Henochova kniha apokryfů: Obsahuje prastarý popis návštěvníků z hvězd?

ARCHIV / 27. 11. 2015

Vlivem zásahů a cenzury Římskokatolické církve do náboženských textů bylo v Bibli upraveno mnoho původních částí a citací. Zasáhla cenzura i 1. Henochovu knihu, zmiňující se o tajemných příchozích z nebes?

A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo,“ píše se v 6. kapitole 1. knihy Henochovyv takzvané Knize strážců. Toto dílo na rozdíl od předchozích apokryfů patří mezi starozákonní texty, a vznik jeho původní verze je datován do doby několika staletí před počátkem našeho letopočtu až do doby počátkem 1. století po Kristu.

Záhadné sdělení ze starověku

Tento velký rozptyl vzniku je způsoben tím, že se apokryf skládá z pěti původně samostatných knih, které jsou spojeny ústřední postavou – předpotopním Henochem, jenž má být pradědečkem Noeho. Jenže se dá předpokládat, že i do tohoto díla zasáhl všudypřítomný cenzor. V původních a nedochovaných aramejských verzích Henochova apokryfu se zřejmě vyskytovalo slovo „poslové“, nebo „strážci“, které bylo později překládáno (z pochopitelných důvodů) záměrně jako „andělé“! Jenže proč se v apokryfu píše o podivném sestupu údajných andělů, jenž mají oplodnit lidské ženy?

Andělé, nebo obři?

„A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi (…) A ony počaly a porodily velké obry,“ dočteme se v knize o údajném „incidentu“. Podle jeho pokračování mají prý lidé s obry velké potíže, neboť ti jim škodí a jedí je, stejně jako sebe navzájem. Ale že by údajně nehmotní andělé mohly mít pohlavní styk s lidskými ženami si lze představit opravdu jen velmi těžko!

Mohlo by vás ještě zajímat:  Nové důkazy o potopě biblických rozměrů. A další jsou na cestě

Znepokojivé nálezy

A co říci na narození samotných obrů, o kterých nalezneme zmínku také v legendách mnoha zemí světa, nebo podivným nálezům? Například roku 1911 byly v americké jeskyni Lovelock v Nevadě objeveny velmi staré kostry lidských bytostí, jejichž průměrná výška je odhadnuta na více než dva metry, když v té době je průměrná výška člověka kolem 1,7 metru! Jednalo se snad o pozůstatky prastaré hybridní rasy, na níž upozorňuje i Henochova kniha? Vždyť zmínky o zvláštních bozích nebo poslech z nebes se zvláštními schopnostmi najdeme ve starověké literatuře přehršel – stačí zmínit indickou Mahábháratu!

Popisuje vesmírný koráb i Sluneční soustavu!

Zmínka o obrech totiž není jedinou zvláštností dávného spisu. Zatímco jednou měl Henoch spatřit planoucí dům z křišťálu, jindy ho prý andělé prý vzali do vesmíru, nebo mu sdělí astronomické informace o fázích Měsíce, gravitaci, a dokonce o pohybech těles Sluneční soustavy! Mohl si to kdosi všechno vymyslet? Jenže tyto informace se podivuhodně shodují s dnešními – moderními znalostmi!

Až příliš nepohodlný spis

Proto je mnohými křesťany a teology Henochova kniha považována za moderní podvrh. Jenže této hypotéze odporuje fakt, že byla objevena jak v etiopské verzi psané v jazyce ge’ez, tak i v trochu odlišné staroslověnské „edici“. Autenticitu obou z nich připouští i většina historiků. Setkal se tedy Henoch (nebo jiný autor knihy) s  vyspělou civilizací, která ovládala kosmickou techniku – možná i s mimozemšťany?

Dosud stále tabu?

Je to více než pravděpodobné, jenže stejně jako kdysi také dnes mají mít některé informace punc čehosi, o čem bychom neměli moc přemýšlet ani psát a hovořit. Snad i proto musel být dávný a kontroverzní Henochův spis zesměšněn a odsunut kamsi na hranici nevěrohodné mytologie. Zápalné hranice dnes už nemáme, ale mnozí by je rádi obnovili v jejich plném lesku a slávě…

Mohlo by vás ještě zajímat:  Krokodýlí čarodějové

Autor: Petr Koutský
Fotografie: Wikipedia.org (ilustrační fotografie)


Štítky: , , , , , , , ,

Mohlo by se vám líbit