Dávná společná prařeč lidstva

ARCHIV / KURIOZITY / SVĚTOVÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 7. 12. 2022

Podle mýtů a legend v bájném zlatém věku lidé všech ras, společně se zvířaty, používali stejnou prařeč a jazyk. Odraz těchto příběhů lze nalézt i v Bibli, kdy Bůh lidem při stavbě babylónské věže zmátl jazyky, zatímco do té doby mluvili stejně.

Adamova řeč

Původní Adamova řeč v Bibli spočívá především v pojmenování zvířat.

„Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval kterého živočicha, tak se poté jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se však nenašla rovnocenná opora.” (Gn, 2, 19–20)

Ptačí řeč

Jde o jakési pískavé a syčivé zvuky, jež připomínají zvuky ptáků. Tato řeč zřejmě přežívá dodnes u některých kmenů v Austrálii a v Jižní Americe. O zvláštní pískavé řeči domorodců vypráví staré zprávy cestovatelů. Tato mluva se nazývá silbo a údajně umožňuje přenos nejen slovních informací, ale i obrazů přímo do mozku.

Borejština

V polovině 20. století vystoupili sovětští jazykovědci Svityč a Dolgopolskij s tvrzením, že na základě stovek srovnávacích analýz dospěli k závěru, že zhruba před 10 000 lety hovořili všichni lidé v Evropě, Africe i Asii jediným jazykem – borejštinou. Ta tvořila dokonale mluvnický logický systém, obsahovala dvojkovou a čtyřkovou číselnou soustavu. Ovšem 7 000 let před přelomem letopočtu tento jazyk zanikl.

Společná prařeč?

Finský genetik Svante Pääbo si myslí, že archaičtí lidé Homo sapiens vládli velmi jednoduchou řečí, jejíž vznik podle některých vědců sahá až k předkům člověka, kteří obývali Zemi před jedním milionem let. Tato prařeč se mohla podobat řeči, jakou hovoří malé děti. Vyjadřovala především emoce.

Za vznik řeči u člověka může lidský gen FOXP2. K vylepšení tohoto genu došlo před 120 až 200 tisíci lety a lidé s pozměněným genem v populaci naprosto převládli. Moment této genetické proměny zřejmě nebude náhodný, protože zhruba před 125 tisíci roky se na Zemi objevili první zástupci moderního člověka Homo sapiens.

autor: – skm –
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit