, protože právě koncem měsíce září, kdy si připomínáme jeho svátek, se v našich lesích vyskytují skutečně v hojném množství. Některé druhy václavek navíc mají i léčivé účinky. Z mnoha druhů rodu václavka je však pro běžného houbaře velice pravděpodobně nejznámější václavka obecná (Armillaria mellea). Můžeme ji vidět, jak v trsech vyrůstá z trouchnivějících pařezů.

Konkrétně jeden druh václavky, václavka smrková (Armillaria ostoyae), si údajně již tisíce let roste v oregonském národním lese Malheur. Vědecký výzkum zde prokázal, že jejich podhoubí žije skutečně až tisíce let. Prvotní průzkum původně ukázal, že v oblasti tohoto lesa v Oregonu pokrývá tato václavka plochu zhruba 4 000 metrů čtverečních.

Novodobý výzkum DNA václavky smrkové přinesl ještě překvapivější výsledky. Tým odborníků z ní v tomto lese odebral vzorky a v Petriho miskách je spároval. Na základě toho bylo zjištěno, že se jedná o jediného genetického jedince. Podhoubí jedné jediné václavky tak tedy pokrývá plochu větší než 10 kilometrů čtverečních.

Houba se však v podstatě rozrůstá poměrně pomalu, a to každoročně o necelý metr až maximálně tři metry. Podle této rychlosti růstu se stáří oregonské václavky odhaduje na 2 400 až 8 650 let. Jedná se tak prozatím o velice starou a zároveň i největší houbu na světě. Podle současných poznatků je tato houba v Oregonu považována i za největšího živého tvora na Zemi, pokud jde o jeho plochu.

 

 

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit