Tajemná reinkarnace

ARCHIV / KURIOZITY / TAJEMNO A EZOTERIKA / 6. 10. 2021

Reinkarnace je znovuzrození naší mysli po fyzické smrti v novém těle. A tak můžeme přemítat. Co když vaše žena není tou, za kterou se vydává v tomto životě? Nebo váš manžel byl lenochod?

Názor, že člověk žije více než jeden život, získává stále větší oblibu i mezi lidmi, jejichž světový názor je na hony vzdálený buddhismu. Lidé si proto stále více dělají starosti o to, kým byli v minulém životě, jak to ovlivnilo současnost, a jak žít tak, aby v tom příštím netrpěli za něco, co způsobí v tomto zrození.

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit, kdo jste byli v minulém životě. Například hypnóza, různé metody věštění a tak dále. Bohužel ani u jedné praktiky nelze s určitostí říci, že získané informace budou spolehlivé. Ne všichni lidé však dodržují zásadu ,,důvěřuj, ale prověřuj“, a proto se našlo již mnoho případů, ve kterých určité pochybnosti vedli až k rozvodu.

 

 

Má žena je krokodýl

Před několika lety se přesně toto stalo jednomu mexickému páru. Možná reinkarnace vnesla do jejich vztahu jistý problém. Prohlášení, které manžel podal u soudu, vyvolalo velký rozruch pro svou absurditu. Mladý muž s věkem mírně přes 30, který se zabýval prodejem aut, jménem Somon, podal žalobu na svou manželku Raymondu. Požádal o rozvod s odůvodněním, že jeho manželka není sama sebou, ale krokodýlem.

Vše začalo koupí fotoaparátu. Somon se rozhodl novinku vyzkoušet na své ženě, a udělal pár jejích snímků. K jeho překvapení bylo na negativu, během vzniku fotografie, vidět ústa plaza s hrozivým úsměvem. Muž nepřišel na nic jiného, než na to, že se jedná o skutečnou podstatu jeho manželky. Raymonda začala protestovat, ale odmítla pořídit další snímek pro ověření.

Soud musí posoudit každý případ, bez ohledu na jeho absurdnost. U soudu byl za strany žalobce přítomen Pedro Castillo, v Mexiku známý jasnovidec. Podle jeho názoru je to dle teorie znovuzrození duší docela možné. Castillo přišel s tím, že fotografie ukázala Raymondinu podobu minulého života, a její astrální tělo si tuto informaci uchovalo. Soud v Mexiko City vyslechl závěry všech účastníků procesu, ale jelikož se jako státní orgán musí řídit zákony, které o přemístění duší nic neříkají, nebyl tento důvod brán v úvahu. Rozvod byl však schválen, protože manželství již nebylo možné zachránit.

 

Šťastný pár

V některých případech může víra ve znovuzrození duše způsobit rozvrat, a jinde vytvořit šťastné spojení. Obyvatel Kalkaty Rama Sehradi v roce 2004 podal k soudu žádost o souhlas se sňatkem se psem. Koneckonců věřil, že ve fence poznává svou zesnulou manželku. Muž soud ujistil, že jeho milovaná Šína často mluvila o tom, že se v příštím životě stane psem. Sehradiho žena zemřela po dlouhé nemoci. Nějakou dobu poté se Ind setkal s tímto psem na ulici, a jeho oči byly překvapivě podobné očím jeho manželky. Přistoupil k němu, zavolal na něj jménem své ženy, a pes, šťastně vrtící ocasem, k němu ihned přišel.

Jak se ukázalo, kalkatský soudní dvůr je jiný, než soud mexický, a reinkarnace pro něj není tak bizardní téma. Úřady muži sňatek se psem odsouhlasily.

 

Pracovitý býk

Zpravidla se uvádí, že pokud duše v tomto životě přišla v podobě zvířete, pak byla potrestána za to, co provedla v životě předchozím. Aby na to lidé nezapomněli, předávají se poučné legendy z generace na generaci.

Jednou se v Japonsku, v chrámu Seta, objevilo tele. Nechtělo odejít, a tak ho mniši přijali k sobě. Když vyrostlo, stalo se velmi silným býkem. Jednou jeden z mnichů měl o tomto zvířeti sen, ve kterém mu býk řekl, že i on kdysi sloužil v tomto chrámu. Byla v něm malá výrobna saké, a z výnosů z prodeje se nakupovaly léky. Býk, když byl ještě mnichem, si vzal jistou částku, ale brzy zemřel a nikdy neměl čas splatit svůj dluh. Nyní se zrodil v podobě zvířete, a musí pracovat 8 let pro dobro chrámu, aby svůj neduh odčinil. Mniši tomuto snu uvěřili, a začali se za kajícího se mnicha modlit. O 8 let později, přesně podle předpovědi, býk zmizel. Zjevně splnil svou povinnost v plném rozsahu.

Nikdo nemůže s jistotou říci, zda lidská duše bude po smrti člověka pokračovat v jiném životě. Nemůžeme říct s jistotou ani to, zda vůbec existuje duše. Narodí se znovu v jiném těle? Třeba v těle zvířete? Zmizí v ohni? Rozplyne se? Odpovědi na tyto otázky zatím nikdo nezná. Ale to záhadné ,,co kdyby?“ je už argument, proč mnoho věcí raději nedělat. Co vy a reinkarnace?

 

autor: -skm-
foto: 123rf.com, pixabay.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit