Strašidelná Klášterní Skalice. Kdo za to může?

ČESKÉ ZÁHADY / DĚSIVÉ LEGENDY / PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA / 7. 1. 2021

Nedaleko města Kouřim se nachází obec Klášterní Skalice. Svoje jméno získala pravděpodobně po klášteru, který zde byl založen v roce 1357 zásluhou biskupa Dětřicha, osobního přítele císaře Karla IV., který se také založení kláštera osobně zúčastnil. O tom, že se mělo jednat o skutečně obrovskou stavbu, svědčí skutečnost, že její budování trvalo až do husitských válek. Přes její bohulibý účel jakoby se by se však nad ní vznášela nějaká kletba. A celkem pochopitelně.

Vchod do kláštera

Ještě za časů Karla IV. měl být v klášteře v roce 1366 zavražděn místní opat Martin. Pověst vypráví, že za vraždu měl být oběšením potrestán loupeživý rytíř Sivák. Stalo se tak údajně nedaleko Klášterní Skalice na místě, kterému se pak říkalo Sivákův vaz.

Upálení mniši

V roce 1421 obsadili husité blízkou Kouřim. Když husité 20. dubna tohoto roku přitáhli ke Kouřimi, měšťané jim ze strachu otevřeli brány města dokořán. Husité sice dodrželi slib, že když se město vzdá, nebudou ho plenit, ale zchladili si žáhu na proboštství sv. Martina uvnitř města, které patřilo pod skalický klášter. Zajali pět mnichů, kteří prý nestačili uprchnout z tajných chodeb, jež měly vést do Skalice a Sázavy. Kouřimští měšťané, kteří prý cisterciácké mnichy neměli v lásce, pak s úsměvem přihlíželi, jak je druhý den vedou na popraviště za Olešnickou bránu. Tam Pražané vsadili pětici mnichů do sudů, které ucpali slámou a zapálili. Pak pokračovali ve svém tažení. Prvním cílem byl právě klášter ve Skalici, který zapálili a všechny mnichy zavraždili.

Podivné úkazy

Za několik desítek let se krajem začaly šířit podivné pověsti, že z místa, kde bylo v sudech upáleno pět mnichů, vystupuje podivná záře a na nebi se objevuje ohnivý kruh nebo kříž. Znovu tyto legendy ožily po třicetileté válce, kdy byli upálení mniši prohlášeni katolickou církví za mučedníky a za Olešnickou bránu začala putovat procesí. V roce 1727 proto byla na místě, kde mniši tak tragicky skončili svou pozemskou pouť, postavena kaplička Panny Marie Pomocné podle návrhu Jana Blažeje Santiniho.

Avšak ani po postavení kapličky na místě nenastal klid a ohnivá znamení se zde objevovala i nadále. Svědci prý údajně tato znamení viděli za jasných nocí. Jiné legendy však praví, že se tak dělo pouze o Dušičkách.

Další tragédie

Deset metrů vysoký pozůstatek monumentálního projektu

Vraťme se však k samotnému klášteru. Ten se nikdy nepodařilo pozvednout do původní plánované podoby a postupně chátral. 18. srpna 1780 tu došlo k dalšímu podivnému neštěstí. Tehdy blesk zabil mnicha Jana Bernata Dobrovanského, který zrovna zvonil proti mračnům…

V roce 1782 klášteru definitivně odzvonilo díky reformám Josefa II. Dnes z doposud dochovaných ruin kláštera upoutá naši pozornost zejména více než 10 metrů vysoký sloup. Můžeme si tak udělat obrázek o tom, jak obrovský chrám měl ve Skalici stát. Vždyť na jeho stavbě se podílela i slavná huť Matyáše z Arrasu. Proč ale tak velkolepý projekt skončil doslova tragicky?

Snad se Bohu nelíbil tak pyšný projekt nebo byl snad klášter postaven na nějak negativním místě? Každopádně citlivé osoby pociťují na místě této honosně plánované stavby až nevysvětlitelný smutek…

Petr Matura

Foto. autor


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit