Pomezí Středočeského a Ústeckého kraje stráží Zkamenělý pastýř

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 11. 11. 2022

Obec Kloubuky najdeme na Slánku v okrese Kladno. První zmínka o ní pochází z roku 1226. Klobuky se mohou pochlubit hned několika významnými archeologickými nálezy. Nejznámější místní památkou je bezpochyby menhir, známý jako Zkamenělý pastýř.

Stojí severozápadně od Klobuk, na hranici mezi Ústeckým a Středočeským krajem. Jedná se o vertikálně vztyčený útvar ze železitého pískovce. Je znám pod jménem Zkamenělý pastýř nebo i Kamenný muž. Na území Klobuk byly odkryty také keltské hroby, což mnozí dávají do souvislosti právě s tímto menhirem.

Zkamenělý pastýř se řadí mezi nejvyšší a pravděpodobně rovněž i nejznámější menhiry u nás. Rezavě hnědý železitý pískovec s výskytem bělavých křemenných valounků ční 3,4, metru nad zemí, avšak jeho skutečná délka je 4,2 metru. Hmotnost se odhaduje téměř na 5 tun.

S původem a historií tohoto menhiru jsou dodnes spjaty mnohé nejasnosti. Například historik, univerzitní profesor a spoluzakladatel české archeologie, Josef Ladislav Píč, dal u kamene v roce 1898 kopat. Archeologické doklady k určení stáří kamene sice nalezeny nebyly, ale ukázala se jedna zajímavost.

Kámen je osazen v písčité vrstvě nad podložní skálou takovým způsobem, že musel být zcela jistě vztyčen uměle. Podle regionálního historika R. Kollera pochází kámen nejspíše z období bójského. Na základě pověstí byl navíc obklopen 6–12 menšími kameny a původně se mu přezdívalo Pastýř se stádem. Odtud tedy zřejmě pramenní jedno z jeho jmen.

Je obklopen pověstmi

Pověsti, jež obecně kolují o českých menhirech, jsou dvojího druhu. Jedny vysvětlují právě pojmenování určitých objektů (Zkamenělec, Zkamenělý mnich a jiné) tak, že někdo za trest zkameněl na místě svého zločinu, zpravidla mívají církevní podtext. Podle dalších, pokud se někdo pokusil kámen z místa odstranit, se začaly dít údajně hrozné věci, a proto ho musel nakonec vždy vrátit zase zpět na své původní místo. Takové pověsti mají zřetelně ochranný charakter a nejspíše právě jim vděčíme za skutečnost, že se u nás nějaké menhiry vůbec dochovaly až do dnešních dnů.

I Zkamenělý pastýř oplývá mnoha pověstmi. Jedna z nich praví, že při každém zvonění v klobuckém kostelíčku postoupí Kamenný muž o jeden krok blíže k vesnici. Když údajně takto dojde až ke kostelu, nastane konec světa. Otázkou však zůstává, jestli tam vůbec někdy dojde. Podle další legendy se totiž Pastýř musí naopak vrátit o jeden krok nazpět, jakmile zazní zvony na protější straně v Kokovicích. Nemá to chudák jednoduché.

Mnozí návštěvníci neputují za klobuckým menhirem jenom jako za přírodní zajímavostí. Někteří sem přicházejí, aby na tomto místě čerpali léčivou energii. Často tak zde bývají k vidění skupinky lidí, které v okolí menhiru relaxují, či meditují. V otázce, jestli má Pastýř nějaké tajemné schopnosti, se názory různě liší. Podle některých disponuje magickou mocí a vyzařuje pozitivní energii, jež léčebně působí na lidi trpící poruchami zažívání, nemocemi žlučníku a jater, oslabenou imunitou a další zdravotními problémy. A kdo ví, možná část své léčivé síly přenesl menhir i do pramene, který se v jeho blízkosti před lety záhadně objevil. Každopádně jeho voda chutná skutečně výtečně a zdejší lidé jistě dobře vědí, proč ji s oblibou konzumují.

 

autor: Petr Matura
foto: Petr Matura
commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit