Polohy při usínání a výklad snů jako psychologické události

ARCHIV / KURIOZITY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 13. 7. 2022

Zamýšleli jste se někdy nad tím, v jaké pozici nejčastěji usínáte? Právě to údajně často psychologicky vypovídá o vaší osobnosti podobně, jako je tomu i v případě řeči těla. Stejný případ je i výklad snů.

Pokud usínáte pokaždé jinak, jste zřejmě mnohostrannou osobností. Jestliže nejčastěji usínáte na břiše, ale ani jednu ruku neschováváte pod polštářem, jste nejspíše silný, iniciativní jedinec a vůdčí typ. Vaše vytrvalost vás předurčuje k úspěchu. Spíte-li nejčastěji na zádech s rukama podél těla, jste cílevědomou osobou s jasně stanovenými cíli, za kterými si neochvějně jdete. Usínáte na zádech, ovšem jinak než s rukama podél těla? Pak disponujete vysokým sebevědomím s pozitivním přístupem k životu. Pokud upřednostňujete embryonální polohu na boku s pokrčenými koleny, přitaženými k tělu, psychicky tak odpočíváte po velice náročných zážitcích. Poloha na boku se spojenými koleny pro změnu svědčí o skutečnosti, že jste optimistická, klidná a spolehlivá osoba.

Lidské snění

Vědci se také čím dál častěji zabývají problematikou lidského snění. Respektive se zajímají o výklad snů. Ty vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů, vzpomínek a představ spícího jedince. Jde o významnou psychologickou událost. Lidský mozek během spánku dokáže vložit do snu i okolní zvuky, a to často zcela smysluplně. Obsahově pak jsou údajně mužské sny agresivnější než ty ženské, které mají být citlivější. Jedná se však prozatím pouze o vědeckou hypotézu, neboť sny dle předpokladů souvisejí i s tím, jaké předměty během dne používáme. Mužské snění se nám tedy z tohoto hlediska může zdát dynamičtější, ráznější či techničtější.

Sny se vyskytují ve všech fázích spánku. V té hluboké je mozek nejvíce utlumen, sny v něm jsou útržkovité, blízké bdělé skutečnosti. V intenzivní snové fázi jsou sny dějové a obsahově bohaté. Když se uvolníme, nebo jsme unavení a uzavřeme smyslové vstupy, snová aktivita má dveře otevřené. Snění pramení z bdělého života. Události všedního dne tedy zpětně sen osvětlují. Ve snech prý figurují pouze a výhradně nám známé tváře, tedy povědomí lidé. Každý den však na ulici vídáme stovky obličejů, a to někdy na krátký okamžik, takže nám mnohdy tváře z našich snů mohou připadat i naprosto cizí.

Výklad snů

Mnoho lidí věří v určitý výklad snů a v jejich význam, a proto se snaží své sny nějakým způsobem popsat a následně k nim přiřadit význam. Pro pohodlnější určování významu snů vznikly speciální výkladové knihy neboli snáře. Nejstarším dochovaným exemplářem je několikadílný snář ze 2. poloviny 2. století, pocházející od Artemidóra z Efesu, s názvem „Výklad snů”. Toto dílo se stalo základem mnoha pozdějších prací ohledně vykládání snů. Práci sepsal tento řecký spisovatel na vyzvání senátora Cassia Maxima. Artemidóros ve snech viděl uskutečnění božské prozřetelnosti. Vykladači snů však v antice nebyli ničím výjimečným a Artemidóros navazoval na zkušenosti řady svých předchůdců, z nichž některé ve svém díle i uvádí.

V historii se častokrát věřilo, že sny předpovídají budoucnost. Odborná veřejnost se však staví významu snů jakožto možnosti předpovědi budoucnosti spíše chladně. Ovšem řada nejpozoruhodnějších starozákonních příběhů obsahuje popis snů. Hebrejové, stejně jako jiné národy starověkého světa, také věřili, že se v nich skrývá poselství od samotného Boha. Své vykladače snů měli například už egyptští faraoni nebo babylonští králové.

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit