Jako v stroji času. Čeká na vás Chersonésos

ARCHIV / 27. 8. 2020

Řecké město Chersonésos ležící na jihu poloostrova Krym v blízkosti dnešního Sevastopolu zničila před šesti stoletími válka tak strašná, že se z něj už nikdy nevzpamatovalo. A napospas slunci a větru z něj zůstaly jen trosky, opět ožívající v představivosti svých návštěvníků…

Cherson najdeme na jihu Krymského poloostrova

A lze si toho představovat stále více, protože archeologický průzkum, zahájený již na počátku 20. století, nepřetržitě pokračuje a objevuje stále nové stránky života, obyčeje, zvyky a obyvatel tohoto města, starými Řeky počínaje.

Přístav, loděnice, obilí a víno

Město Chersonésos bylo založeno v roce 422

před naším letopočtem na místě bývalé osady řeckých kolonistů, která zde existovala ještě v poslední čtvrtině šestého století před naším letopočtem.

Příznivá zeměpisné poloha, prostorná zátoka, v níž mohli za nepohody nalézt útočiště řečtí mořeplavci, Chersonésos vbrzku proměnily ve středisko námořního tranzitního obchodu, kam přivážely zboží lodi z Atén a Milétu, Hérakleie Pontské a Synópé, Délosu a Kréty. Přístav také sloužil jako loděnice k jejich opravám

Cherson svůj řecky původ nezapře

Obyvatelé Chersonésu si rychle podmanili oblast severozápadního Krymu a přeměnili ji v bohatý obilní kraj. To jim umožňovalo nejen zabezpečit obilí pro Chersonésos, ale také s ním úspěšně obchodovat se sousedy. Současně se nedaleko Chersonésu na Héraklově poloostrově, pojmenovaném podle mýtického hrdiny, objevili první vinaři a začalo se tu rozvíjet vinařství.

Procházka městem

Když projdete branou obranných hradeb, ocitnete se v jediném antickém amfiteátru, který se na území Ruské federace zachoval. Rozprostírá se do podkovy, vybudované hlediště je na svazích staré úžlabiny. Pak se ocitnete na hlavním náměstí, na němž se kdysi scházel sněm – nejvyšší orgán demokratické republiky Chersonésos. Tady stály strohé a majestátní chrámy, skvěly se mramorové a bronzové sochy starořeckých bohů a hrdinů, i mramorové desky s vytesanými texty zákonů.

Mohlo by vás ještě zajímat:  Neviditelní střelci a střely. Bizarní, ale skutečné

Za náměstím se můžete projít někdejšími ulicemi, nahlédnout do dílen hrnčířů či kovolitců, do někdejších obchodů nebo obytných domů. V jednom z těchto domů, patřícím podle všeho bohatému měšťanovi, spatříte na podlaze koupelny mozaiku z různobarevných mořských oblázků.

Na počátku našeho letopočtu ztratil Chersonésos nezávislost a musel se podrobit síle římského císařství. Usadily se tu kohorty římských legií, a v zájmu ochrany římské moci na Tauridě se změnil i Chersonésos. Pro vojáky byla postavena jakási pevnost uvnitř města. Při vykopávkách byla objevena kasárna a skvěle vybavené římské lázně.

Uvnitř města

Legionáři přinesli do Chersonésu svůj jazyk, zavedli nové státnické funkce – jednotné pro celé Římské císařství. Chersonésané si zvykli i na do té doby zde neznámý, ale u Římanů velice populární druh zábavy – zápasy gladiátorů. Chersonéský, původně řecký amfiteátr byl proto přeměněn na arénu.

Po Římanech připadl Chersonésos Byzanci, potom Kyjevské Rusi a Rusku. Tomu pod jménem Cherson náležel až do svého zániku potom, co ho koncem čtrnáctého století vypálil tatarský vojevůdce Edygej.

Kamenná knihovna

V muzeu města Chersonu dokládají jeho dějiny zapsané na mramorových a vápencových blocích vážících desítky kilogramů, vlastně takové kroniky zaznamenávající různé události, ale i důležité texty. Tím nejpůsobivějším je starověká přísaha obyvatel Chersonésu: „Přísahám při Diovi, Zemi, Slunci, bozích a bohyních olympských, kteří vládnou městu, oblasti a opevněním chersonských obyvatel, že budu usilovat o blahobyt, o svobodu města a spoluobčanů, a nezradím ani Chersonésos, ani Kerkinitis, ani krásný přístav…“

-skm-

Zlatý obolus ražený v Chersonu

Foto: wikipedia

 

 

 

 


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit