Ornamenty a jejich dávná symbolika

ARCHIV / TAJEMNO A EZOTERIKA / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 26. 10. 2022

Ornamenty a výzdoba nás provázejí prakticky od vzniku lidstva. Vnímáme to jako něco samozřejmého a většinou nás nenapadne o nich hlouběji přemýšlet.

Častokrát to vnímáme jako obyčejnou výzdobu, například na keramice či na lidových krojích. Podívejme se však na hlubší význam. Snad nejpoužívanější je geometrický styl, který je podle některých názorů nejstarším způsobem zdobení, a vzešly z něho i další formy. Od počátku se geometrické symbolice připisovala magická síla, později došlo ke zjednodušení. Jejich symbolický obsah se postupem času vytrácel a měnil, avšak přes to některé symboly zůstaly zachovány.

Pradávný kříž

Pravděpodobně nejznámějším symbolem je kříž, který v sobě spojuje kontrast horizontálního a vertikálního, pozemského a nadpřirozeného, duchovního a hmotného, mužského a ženského. Také ukazuje čtyři světové strany. Jak je známo, kříž se používal dávno před vznikem křesťanství. Vzpomeňme na starověký Egypt, keltskou mytologii, ale i symboliku ve fénické nebo řecké mytologii.

Symbol kruhu

Mezi další klasické ornamenty patří kruh. Navzdory své jednoduchosti je nejdokonalejším symbolem. Považuje se za znamení nekonečna, dokonalosti Boha, ochrany a bezpečí. Klasický kruh navíc symbolizoval základní atribut ženské plodivé síly. Jeho význam je nejpatrnější nejspíše ve snubním prstenu, jenž je symbolem věčného spojení. V dřívějších dobách brali naši předci symbolickou výměnu prstenů daleko vážněji a magičtěji, než je tomu dnes. Prsten byl a dodnes je používán v magii. Kruh se využívá jako ochrana při rituálech, ale najdeme to též ukrytý v kulaté svatozáři, obklopující hlavu zobrazovaných světců. Nesmíme zapomenout ani na kruh jako symbol Slunce, jež dává život.

Ornamenty rostlinného původu

Velmi se též v lidové tradici používají symboly rostlinné. Stromy naznačují spojení nebe, země a vody. Prostřednictvím stromu se tak ukazuje plodnost a úrodnost. Staří Slované například uctívali lípu, která je dodnes naším národním stromem. Předky zaujala svou dlouhověkostí i mohutností. Lípa měla odhánět zlé duchy a byla symbolem ženského principu. Dalším magickým stromem byl pro naše předky dub, symbolizující mužský princip. Dub dále představuje mládí, sílu a vitalitu. Oba stromy jsou často zobrazovány i v lidové tvorbě. Používaly se také jejich listy, které představovaly život člověka ve smyslu nahrazování opadaných suchých listů lístečky novými.

Velmi často zobrazovanými ornamenty je vinná réva. Vyobrazuje růst, úrodu a štědrost. V raném křesťanství byla považována za posvátnou a pro staré Sumery představovala symbol život. Dále najdeme v lidových motivech jablko, jež znamená poznání. Někdy se zobrazovalo taktéž jako symbol plodnosti. K výzdobě často sloužily i květy. Symbolizují panenskou čistotu, jako například lilie. Růže zase znamená lásku.

Druhy zvířat

Zajímavá je zoomorfní ornamentika. Zvířata člověka obklopují od počátku a snad proto si lidé k jednotlivým druhům přiřadili i lidské vlastnosti. Třeba jelen byl vnímán jako symbol magie lesa a ušlechtilosti. Najdeme jej vyobrazeného na textilní výzdobě, na keramice, ale i v dřevořezbářské tvorbě.

Velice známým je dále symbol beránčí nevinnosti, a to zejména v křesťanské symbolice. Naopak dospělý beran značí sílu. Dalším často používaným symbolem je motiv koně, který byl posvátným slovanským znakem, ale také ukázkou ušlechtilosti a věrnosti. Najdeme jej například v řezbářství či na keramice, avšak i jinde.

Mezi další hojně zobrazované ornamenty spadá lev, v lidové tvorbě jako symbol síly, pýchy i odvahy. Nadále had, značící pokušení, hřích a démonickou sílu. Zajímavé je, že na Slovensku had v pastýřské tradici ztělesňoval autoritu a odkaz předků. Jeho vyobrazení najdeme třeba na fujarách. Nesmíme opomenout ani symbol ryby, jež je znakem plodnosti a života.

Častým symbolem jsou také ptáci. Zde můžeme zmínit zejména známou holubici jako znak míru, nevinnosti a čistoty duše. Její rozpjatá křídla značí svobodu a lehkost. Hojně se používal i kohout, o němž se věřilo, že dokáže odehnat nečisté síly. Proto se jeho symbol kolikrát umisťoval na střechy hradů nebo kostelů. Velmi se používaly ornamenty orla jako silného vítěze. Orla dodnes najdeme na mnoha znacích měst. Velkým význam měl pro Římany. Jak je známo, jde také o symbol Ameriky. V lidové tradici jej najdeme na cechovních znacích, tkaninách a keramice.

Jako posledního ptáka, využívaného velmi často v symbolice, můžeme zmínit páva. Jeho pírka byla znakem vitality a mužnosti. Páv je samozřejmě i symbolem krásy a vznešenosti, ale také nesmrtelnosti. V alchymii představoval obnovu a vzkříšení. Je též znakem Barmy. V místní lidové tradici jej najdeme zejména v lidové dekoraci a jako výzdobu textilií.

Ve výčtu symbolů bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Každý z nich by jistě vydal na samostatnou práci. Ornamenty, které vídáme v lidové tvorbě a umění, jistě stojí za náš zájem a pomohou nám lépe poznat naši minulost i duši předků.

 

autor: Petr Matura
foto: piqsels.com


Štítky: , , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit