Hlavno – malé středočeské obce s neobjasněnými záhadami

ARCHIV / ČESKÉ ZÁHADY / ZTRACENÉ VĚDOMOSTI / 29. 8. 2022

Pověst o původu názvů vesnic Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno a Hlavenec v okrese Praha-východ, přibližně 10 kilometrů severně od města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, vypráví o místním vladykovi jménem Suda.

Kostelní Hlavno – kostel

Suda byl jednou přepaden a zavražděn při návratu z lovu. Do Kostelního Hlavna uložili jeho kosti, vladykova hlava údajně odpočívá v Hlavenci. Ves, ve které sídlil, nese jeho jméno, tedy Sudovo Hlavno. K původu vzniku jména Hlavno však ve skutečnosti existuje několik různých výkladů. Název mohl být odvozen od nedalekého návrší, jemuž se říká Kobylí hlava. Jméno Hlaven je označováno také jako dvůr, ležící nedaleko vrchu Kobylí hlavy. Později bylo přechýleno do středního rodu do podoby Hlavno. Tento název se může též vztahovat k druhu práce, která se vykonávala v těchto místech. Dříve se totiž v okolí nacházely rozsáhlé lesy, kde uhlíři pálili uhlí. A slovo „hlaveň” označovalo nedopalek polena, z něhož se v milíři uhlí pálilo.

Pro odlišení od sousedního Kostelního Hlavna dostalo později druhé Hlavno jméno po svém majiteli. Ještě v roce 1384 se nazývalo Rynšovo, ale v roce 1456, kdy ves získal vladycký rod Sudů z Kunratic, nabývá pojmenování Sudovo Hlavno, což mu zůstalo dodnes. Tvrz, v níž vladycký rod Sudů sídlil, postavil Jan z Hlavence nebo některé z jeho dědiců. Tato dřevěná stavba stála na kamenné podezdívce. Zbořena však byla již v 16. století.

 

Svatý Petr

Zajímavý je pak i kostel na návsi v obci Kostelní Hlavno, zasvěcený sv. Petru v okovech. Svatostánek se poprvé připomíná v roce 1339. Jednalo se o gotickou stavbu a přidána k ní byla všechna tři Hlavna (tj. také Sudovo Hlavno a Hlavenec). Po roce 1800 musel být starobylý kostel zbořen, protože hrozilo jeho sesutí. Nynější nově postavený kostel byl vysvěcen 8. listopadu 1807. Zasvěcení hlavenského kostela svatému Petru v okovech je v Česku celkem neobvyklé. Vychází z legendy o sv. Petrovi.

Muž známý jako sv. Petr s původním jménem Šimon byl rybářem z Betsaidy. Stal se následovníkem Ježíše a rovněž jedním z 12 apoštolů. Ježíš jej nazval Petrem a přirovnal jej ke „skále”, na které bude stát vybudovaná církev („Petr” znamená „skála”). V době, kdy král Herodes pronásledoval apoštoly a nechal popravit sv. Jakuba Většího, byl zatčen a uvězněn i Petr. Když spal ve vězení mezi dvěma vojáky, zjevil se mu anděl a nikým nepozorován jej vyvedl ze žaláře a ven z města. Umění toto téma vyobrazuje obvykle tak, že je Petr v cele spoután řetězy a dotykem jej probudí anděl, zjevující se v zářivém světle. Vojáci v brnění mezitím spí. Tato událost je interpretována jako symbol osvobození církve.

 

Hlavenec – kaplička

Další legendy

Tato malá obec s bohatou historií skrývá i další tajuplné příběhy. Jeden z nich vypráví například o místní Bílé paní. Ta se měla zjevovat u kapličky, která dodnes stojí vedle silnice vedoucí k obci Hlavenec. Kaplička byla vybudována pravděpodobně k uctění památky vojáků, padlých za dob 30leté války a pohřbených na tomto místě. Při kopání jámy zde bylo údajně kdysi nalezeno skutečně poměrně velké množství kostí. Také se na tomto místě dodnes každý podvečer zjevuje přízrak ženy, jenž se zde chvíli zdrží, ale poté náhle rychle zmizí. Vyprávělo se, že se jedná o milou, nebo dokonce o manželku jednoho z mrtvých vojáků, kteří zde byli pohřbeni.

Ani blízké Sudovo Hlavno nepřišlo z hlediska legend a strašidelných pověstí nikterak zkrátka. V době, kdy se zde rozkládaly močály, se v nich hlavně na podzim údajně objevovala tajemná světélka. Jednou pozdě večer tudy procházel chalupník ze Sudova Hlavna, když se náhle objevila podivná světla a začala kolem něho divoce tančit. Nebožákovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě, neboť tanec světel se stával čím dál divočejším.

V nejvyšším zoufalství padl chalupník na zem a přiklopil na sebe vypůjčené necky, které s sebou nesl. Avšak hrůzostrašná světla tančila dále i po neckách samotných. Ráno chalupník uviděl na spodku necek vypálené stopy po běsnění světel. Následkem tohoto hrozného zážitku mu údajně hrůzou zbělely vlasy.

 

autor: Petr Matura
foto: commons.wikimedia.org


Štítky: , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit