Byl svatý Václav nevlastním synem kněžny Drahomíry?

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 28. 9. 2022

Jedna z legend o životě a smrti českého světce praví, že se právě píše rok 903. Ve stochovském přemyslovském hradišti se narodil chlapec Václav, jehož babičkou je kněžna Ludmila, budoucí první česká světice.

Podle zvyklostí tato žena, jejíž jméno znamená „lidu milá”, vysazuje v rohu hradního nádvoří strom. Ten tam údajně roste až do dnešních dnů. Pokud by tato legenda byla pravdivá, bylo by tomuto památnému dubu již více než 1 100 let. Dle odborníků je sice zdejší dub skutečně velmi starý, ale na jeho přesném věku se zatím neshodli. Památný strom bude tak velice pravděpodobně nástupcem původního dubu. Navíc dodnes nevíme, jak je to přesně s datem narození tohoto českého knížete.

Ať již tomu bylo jakkoli, městečko Stochov najdeme nedaleko Kladna. Po údajném bývalém přemyslovském hradišti zde však již dávno nejsou žádné stopy. I jeho jméno spadá spíše do říše legend a pověstí. Malý kníže Václav zde byl údajně v péči až 100 chův. Odtud tedy zřejmě pramení pojmenování Stochov.

Nevlastní matka

Příběhy často zmiňují Václavovo dětství a problematický vztah s matkou Drahomírou. Někteří badatelé se dokonce přiklánějí k teorii, že Drahomíra byla nevlastní matkou Václava. Tím by se vysvětloval i jejich poněkud problematický vztah, navíc i skutečnost, že Drahomíra by na knížecím stolci pravděpodobně mnohem raději viděla Václavova mladšího bratra Boleslava. A také to, proč byl Václav poté vychováván babičkou Ludmilou. Právě ona mohla patrně za příklon Václava ke křesťanství. V přemyslovském rodě zřejmě obecně nepanovaly nikterak vřelé vztahy, neboť i sama Ludmila byla s velkou pravděpodobností na objednávku své snachy Drahomíry uškrcena. Později se i ona dočkala prohlášení za svatou a označení za mučednici.

Skutečnost, že byl vždy kníže Václav v historii českých zemí velmi ctěn, mimo jiné pak zejména též ve 14. století, potvrzuje také následující fakt. Následník českého trůnu Karel IV. (14. května 1316 – 29. listopadu 1378) nechal na jeho počest v roce 1346 zhotovit novou královskou korunu, kterou později rovněž použil pro svoji korunovaci. Bylo stanoveno, že tato koruna je výhradním majetkem knížete svatého Václava a má nepřetržitě spočívat na jeho lebce. Snímána z ní může být pouze jen při korunovaci českých králů a ještě ten den musí být tomuto světci opět navrácena. Pokud je však koruna jakýmkoli jiným způsobem znesvěcena, následuje trest. Vzpomeňme například na osud zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha, i jeho syna.

Symbolicky je tak svatý Václav i nadále vládcem českých zemí. Navíc bájné vojsko knížete údajně odpočívá pod horou Blaník a čeká, až bude nutné přijít české zemi na pomoc, stejně jako vojsko slezských pánů pod bájnou horou Velkou Čantoryjí.

 

autor: Petr Matura
foto: commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit